Anunțuri‎ > ‎Anunțuri ID‎ > ‎

Restanța la Practică pentru studenții cu prelungire de școlaritate – CRP, Jurnalism și Publicitate ID

postat 25 ian. 2020, 11:31 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 25 ian. 2020, 11:31 ]

Dosarul de practică trebuie predat pe data de 30 ianuarie 2020, ora 10.00, sala 614 și trebuie să conţină:.

1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.

4. Convenţia de practică, semnată și ștampilată atât la instituția unde s-a realizat practica, cât și la facultate.