Lector univ. dr. Mădălina BĂLĂȘESCU
Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare, FJSC

Absolvent Psihologie (Universitatea Titu Maiorescu, 2014), Doctor în Sociologie (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 2012), Studii post-universitare de specializare în Jurnalism-multimedia (2005), Licenţă în Jurnalism (Universitatea din Bucureşti, 1996), Master în Ştiinţele Comunicării (Universitatea din Bucureşti, 1997).

E-mail: madalina.balasescu@fjsc.ro, madabala@gmail.com
Program de consultaţii:15.00 - 16.30, sala 619, Leu (etaj 6), cu programare pe mail (nu în aceeași zi cu întâlnirea programată): nume și prenume, dată, oră.

Interese de cercetare şi de predare  
Producţie în televiziune, Tehnici de lucru în audiovizual, Strategii de comunicare în organizaţia media, Sociologia mass-media, Paradigme ale Comunicării, Tehnici de redactare, Genurile presei scrise


Publicaţii importante   

Cărţi de autor
•    Bălăşescu, M., 2013, Mass-media: reprezentări sociale şi stereotipuri. Societate, democraţie, rol social, Bucureşti, Tritonic, ISBN: 978-606-8571-10-2, lucrare subvenţionată prin Grant alocat de Ministerul Educaţiei in urma Sesiunii de Evaluare din 2013 (http://www.research.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2013/lista-cartilor.pdf). Valoarea finanţării: 3500 lei
•    Bălăşescu, M., 2003, Manual de producţie de televiziune, Iaşi, Polirom, ISBN: 973-8174-82-2, lucrare publicată în cadrul proiectului „Managementul instituţiilor mass-media”, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României prin grantul nr. 16136, contract nr. 24919, (http://ro4096.uefiscsu.ro/componenta3/detalii_rs.php?loc=25&id=243&unitate=componenta3_cncsis&autori=ASIST.%20UNIV.%20DRD.%20MADALINA%20BALASESCU&titlu=ELEMENTE%20DE%20MANAGEMENT%20AL%20PRODUCTIEI%20DE%20TELEVIZIUNE&em=973-8174-82-2


Studii în volume colective
•    Marinescu, V., Bălăşescu, M., 2014, „The Romanian Press and European Issues: A content Profile” în Stepinska, A.-ed., 2014, Media and Communication on Europe, Berlin, Logos Verlag Publishing House, (sponsored by the National Science Center, Poland, grant no. NN 166 614440), ISBN 978-3-8325-3680-0 (http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=3680&lng=eng&id=)
•    Bălăşescu, M., 2012,”Convergences places and elements of fiction in mass-media”, în Fiction in the media or media of the fiction, Marinescu,V., Branea, S.-eds., Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-606-1601653 (http://topub.unibuc.ro/valentina-marinescu-silvia-branea-eds-fiction-in-the-media-or-media-of-the-fiction/)
•    Vlad, T., Bălăşescu, M., 2010,  “Few Educators, Many Media and Journalism Programs: Journalism and Mass Communication Education in Romania after the fall of the communism” în B. Jospehi, L. Becker-eds., 2010, Journalism Education in Countries with Limited Media Freedom, New York, Washington D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, Peter Lang,  ISBN 978-1-4331-1084-9 pb.  (Softcover) , ISBN 978-1-4331-1085-6 (Hardcover), vol. 1 (http://www.peterlang.com/download/datasheet/54351/datasheet_311085.pdf)
•    Bălăşescu, M., 2010, „Medierea în context democratic: MediaEră, MediaSferă”, Anuarul Secţiunii Sociologia Comunicării, Cunoaşterii şi Tehnologiei Informaţiei din cadrul Societății Sociologilor din România, publicație lansată sub egida Asociației Române pentru Evaluare și Strategie – ARES, Anul 1, Nr. 1, Eikon, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-757-387-2/ISSN 2069-332X (http://www.ires.com.ro/articol/113/mediere-comunicare.tranzi%C8%9Bie---lansare-de-carte)
•    Bălăşescu, M., 2009, „Reportajul de televiziune” în Coman M.-coord., 2009, Manual de Jurnalism, ediţie revăzută şi adăugită,Iaşi, Polirom, pp. 575-596, ISBN: 978-973-46-1239-0
•    Coman, M., Radu, R., Hogea, A., Buhăniţă, I., Bălăşescu M., 2006, „Trimedial Working in Local Journalism: Romania and the CEE countries” in Paukens, H. şi Uebbing, S. (eds.), Trimedial Working in European Local Journalism, Reinhard Fischer, Munchen, pp. 119-141 (http://notessrv01.update.dk/cfje/Kildebase.nsf/c62a7ee1003930acc12569570046a5c6/55db9d1dd19186dcc125706e002e9af5/$FILE/Documentation%20Trimedial.pdf)
•    Bălăşescu, M., 2001, „Reportajul de televiziune” în Coman, M.-coord., 2001, Manual de Jurnalism, vol. 2, ediţia a doua revăzută, Iaşi, Polirom, ISBN: 973-683-829-3, pp. 219-240
•    Ghiţulescu, M., 1999, „Reportajul de televiziune” în Coman, M.-coord., Manual de Jurnalism, vol. 2, Iaşi, Polirom, pp. 217-239, ISBN: 973-683-261-9


Articole
•    Marinescu, V., Balasescu, M., 2013, Between “information” and “entertainment”: Framing the Polish EU presidency in Romanian media, Annales Universitatis Maria Slodovska Curie, vol XX, 1/2013, pp. 199-215 (disponibil la: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=20&sectio=K&numer_artykulu=14&zeszyt=1, doi: 10. 2478/v10226-012-0031-9)
•    Marinescu, V., Bălăşescu, M., 2011, Coverage of Poland’s EU presidency in Romanian printed press and online media – a descriptive analysis, în Studia polityczne, Central European Political Studies, Special Issue-The EU Council Presidency (2011), 3/2013, ISSN 1731-7517, Wydanwictwo Naukowe WNPiD, UAM, Poznan, pp. 231-246 (http://www.worldcat.org/title/srodkowoeuropejskie-studia-polityczne-central-european-political-studies/oclc/56364580, http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/12/ssp-2013-3-231-245.pdf)
•    Bălăşescu, M., 2003, „Elemente constitutive ale identităţii profesionale a jurnaliştilor” în Revista Jurnalism şi Comunicare, Bucureşti, Tritonic, ISSN - 1842-256x (http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/revista-romana-de-jurnalism-si-comunicare)


Conferinţe, workshop-uri (selectiv)
•    Bălăşescu, M., 2014, „Romanian Media at cross-roads”, Globalization: Texts • Performances • Practices, Conferinţă, Saint Louis university, Madrid, 25-26 aprilie 2014
•    Marinescu, V., Bălăşescu, M., 2013, The Romanian Press and European Issues: A Content Profile. The 3rd Congress of the Polish Communication  Association, Jagellonian University, Cracovia, Polonia, 26-28 septembrie 2013
•    Marinescu, V., Bălăşescu, M., 2012,  Between “information” and “entertainment”: Framing the Polish EU presidency in Romanian media. The 2nd Congress of the Polish Communication Association, University of Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia, 20‐21 septembrie 2012
•    Marinescu, V., Balasescu, M., 2012, Elements of framing international news: The case of Polish EU presidency in Romanian mass media, Conferinţă, University of Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia, 22-24 martie 2012
•    Bălăşescu, M., 2010, „Medierea în context democratic: MediaEră, MediaSferă”, Conferinţa Internaţională a Societăţii Sociologilor din România „Reconstruind socialul. Riscuri şi solidarităţi noi”, Secţiunea Sociologia Comunicării, Cunoaşterii şi Tehnologiei Informaţiei”, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie 2010 (http://www.societateasociologilor.ro/images/stories/docs/book-of-abstracts-ssr-cluj-2010.pdf)
•    Roşca, L., Bălăşescu, 2010, M., „Romanian Case: local Aspects of European Business Communication, Conferinţa   Historical and local perspectives on market of communication in Romania, European Business Communication", Conferinţă organizată de School of Business Administration Turiba, Riga, Letonia, august 2010 (http://www.docstoc.com/docs/62349613/Bad-Communication-or-Bad-Business)
•    Bălăşescu, M., 2010, Romanian press in post-communism: The media market and the main features in journalism, videoconferinţă „CFA 300-Romanian Encounters”, Bradley College, Illinois, aprilie 2010
•    Participare Change in Progress–Models of/Models for Journalism and Communication, Conferinţa internaţională FJSC, 19-21 noiembrie 2009
•    Bălăşescu, M., 2009, “Romanian press system: between historical mission and rate card”, Conferinţa internaţională Beyond East and West: Two decades of media transformation after the fall of communism, Secţiunea Media Systems, Central European University, Budapesta, Ungaria , 25–27 June 2009 (http://www.cmcs.ceu.hu/files/u3/Draft_Conference_Program_8June.pdf)
•    Vlad, T., Bălăşescu, M., 2009, “Romania and its Media Transition”  în cadrul Media Democratization and International Development organizată de Center for Global Communication Studies (CGCS) at the Annenberg School for Communication at the University of Pennsylvania şi the Center for Media and Communication Studies (CMCS) at the Central European University (CEU) (29 iulie-15 iulie 2009, Budapesta, Ungaria) (http://www.sun.ceu.hu/01-about/course-archive/2009/02-courses/course-sites/media/Syllabus-Media.pdf
•    Webinar Journalism, 2009, New Technologies and Media Development, Center for Global Communication Studies (CGCS)-Annenberg School for Communication at University of Pennsylvania,  Center for Media and Communication Studies (CMCS)-Central European University (CEU) şi Magyar Telekom headquarters in Budapest, 14 iulie 2009 (https://groups.google.com/forum/#!topic/mobileactive-discuss/lZTxHl8R3xQ, http://www.telekom.hu/about_us/mobilemediawebinar)
•    Vlad, T., Bălăşescu, M., 2007, “Few Educators, Many Media and Journalism Programs: Journalism and Mass Communication Education in Romania after the Fall of Communism”,  Conference of the International Association for Media and Communication, Research, Professional Education Section, July 23-25, 2007 (http://www.grady.uga.edu/coxcenter/Activities/Act_2006_to_2007/Materials06-07/Paris/ChapterIv9.pdf) 23-25 iulie, 2007
•    Coman, M., Radu, R., Hogea, A., Buhăniţă, I., Bălăşescu M., 2005, „Presa locală din România-tipuri de media folosite”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a FJSC, martie 2005
•    Conferinţa naţională „15 ani de FJSC”, Bucureşti, iulie 2005
•    Conferinţa internaţională „10 ani de jurnalism şi comunicare”, conferinţa Educatorilor în jurnalism din Europa Centrală şi de Est, Bucureşti, decembrie 2004
•    Conferinţa internaţională Free and Fair Reporting, The Challenges for Journalism Trainers, organizată de Education and Journalism for Traininig Association, Bucureşti, iunie 2001


Traduceri
•    Caune, J., 2000,  Cultură şi Comunicare. Convergenţe teoretice şi locuri de mediere (traducere din limba franceză), Bucureşti, Cartea Românească, ISBN 973-23-1160-6


Specializări
•    Şcoala de Vară cu specializare în cercetarea mass-media „Media, Democratization and International Development: Foundations for a More Robust Research Agenda”: Center for Global Communication Studies (CGCS)-Annenberg School for Communication at University of Pennsylvania şi Center for Media and Communication Studies (CMCS)-Central European University (CEU)
•    Stagiu de documentare şi schimb de experienţă în domeniul ştiinţelor umane şi  sociale, Franţa, Université Paul Valéry, Montpellier III, Franţa, finanţare grant nr. 16136, contract nr. 24919 (mai 2002)
•    Specializare în producţia de televiziune, SUA, James Cox Training Center, College of Journalism and Mass-Communication, University of Georgia: documentare şi training în managementul producţiei audiovizuale (martie–aprilie 2001) (http://www.grady.uga.edu/coxcenter/Activities/Act_2000_to_2001/Act0001_16.phpDezvoltare personală
•    150 de ore de dezvoltare personală, Asociaţia de  Hipnoterapie şi Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală (noiembrie 2012-iulie 2013).