Prof. univ. dr. Cecilia TOHĂNEANU

Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Doctor în filosofie (Universitatea din Bucureşti, 1996)
Absolventă a Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (1977) şi a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (1982).

E-mail: cecilia.tohaneanu@fjsc.ro
Program de consultaţii: Vineri, 13.00-15.00, sala 410, Facultatea de Matematică.

Interese de cercetare şi de predare  
Filosofia ştiinţelor socio-umaniste (Filosofia comunicării, Filosofia istoriei), Epistemologie generală, Etică (teorii etice, etică aplicată), Filosofie politică.

Publicaţii importante (selecţie)  
Cecilia Tohăneanu, Abordări ale eticii comunicării în relaţiile publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2014, 175 p.
Cecilia Tohăneanu, Noţiuni de filosofie morală, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 161 p.
Cecilia Tohăneanu (coord.), Teorii versus ideologii politice?, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, 350 p.
Cecilia Tohăneanu, Introducere în etica politică, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 175 p
Cecilia Tohăneanu (coord.), Ontologie, Politică şi Etică. Supoziţiile metafizice şi implicaţiile morale ale teoriei politice contemporane, Editura Universitară, Bucureşti, 2010, 170 p.
Cecilia Tohăneanu, Realismul ca filosofie a ştiinţei, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005, 146 p.
Cecilia Tohăneanu, Epistemologia istoriei. Între mitul faptelor şi mitul semnificaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998, 214 p.
Cecilia Tohăneanu,  “Could Ross’s Pluralist Deontology Solve the Conflicting Duties Problem?”, Revue Roumaine de Philosophie, Editura Academiei Române, 1220-5400 (În curs de apariţie în Tome 59, Nr. 1 Janvier-Juin 2015).
Cecilia Tohăneanu, “Some Remarks on the Controversial Idea of PR Ethics“, Romanian Journal of Journalism & Communication”, Nr. 1-2 (44), 2014, pp. 62-70.
Cecilia Tohăneanu, “In memoriam: Karl Popper”, Sfera Politicii, nr. 177, 2014, pp. 7-14.
Cecilia Tohăneanu, “Natura teoriei politice: între naturalism şi interpretivism”, în Cecilia Tohăneanu (coord.), Teorii versus ideologii politice?, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, pp. 67-95.
Cecilia Tohăneanu, “Reading the Constitution: An Entanglement and Still Arguable Question”, Romanian Review of Political Sciences and International Relations, Nr. 1, 2010, pp. 45-52.
Cecilia Tohăneanu, “De ce este necesară examinarea dimensiunii politice a filosofiei lui Heidegger?” Sfera Politicii, Nr. 148, 2010, pp. 85-90.
Cecilia Tohăneanu, “Pluralismul rezonabil şi pledoaria pentru pluralism: John Rawls versus comunitarianismul”, Sfera Politicii, Nr. 150, 2010, pp.3-9.
Cecilia Tohăneanu, “The Human Between the «Life-world»and Its Theoretical (Re)Construction”, Review of Research and Social Intervention/Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Volumul 31/2010/Decembrie, pp. 95-105.
Cecilia Tohăneanu, “Ontologia heideggeriană şi implicaţiile ei politice”, în Cecilia Tohăneanu (coord.) Ontologie, Politică şi Etică. Supoziţiile metafizice şi implicaţiile morale ale teoriei politice contemporane, Editura Universitară, Bucureşti, 2010, pp. 77-92.
Cecilia Tohăneanu, „Constructivismul: o strategie de justificare a dreptăţii ca echitate”, Sfera Politicii, Nr. 151, 2010, pp. 3-7.
Cecilia Tohăneanu, “Lege si moralitate”, Sfera Politicii, Nr.131-132, 2009, pp.71-75.
Cecilia Tohăneanu, “Historical Knowledge as Perspectival and Rational: Remarks on the Annales School’s Idea of History”, in Joseph Margolis andTom Rockmore (eds.), The Philosophy of Interpretation, Blackwell Publishers, Oxford, 2000, pp.169-183. Publicat iniţial în Metaphilosophy, Volume 31,Nr. ½, Blackwell Publishers, 2000.