Anunțuri‎ > ‎

Anunțuri ID

RESTANȚE ID cu lect. dr. Antonia Matei

postat 25 mai 2022, 04:12 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 25 mai 2022, 04:13 ]

Restanță la TCI pentru studenții de la Jurnalism ID, anul 3

Restanța se va susține pe data de 30 mai 2022, ora 12.00 pe platforma Edocemus.

Important! Studenții sunt rugați să verifice dacă mai au acces pe platformă la cursul de TCI pentru a putea susține examenul. Dacă nu au acces sunt rugați să îl contacteze DIN TIMP pe dl. Oscar Stănciulescu pe adresa oscar.stănciulescu@fjsc.ro  

 

Restanță la Deontologie pentru studenții ID (CRP și J) 

Restanța se va susține pe data de 30.05.2022, ora 10.00, pe platforma Edocemus. 

Important! Studenții sunt rugați să verifice dacă mai au acces pe platformă la cursul de Deontologie pentru a putea susține examenul. Dacă nu au acces sunt rugați să îl contacteze DIN TIMP pe dl. Oscar Stănciulescu pe adresa oscar.stănciulescu@fjsc.ro

 

Restanță la Documentarul radio pentru studenții ID anul 3 Jurnalism

Studenții trebuie să trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro următoarele:

- analiza unui documentar difuzat pe un post de radio românesc (cu link inclus),

- analiza unui documentar difuzat pe un post de radio străin (cu link inclus)

- un documentar radio realizat de fiecare student pe o temă la alegere (cu durata de aprox. 10 minute).

Înregistrările pentru documentar trebuie să fie realizate de către studenți (și nu preluate de pe internet).

Materialele copiate vor primi nota 1.

Termen limită: 25.05.2022

Termen limită reexaminare: 5.06.2022

Calendarul admiterii pentru Învățământ la distanță

postat 8 apr. 2022, 02:33 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 mai 2022, 11:41 de Web Editor FJSC ]

Calendarul admiterii pentru forma de învățământ la distanță, toate specializările va fi după cum urmează:

CÂND MĂ ÎNSCRIU?

Pentru studiile universitare de licență - online - între 4-14 iulie 2022 !!! 

CUM MĂ ÎNSCRIU? 

ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - disponibil în timp util pentru înscriere 
                                                            

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;


POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru :  - 1 specializare - 200 de lei,
                               - 2 specializări - 300 de lei,
                               - 3 specializări - 400 de lei.

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
Scutirea se acordă doar pentru o (1) specializare (adică 200 de lei), pentru candidații care au documente justificative și doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări taxa devine: - pentru 2 specializări candidatul plătește - 100 de lei - pentru 3 specializări candidatul plătește - 200 de lei

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023 pentru studii universitare de licență  - 3650 de lei, pentru IF și ID.  

CÂND DAU EXAMENUL?  

• 18 iulie, 19 iulie și 20 iulie 

CÂND SE AFIȘEAZĂ REZULTATELE EXAMENULUI?  

În timp util după examene!

• Până pe 30 iulie - afișarea rezultatelor (atenție rezultatele se vor afișa după ce se corectează lucrările, vor fi mai multe afișări!)Tutoratul al II-lea - cursuri online

postat 22 mar. 2022, 08:02 de Webdev FJSC   [ actualizat la 22 mar. 2022, 08:02 ]

Cursurile de la tutoratul al II-lea (26-27 martie 2022) se vor desfășura online. Orarul a rămas același cu cel anunțat pentru primul tutorat.

ACTUALIZARE / Orarul primului tutorat, semestrul al II-lea

postat 15 feb. 2022, 23:57 de Webdev FJSC   [ actualizat la 24 feb. 2022, 11:11 ]

ACTUALIZARE 24.02 / Orarul conține câteva modificări, care sunt marcate cu roșu.

În documentele atașate veți găsi orarul pentru primul tutorat din semestrul al II-lea.

Programul tutoratelor pentru semestrul al II-lea

postat 12 feb. 2022, 09:51 de Webdev FJSC   [ actualizat la 2 mar. 2022, 03:56 de Web Editor FJSC ]

Tutoratele din semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022, vor avea loc conform programului de mai jos:
 • Tutorat 1 - 26-27 februarie 2022 (toți anii);
 • Tutorat 2 - 26-27 martie 2022 (toți anii);
 • Tutorat 3 - 14-15 mai 2022 (doar anii 1 și 2).
Orarul va fi afișat în cursul săptămânii viitoare (14-18 februarie 2022), atât pe platforma Edocemus, cât și pe site-ul FJSC.

Restanțe prelungire școlaritate, lect. Antonia Matei

postat 17 ian. 2022, 22:08 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 ian. 2022, 22:09 ]

Restanță la TCI pentru studenții cu prelungire de școlaritate de la Jurnalism ID

Restanța se va susține pe data de 21 ianuarie 2022, ora 9.00 pe platforma Edocemus.

Fiecare student trebuie să predea temele din suportul de curs (pe platformă sau pe emailul antonia.matei@fjsc.ro ).

Important! Studenții sunt rugați să verifice dacă mai au acces pe platformă la cursul de TCI pentru a putea susține examenul. Dacă nu au acces sunt rugați să îl contacteze DIN TIMP pe dl. Oscar Stănciulescu pe adresa oscar.stănciulescu@fjsc.ro  

 

Restanță la Deontologie pentru studenții ID cu prelungire de școlaritate (toate specializările) 

Restanța se va susține pe data de 20.01.2022, ora 9.00, pe platforma Edocemus. 

Până la ora examenului, fiecare student trebuie să predea și un studiu de caz pe o temă la alegere din cele studiate și prezentate în suportul de curs (pe adresa antonia.matei@fjsc.ro sau pe platforma Edocemus).

Important! Studenții sunt rugați să verifice dacă mai au acces pe platformă la cursul de Deontologie pentru a putea susține examenul. Dacă nu au acces sunt rugați să îl contacteze DIN TIMP pe dl. Oscar Stănciulescu pe adresa oscar.stănciulescu@fjsc.ro

 

Restanță la Organizarea de evenimente de RP pentru studenții ID cu prelungire de școlaritate, anul 3 CRP ID

Fiecare student trebuie să trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro temele din suportul de curs, precum și proiectul de organizare a unei petreceri aniversare pentru angajații unei librării.

 

Restanță la Documentarul radio pentru studenții ID cu prelungire de școlaritate anul 3 Jurnalism

Studenții sunt rugați să trimită un email pe adresa antonia.matei@fjsc.ro pentru toate detaliile necesare.

 

Tutorat 3 - 15-16 ianuarie 2021

postat 14 ian. 2022, 01:12 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 14 ian. 2022, 01:13 ]

Tutoratele ID din acest semestru vor avea loc astfel:


Tutorat 3 - 15-16 ianuarie 2021

Orarul pentru tutoratul al II-lea

postat 26 nov. 2021, 21:38 de Webdev FJSC   [ actualizat la 26 nov. 2021, 21:38 ]

Consultați documentul atașat.

Modificare orar anul III ID

postat 21 oct. 2021, 03:03 de Webdev FJSC   [ actualizat la 21 oct. 2021, 03:03 ]

Mai jos găsiți orarul pentru primul tutorat. Este o singură modificare la anul al III-lea, CRP: cursul Relații publice guvernamentale (care nu se face) a fost înlocuit cu cursul Relații publice pentru sănătate.

Întâlnire online pentru orientarea studenților de anul I - ID

postat 14 oct. 2021, 01:19 de Webdev FJSC   [ actualizat la 14 oct. 2021, 01:19 ]

Vineri, 15 octombrie 2021, între orele 19.00-20.00, va avea loc o întâlnire online cu studenții de anul I. Întâlnirea are rol informativ, respectiv familiarizarea studenților cu platforma Edocemus, chestiuni organizatorice, administrative etc. La întâlnire pot participa și studenții din anii mai mari care s-au transferat de la învățământul cu frecvență.

Întâlnirea se va desfășura prin intermediul Google Meet. Link-ul pentru accesarea întâlnirii este: meet.google.com/dur-ropc-xnq
Pentru sesiunile online pe Google Meet este necesar să vă conectați cu o adresă de tip Gmail (adresa instituțională de tipul fjsc.ro sau o adresă personală). Nu veți putea intra în întâlnire cu alte tipuri de adrese (de ex: Yahoo Mail).

1-10 of 239