Lector univ. dr. Florica IUHAS
Departamentul de Jurnalism, FJSC, şi Centrul de cercetare SPARTA
Doctor în Ştiinţe ale Comunicării (Faculatea Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2011), Master în Comunicare Politică (SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, 2002), Licenţă în Jurnalism (Universitatea Hyperion, Facultatea de Jurnalism, 1995)

E-mail: florica.iuhas@fjsc.ro
Program de consultaţii:
Marți 10 - 14 Leu, sala 615
Miercuri 10 - 14 Leu, sala 615, 16 - 18 Sala 314, Facultatea de Istorie
Joi 16 - 18 Matematică, sala 414

Interese de cercetare şi de predare
Jurnalism radiofonic, Antropologie mass-media, Imagologie mass-media

Lucrări şi articole publicate (selectiv)
Univers ceremonial şi mass-media: nunta ca rit de trecere, Editura Ars Docendi, 2012
„Clothing and its Dissimulative Function. Traditional Signs of Masculine and Feminine,  în  Modern   Approaches to Gender Studies. Equality Through assumed Differences,  ECKO House Academic  Publishing, Sandy, (Utah), U.S.A., ISBN 978-1-4276-5377-2,  pp. 83 – 105
„Ceremonialul – direcţii actuale în antropologia culturală” în Noi culturi. Noi antropologii.  Lucrările celei de-a VII-a conferinţe anuale a Societăţii de Antropologie Culturală din România, Bucureşti, 24–26 septembrie 2010, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, ISBN 978-973-50-3626-3 (pdf), pp. 241 – 287
„Riturile de trecere ca momente ieşite din cotidian ale vieţii. Naşterea la români: între trecut şi prezent,  între lumea tradiţională şi cea a imaginarului mediatic”, în Mihai Coman (coord.), Repere conceptuale şi  perspective teoretice în Ştiinţele Comunicării – Studii doctorale 2011, Editura Universităţii din Bucureşti,  2011, ISSN 2247-1065,  pp. 73 – 94