Prof. univ. dr. Luminiţa ROŞCA 
Departamentul de Jurnalism, FJSC

Doctor în Filologie (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 2002),
Licenţă în Filologie (Universitatea din Bucureşti, 1977)

E-mail:
roscaluminita.1@gmail.com
Program de consultaţii:

Interese de cercetare şi de predare  
  • Discursul media
  • Tehnici de redactare
  • Genurile presei
  • Producţie în presa scrisă şi online
  • Sfera publică

Publicaţii importante   
(Foto: Mihai Dragnea)     
Cărţi de autor
L. Roşca (2015), La construcción de los periodistas rumanos, Editorial Niram Art Editorial, Madrid, London, New York.
L. Roşca (2013), Building the Identity of Romanian Journalists, LAMBERT Academic Publishing, (varianta în limba engleză a vol. Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor, ediţia a doua [2010], Bucureşti, Tritonic).
L. Roşca (2012) La sphère publique, la démocratisation de la vie sociale et politique et les médias en Roumanie, Bucureşti, Tritonic
L. Roşca (2010) Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor (ediţia a doua), Bucureşti, Tritonic [editia I: 2000, Iaşi, Polirom]
L. Roşca (2006) Mecanisme ale propagandei în discursul de informare. Presa anilor 1985-1995, Iaşi, Polirom
L. Roşca (2004) Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom.

Articole în reviste de specialitate
L. Roșca, “Nouveaux discours de la peur : #REZIST en Roumanie », (2018) De Europa, Vol. 1, No. 2, 83-96, ISSN 2611-853X, www.deeuropa.unito.it
 L. Roșca, “Intenționaliatate și conținut lingvistic în discursul mediatic din Romania” , „L’Exploration de l’intentionnalité. Le discours idéologique dans les médias roumains” (2014) în Revista Română de sociologie, nr. 1-2/2014, Bucureşti,  Editura Academiei, pp. 78-90.
http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.1-2-214/06-LRosca.pdf
http://www.revistadesociologie.ro/index.php?option=articles&lgg=ro&cntid=1348
L. Roșca, ’’La sphère publique : espace de communication national et européen’’ 2012) în Pricopie,V. (ed), Social Europe and the Media discourses, perceptions, mentalities, Bucuresti, Tritonic, pp.165-177.
L. Roșca, “Institutional communication and organizational culture in Romanian public administration. A case study”, (2013) MANAGER Journal  18-2013, pp. 82-96.
http://manager.faa.ro/en/article/Institutional-Communication-and-Organizational-Culture-In-Romanian-Public-Administration-A-Case-Study-~757.html
L. Roșca, „From the totalitarian language to the informative discourse. A Romanian media discourses analysis during the 90's” (2013), în Revista Română de sociologie, nr. 1-2/ 2013, Bucureşti: Editura Academiei, pp. 21-39.
http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.1-2-2013/03-LuminitaRosca.pdf
L. Roșca, “The last 20 years of Romanian journalism: practices and values. A methodological approach” (2011) în Language and Literature - European Landmarks of Identity, Nr. 8/2011, University of Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, pp. 388-392, ISSN 18431577
http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=920509
L. Rosca & V. Pricopie, “Transformations of Journalism in the Republic of Moldova:  Discourses, Actors and Professional Identity (Metamorfoze ale jurnalismului în Republica Moldova: discursuri, actori şi identitate profesională)” 2011), Revista Romana de Sociologie, Serie noua, Anul XXII, Nr. 5-6, Bucuresti, 2011, pp. 481-494, ISSN 1224-9262
http://www.revistadesociologie.ro/index.php?option=articles&lgg=ro&cntid=1246
L. Roșca, “Public sphere in totalitarian period. Romanian case” (2010), Revista Română de Jurnalism şi Comunicare (The Romanian Journal of Journalism & Communication), Anul, 2010, Nr. 3, FJSC-Universitatea din Bucureşti, Editura Ars Docendi, AFCOM http://www.jurnalismsicomunicare.eu/rrjc/articole.html
L. Roșca, “La sphere publique roumaine: la tentation de la modernisation » (2010), Transylvanian Review, vol XIX. Supplement No.2, Worlds in Change II. Transforming East-Central Europe, published 4 times a year by the Center for Transylvanian Studies and the Romanian Academy, pp. 517-532.
 L. Roșca, “The journalistic text. Theoretical background” (2010), în Studia Universitatis Babes Bolyai Philologia, 3/2010, Anul LV.
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/543.pdf

Actele conferinţelor/colocviilor
L. Roșca & R. Surugiu, “Exploring the role of Romanian television in public sphere (1957-1989)”, (2017), Volume XXVII, Pages 1- 893 (30 July 2017) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS e-ISSN: 2357-1330
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.07.03.91
L. Roșca,  “Cuvântul Liber Magazine: Active Actor in Emerging Europeanism in Interwar Romania” (2013), Tradition and Reform. Social Reconstruction of Europe, Bucharest: Medimond International Proceedings, pp. 299-305 http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20130525_index.pdf
L. Roșca, “Representational Discourse of public administration in Romania” (2013), Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty: Current paradigms in Social Sciences, Iasi: Lumen, Procedia Social and Behavioral Sciences, 92, pp. 806-813 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_method=list&_hubEid=1-s2.0-S1877042813X00254&_auth=y&_version=1&refSource=toc&_pubType=J&PDF_DDM_MAX=20&_cid=277811&md5=70cb0323ded80abce25d92d4fb8e9ce0&chunk=0&view=c&go=next&count=170&count=170&NEXT_LIST=Y
L. Roșca, “Modalités discursives et narratives dans le discours d’information de la presse roumaine” (2009) în Communautés, frontières médias, Colloque franco-roumain en Sciences de l’Information et de la Communication, 16-ème édition juin 2009, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 321-332.
L. Roșca, “Strategii ale propagandei totalitare. Campania electorală din 1946” (2009) în Studii şi cercetări de istorie a presei, vol. II, An II, Junimea, Iaşi: Universitatea « Petre Andrei » din Iaşi/Asociaţia Română de Istorie a Presei, pp. 154-164.

Ċ
Webmaster FJSC,
13 oct. 2019, 22:30
Ċ
Webmaster FJSC,
13 oct. 2019, 22:30
Ċ
Webmaster FJSC,
13 oct. 2019, 22:30