Lector univ. dr. Emilia Șercan
Departamentul de Jurnalism, FJSC

Doctor în Ştiinţele Comunicării (Universitatea din București, 2013), Master la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (Universitatea Bucureşti, 2010), Licență în Ştiinţele Comunicării şi Jurnalism (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2003)

E-mail: emilia.sercan@fjsc.ro
Program de consultaţii: Marți, 15.00-17.00, Facultatea de Matematică (și la date stabilite de comun acord, prin e-mail).

Interese de cercetare şi de predare  
Jurnalism (jurnalism de investigație, tehnici de colectare de informații, redactare și editare, data journalism), istoria presei (presa comunistă, cenzură și propagandă comunistă, controlul presei).

Publicaţii importante (ultimii cinci ani):

CĂRŢI
de autor:
  • Cultul secretului. Mecanismele cenzurii în presa comunistă, Editura Polirom, Iaşi, 2015.
STUDII în volume colective
  • Contribuţie la elaborarea unor termeni de specialitate publicaţi în Dicţionar enciclopedic de comunicare şi termeni asociaţi, coordonator Marian Petcu, C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
  • “The influence of the State-Party on the role of the press in Socialist Romania” în cartea Media’s role in the Communist Era, coordonator Savas Cobain, Amani International  Publishers, Kiel, Germania, 2013.
  • „Caietul de dispoziţii – „Biblia” Cenzurii comuniste” în volumul Cenzura în România, coordonat de Ilie Rad, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2012, p. 331 – 348, ISBN 979-973-1878-27-0
  • „Începuturile presei comuniste în România. Modelul de ziar, de la L’Humanité la Pravda”, în volumul Mass-media între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei, coordonat de Silvia Grossu, Chişinău, Editura Centrul Editorial Poligrafic USM, 2012, p. 246 – 255, ISBN 978-9975-71-237-8.

ARTICOLE în reviste indexate BDI
  • ”The political and ideological subordination of the press during the Ceaușescu régime”, în Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, Anul VII, nr. 4, 2014, serie nouă.
  • „Economic Perspectives on Romanian Communist Press. Case Study: 1965”, în Revista română de Jurnalism şi Comunicare, Anul IV, nr. 2, 2011, serie nouă.