Anunțuri‎ > ‎Anunțuri ID‎ > ‎

Calendarul admiterii pentru Învățământ la distanță

postat 8 apr. 2022, 02:33 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 mai 2022, 11:41 de Web Editor FJSC ]
Calendarul admiterii pentru forma de învățământ la distanță, toate specializările va fi după cum urmează:

CÂND MĂ ÎNSCRIU?

Pentru studiile universitare de licență - online - între 4-14 iulie 2022 !!! 

CUM MĂ ÎNSCRIU? 

ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - disponibil în timp util pentru înscriere 
                                                            

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;


POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru :  - 1 specializare - 200 de lei,
                               - 2 specializări - 300 de lei,
                               - 3 specializări - 400 de lei.

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
Scutirea se acordă doar pentru o (1) specializare (adică 200 de lei), pentru candidații care au documente justificative și doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări taxa devine: - pentru 2 specializări candidatul plătește - 100 de lei - pentru 3 specializări candidatul plătește - 200 de lei

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023 pentru studii universitare de licență  - 3650 de lei, pentru IF și ID.  

CÂND DAU EXAMENUL?  

• 18 iulie, 19 iulie și 20 iulie 

CÂND SE AFIȘEAZĂ REZULTATELE EXAMENULUI?  

În timp util după examene!

• Până pe 30 iulie - afișarea rezultatelor (atenție rezultatele se vor afișa după ce se corectează lucrările, vor fi mai multe afișări!)