Anunțuri‎ > ‎Anunțuri ID‎ > ‎

Restanța la Practică pentru studenții​ de la ID

postat 30 mai 2017, 00:57 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 30 mai 2017, 00:57 ]
Restanța va avea loc pe data de 4 iunie 2017, ora 10, sala 615. Studenții trebuie să predea dosarul de practică. Acesta trebuie să conțină:
- adeverinţa de practică: aceasta trebuie să aibă antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia şi ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă de student;
- dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei 
- raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite - trebuie să a max 2 pagini.