Conf. univ. dr. Romina SURUGIU

Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare, FJSC

Cercetător postdoctoral în cadrul POSDRU/89/1.5/S/62259, proiect strategic „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Doctor în Filosofie (Universitatea din Bucureşti, 2006), Master în Studii de Gen (SNSPA, 2000),
Licenţă în Jurnalism (Universitatea din Bucureşti, 1998).

E-mail: romina.surugiu@fjsc.ro

Program de consultaţii: Joi, 15.00-17.00, sediul de la Leu.

Interese de cercetare şi de predare
Jurnalism (principii si practici profesionale, modele de business, jurnalism specializat), medii digitale, gen și mass-media, istoria presei, istoria filosofiei românești

Publicaţii importante
Articole în reviste indexate ISI Thompson
1. Science Reports and Religious Insights in Romanian National Media. European Journal of Science and Theology, ISSN 1841-0464, (ISI, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded), 9, 5 (2013): 187-200.
2. Media and Religion. Three contexts and a discussion. European Journal of Science and Theology, 8, 4 (2012): 205-213 (Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded).
3. Nae Ionescu on Democracy, Individuality, Leadership and Nation. Philosophical (Re)Sources for a Rightwing Ideology. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 8, 23 (Summer 2009): 68-81 (Arts & Humanities Citation Index).

Articole în reviste indexate BDI
1. Labor Conditions of Young Journalists in Romania: a qualitative research, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81 (2013): 157-161.
2. Working for Glossies. A Case Study on Young Magazine Journalists in Romania, Journal of Media Research, 5, 3, 2012: 21-28.
3. ‘Glossy’ Politicians: Portraying women politicians in Romanian consumer magazines, CKS 2012, Bucharest, May 2012: 1929-1939.
4. Introducing New Technologies in Media Companies from Romania, Portugal, Spain and Cyprus. A comparative approach, Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, 3, 4 (2009): pp. 93-102. (coauthor Raluca Radu).
5. Revizuiri şi adăugiri: Constantin Rădulescu-Motru despre cultura română în perioada postbelică, Arhivele Totalitarismului, 17, 3-4 (2009): 24-35.
6. „Cuvântul” şi campania de presă pentru revenirea în ţară a principelui Carol, 1929-1930, Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, 1, 4, (2006): 61-66.

Cărți
1. Instituţii interne şi internaţionale. Ghid pentru jurnalişti, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, 220 p. (volum coordonat în colaborare cu Raluca Radu).
2. Dominante filosofice în publicistica lui Nae Ionescu. De la Logos la Cuvântul, Paideia, Bucureşti, 2008, 342 p.
3. Producţia unei reviste. Strategii editoriale în presa specializată, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, 180 p (volum coordonat în colaborare cu Luminita Rosca).
4. Femei, cuvinte, imagini, Iaşi, Polirom, 2002, 272 p. (coautori Adina Brădean, Daniela Frumuşani și Otilia Dragomir)

Capitole de cărți
1. Critical Information, Communication and Media Studies. An overview of an emerging field of research, in Media, Public Communication and Globalization, editor Ruxandra Boicu, Editura Universității din București, 2012.
2. Women’s Magazines. Editorial practice, gender representation and academic research, in Discourse Hypostases. Hypostases discursives, (editor Daniela Rovența-Frumușani), Editura Universității din București, 2012: 17-53.
3. Uniunea Ziariștilor din R.P.R/R.S.R., în România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituții de partid, de stat, obstești și cooperatiste (coordonator Dan Cătănuș), Academia Română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2012, p. 671-674.
4. Digital Immigrants. Romanian magazines: from print to digital, in The Role of New Media in Journalism (editori Georgeta Drulă, Luminita Rosca and Ruxandra Boicu, Editura Universității din București, 2011: 107-121.
5. Introducing New Technologies in Media Companies from Romania, Portugal, Spain and Cyprus: A comparative approach. in Models of, Models for Journalism and Communication (editor Mihai Coman), Bucureşti, Ars Docendi, 2010: 445-460.
6. Ne acceptă?, In România şi integrarea europeană. Logici şi rutine jurnalistice (editor Mirela Lazăr), Ars Docendi, Bucureşti, 2008: 11-63 (coautori Cristina Coman, Radu Raluca).
7. Ortodoxia ca element definitoriu în construirea identităţii româneşti. Cazul Nae Ionescu, in Comunicare, relaţii publice şi globalizare (editor Adela Rogojinaru), Bucureşti, Tritonic, 2007: 154-164.
8. Cotidianul interbelic Cuvântul – repere monografice, in Secvenţe din istoria presei româneşti, (editor Ilie Rad), Cluj-Napoca, Tribuna, 2007: 283-295.
9. Conspiraţia tăcerii. Percepţii şi reflecţii cu privire la violenţa împotriva femeilor, in Gen şi viaţă cotidiană. Conspiraţia tăcerii (editor Cristina Ştefan), Bucureşti, Arefeana, 2007.
10. Femei şi doamne în talk-show-ul politic din România, in Gen şi putere. Partea leului în politica românească (editor Oana Baluta), Iaşi, Polirom, 2006: 205-232.
11. Gen şi televiziune, Violenţă domestică, in Lexicon feminist (editori Otilia Dragomir and Mihaela Miroiu), Iaşi, Polirom, 2002.