Conf. univ. dr. Elena-Mădălina MORARU (Buga-Moraru)

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
Centrul de cercetare SPARTA
Doctor în Ştiinţe ale Comunicării (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2009), Master în Relaţii Publice şi Publicitate –(Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării – Universitatea din Bucureşti, 2006), Master – Comunicare şi Relaţii Publice – (SNSPA 2004), Studii Umaniste Interdisciplinare în lb. Germană ( Facultatea de Filosofie-Universitatea din Bucureşti, 2002) ; 
Licenţă în Litere şi Teologie Ortodoxă  (Universitatea din Bucureşti, 1999);
28.08-30.08.2013 - Summer School organizată de EACA (The European Association of Communication Agencies) şi de Edcom (European Institute for Commercial
Octombrie 2010 - martie 2013 - Program posdoctoral POSDRU/89/1.5/S/62259, cu o cercetare pe “Glocalismul în publicitate” (Universitatea din București, Staffordshire University și Buckinghamshire New University, Marea Britanie )
Ianuarie - mai -2010 - Studii postdoctorale prin bursa de cercetare de la Gaylord College and Mass Communication Studies, SUA, Oklahoma.

Consultaţii: miercuri 8.30-10.00 (cu e-mail de anunțare în prealabil), sala 627, Leu.
E-mail: madalina.moraru@fjsc.ro

Interese de cercetare şi de predare 
Antropologie publicitară, naratologie, fenomenul de glocalizare vs. Globalizare ¬în publicitatea românească, agenţia de publicitate, clipul publicitar; 

Publicaţii importante
2014 - Poveştile publicitare. De la inspiraţie la strategie, Bucureşti: Ed. Tritonic, ISBN 978-606-749-012-1
2013 - „Patriotism in Romanian Advertising – A Means to Recover National Identity”, Romanian Review of Communicatian and Public Relations, April 2013, pp. 143-160. Genamics JournalSeek; CEEOL; EBSCO, DOAJ;ProQuest;Index Copernicus.
2013 - „Reshaping American Identity through Advertising Standardization vs. Localization, Journal for the Sudy of Religions and Ideologies - vol.12, issue 35 (Summer 2013):39-62. Thomson Reuters - ISI - fără factor de impact (sub 0,1).
2013 - "Appealing to Romanian Consumers during Christmas Campaigns by means of Religious and Traditional Aspects", Proceedia-Social and Behavioral Sciences, vol 81 (1): 490-494.
2012 - „Tradition and dogma in Romanian advertising”, European Journal of Science and Theology, vol 8, no 4 http://ejst.tuiasi.ro/Files/34/Contents.pdf;
2011 - “The Narrating Instances in Advertising Stories” este publicat în revista BDI (EBSCO) Journal of Media Research, nr. 1(9)/2011. (http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=850d13cb-7c5a-4674-a028-f03c58ce8e77. 
2011 - "Global and Local Features in Romanian Commercials broadcast at Christmas Time" în Revista Română de Jurnalism şi Comunicare indexată BDI, nr. 2/2011 (septembrie). 
2011 - “Aspects of Homogeneity and Heterogeneity in Beer Commercials: A Comparative Approach between Global and Local Advertising", Styles of Communication, no 3/2011, BDI. 
2010 - "The “positioning” concept  and the fight between two well known brands Coca-Cola and Pepsi", Journal of Media Research, no. 2/ 2010, UBB Media Center, Cluj-Napoca; 
2009 - "The myhtical transfer in the advertising field", Journal of Media Research, no. 4/ 2009, pp. 65-76, UBB Media Center, Cluj-Napoca;
2009 - "Iconic Pictures of Ad Heroes", in Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, no.3/ 2009, UBB Media Center, Cluj-Napoca; 
2009 - Mit şi publicitate, Ed. Nemira.
2008 - Dimensiunea narativă a discursului publicitar", publicată în vol. Cultura şi presa în spaţiul european-conferinţă internaţională, Galaţi, 23-25 octombrie 2008;
2008 - "Arhetipul exploratorului în publicitate", Revista română de Jurnalism şi Comunicare, anul III, nr.4, 2008.