Lector univ. dr. Alexandra BARDAN
Departamentul de Jurnalism, FJSC

Doctorat în Ştiinţele Comunicării (Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, 2008)
Master în Proiecte Culturale (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, 1999)
Licenţă în Arte Decorative şi Design (Academia de Artă Bucureşti, 1997)

E-mail:
alexandra.bardan@fjsc.ro
Program de consultaţii:
Luni, 18.30, sala 616, Leu (cu programare prealabilă prin e-mail).


Interese de cercetare şi de predare  
 • Design
 • Comunicare vizuală
 • Fotojurnalism
 • Istorie socială şi viaţă cotidiană în România comunistă

(Foto: Mihai Dragnea)                
Publicaţii
CĂRŢI
 • Bardan Alexandra (2014). Dicționar enciclopedic de comunicare și termeni asociați, coord. Marian Petcu, Ed. C.H. Beck, București, ISBN 978-606-18-0362-0. Douăzeci de termeni și definiții în domeniul jurnalismului și a NTIC după cum urmează: „Banner online” (pp. 42-43), „Design Web” (pp. 162-163), „Document multimedia” (p. 170), „Folksonomie” (pp. 212-213), „Hipermedia” (pp. 239-240), „Hipertext” (pp. 240-241), „Jurnalismul amatorilor” (p. 279), „Jurnalismul grassroots” (pp. 279-280), „Jurnalismul Web” (pp. 280-281), „Mashup Journalism” (pp. 305-306), „Media 2.0” (pp. 309-310), „Medii digitale” (pp. 313-314), „Mesaj publicitar online” (p. 316), „Mesaj viral” (p. 317), „Multimedia” (pp. 330-331), „Research 2.0” (p. 408), „Social bookmarking” (p. 426), „Taxonomie” (pp. 461-462), „User engagement” (pp. 488-489), „User participation” (pp. 489-490).
 • Bardan Alexandra (2012). Introducere în designul de presă (Introduction to Editorial Design) , București: Tritonic, 146 p., ISBN 978-606-8320-36-6
 • Bardan Alexandra (2010). Les Industries Culturelles en Roumanie 1970-1989 – acteurs locaux, acteurs internationaux; L’émergence et l’enjeu d’un espace public alternatif de communication, București: Tritonic, 710 p.
 • Bardan Alexandra (2003). Marketing politic în România înainte şi după 1989 (Political Marketing in Romania, Before and Ater 1989), București: Tritonic, 196 p., ISBN: 973-8051-41-X
  CAPITOLE
  • Bardan Alexandra (2018). “Industriile culturale în România comunistă, 1970-1989” („Cultural Industries in Communist Romania, 1970-1989”) in Noii industriaşi, creativii 03, PostModernism Museum, ISBN 978-606-94719-1-3
  • Coman Cristina, Bardan Alexandra (2017). ”Framing (Mis)Trust throughout the Refugee Crisis”. In Camelia Cmeciu (coord.), e-Connecting Europe, pp. 27-40, București: Ars Docendi, ISBN 978-973-558-984-4
  • Coman Cristina, Bardan Alexandra (2016). "Global and Regional Perspectives on the 'Debating Europe Platform'". In Camelia Cmeciu (coord.), e-Communicating of Europe, pp. 29-46, București: Ars Docendi, ISBN 978-973-558-984-4
  • Bardan Alexandra (2015). „'Digital Literacy' în fotojurnalism: conceptualizări și direcții de analiză” („’Digital Literacy’ in Photojournalism: concepts and research areas”). in Fotojurnalism și imagine, (ed. Ilie Rad), București: Tritonic, pp. 49-65, ISBN: 978-606-749-103-6
  • Bardan Alexandra (2015). „Luxul, în comunism. Mutații semantice în economia de penurie din România anilor ’80” („Lux in Communism: Semantic Shifts in the Shortage Economy during the ’80s in Romania”), in Sociologia luxului, Marian Petcu (coord). București: Tritonic, ISBN: 978-606-749-039-8
  • Bardan Alexandra (2015). „Modificarea electronică a imaginilor” („The Electronic Editing of Images”), in Raluca-Nicoleta Radu (coord.), Deontologia comunicării publice, Iași: Polirom, pp. 229-232, ISBN 978-973-46-4693-7
  ARTICOLE
  •  Bardan Alexandra (2018). “Marketing Post-Communist Nostalgia in Romania: A Case Study on Contemporary Anniversary Events”. Styles of Communication, 10(1), 55-69. Indexed in EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Genamics, http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/current-issue
  • Bardan Alexandra (2017). “Insights into the Dialogic Communication on the ‘Debating Europe’ Internet Channels”. Styles of Communication, 9(1), 55-69. Indexed in EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Genamics, http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/archives/vol-9-no-1 
  • Bardan Alexandra (2016). “Visual Framing on the ‘Debating Europe‘ Platform: a case study on the ‘economic consequences‘ and ‘attribution of responsibility‘ generic frames”. Romanian Journal of Journalism and Communication, nr. 2-3/2016, pp. 53-63, ISSN - 1842-256x
  • Cmeciu Camelia, Mădălina Manolache, Bardan Alexandra (2016). "Beyond the Narrative Visualization of Infographics on European Issues". Studies in Media and Communication, 4(2), pp. 54-69, doi:10.11114/smc.v4i2.1790
  • Bardan Alexandra (2015). "The Dual Model of the Digital Photojournalist: a Case Study on Romanian Photojournalism beyond the Economic Crisis". Journal of Media Research, ISSN 1844-8887
  • Bardan Alexandra (2012). „Médias et marché alternatif: une nouvelle lecture de l’espace public pendant la Roumanie de Ceausescu” in Romanian Journal of Journalism and Communication, Nr. 1/ 2012.
   COMUNICĂRI
   • "Visual Representations of “Responsibility” on the “Debating Europe” Platform", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Understanding Transition - IV. Ways and Challenges to Responsibility", FJSC Universitatea din Bucureşti, AFCOM, 2-3 Iunie 2016.
   • (împreună cu Natalia Milewski) "Social Responsibility among Young Adults: Mapping Attitudes and Values with an Unframed Survey", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Understanding Transition - IV. Ways and Challenges to Responsibility", FJSC Universitatea din Bucureşti, AFCOM, 2-3 Iunie 2016.
   • (împreună cu Natalia Milewski) "O „nostalgie deplasată”: perioada comunistă în reprezentarea generațiilor născute după 1989", comunicare prezentată la a Șasea Conferinţă Naţională „Comunismul Românesc”, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 24-25 martie 2016.
   • „Marketing Communist Nostalgia: a Case Study on Contemporary Festive Events", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Qualitative Research in Communication", National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania, 23-25 Septembrie 2015.
   • "Communist Nostalgia in Romania: Branding the Heritage", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Communist Nostalgia", University of Glasgow, 11-12 Septembrie 2015.
   Ċ
   Webmaster FJSC,
   28 feb. 2019, 11:02
   Ċ
   Webmaster FJSC,
   6 dec. 2018, 22:09
   Ċ
   Webmaster FJSC,
   6 dec. 2018, 22:09