Anunțuri‎ > ‎

Anunțuri ID

Orarul primului tutorat - 5-6 noiembrie 2022

postat 25 oct. 2022, 08:14 de Webdev FJSC   [ actualizat la 3 nov. 2022, 07:23 ]

ACTUALIZARE // În fișierul atașat găsiți ultima versiune de orar pentru primul tutorat. Vă rugăm să verificați cu atenție modificările.

În fișierul atașat veți găsi orarul primului tutorat care se va desfășura fizic, la sediul FJSC din Complex Leu și în sediul Rectoratului UB, în zilele de 5 și 6 noiembrie 2022. Urmăriți legenda atașată fiecărei zile.

Întâlnire online pentru studenții anului I ID

postat 12 oct. 2022, 04:39 de Webdev FJSC   [ actualizat la 12 oct. 2022, 04:39 ]

În atenția studenților de anul I ID (an universitar 2022-2023) – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC):

Vineri, 14 octombrie 2022, ora 19.00, vă așteptăm la o întâlnire online pentru a lămuri aspecte ce țin de structura tutoratelor în anul universitar 2022-2023. Vor participa: (i) decanul – Antonio Momoc, (ii) prodecan activitate didactică, cercetare, asigurarea calităţii – Romina Surugiu, (iii) prodecan activitatea studențească – Dan Podaru, (iv) directorul de departament ID – Aurelian Giugăl, (v) departamentul IT – Oscar Stănciulescu. Întâlnirea va fi online, iar link-ul pentru conectare va fi transmis pe adresele de e-mail. Vă așteptăm în număr cât mai mare!

Calendarul tutoratelor ID - semestrul I

postat 5 oct. 2022, 12:05 de Webdev FJSC   [ actualizat la 5 oct. 2022, 12:06 ]

Întâlnirile cu tutorii ID vor avea loc în acest semestru după următorul program:

Tutorat 1 - 5-6 noiembrie 2022 (fizic)
Tutorat 2 - 10-11 decembrie 2022 (fizic)
Tutorat 3 - 14-15 ianuarie 2023 (online)

Orarul întâlnirilor va fi afișat la o dată ulterioară.

Grupele anului III, ID, 2022-2023

postat 30 sept. 2022, 06:22 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 30 sept. 2022, 06:22 ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

Grupele anului II, ID, 2022-2023

postat 29 sept. 2022, 07:22 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 sept. 2022, 07:23 ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

Grupele anului I, ID, 2022-2023

postat 29 sept. 2022, 07:07 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 sept. 2022, 07:07 ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

RESTANȚE ID cu lect. dr. Antonia Matei

postat 30 aug. 2022, 05:54 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 30 aug. 2022, 05:54 ]

Restanță la Deontologia comunicării publice – ID, toate specializările

Restanța se va susține pe data de 2.09.2022, ora 10.00, pe platforma Edocemus. Reexaminarea va fi pe data de 12.09, ora 10.00, pe platforma Edocemus.

Camerele video vor rămâne pornite pe tot parcursul restanței. Studenții care nu au camerele pornite nu pot susține examenul. Conectarea cu camera se va face pe linkul: http://meet.google.com/adj-ctfv-tty

Structura și bibliografia examenului sunt aceleași ca la sesiunea din ianuarie - februarie 2022.

Pentru aceste examene, NU mai este nevoie sa pregătiți proiectele de seminar, va fi doar examenul grilă.

Important! Pentru a putea susține examenul studenții trebuie să verifice dacă mai au acces pe platformă la cursul de Deontologie. Dacă nu au acces sunt rugați să îl contacteze DIN TIMP pe dl. Oscar Stănciulescu pe adresa oscar.stănciulescu@fjsc.ro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restanță la Tehnici de lucru în radio anul 1 ID, CRP

Studenții trebuie să realizeze următoarele teme:

1.      O știre simplă (înregistrată în format mp3 sau wav) de aprox 30 – 40 de secunde, realizată după un comunicat de presă publicat de către Ministerul sănătății în ultima lună. https://www.ms.ro/comunicate/

 

2.      O relatare radio de aprox. 1 min 30 sec după structura: introducere realizator + relatare reporter. Relatarea va realiza după un comunicat de presă publicat de către Ministerul educației în ultima lună. https://www.edu.ro/comunicate-de-presa

3.      O știre audio de aprox 1 min 30 sec care să conțină și o declarație înregistrată de către student/ă referitoare la situația economică actuală (se poate alege ca temă inflația, creșterea prețurilor, creșterea ratelor la bănci etc)

Materialele se vor încărca în următorul folder de pe Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1l6IN9WdRkUtr05MPI7w7J3G7lVyIQAPr?usp=sharing

Termen limită restanță: 2.09.2022/ Termen limită reexaminare: 12.09.2022

 

RESTANȚE ID cu lect. dr. Antonia Matei

postat 25 mai 2022, 04:12 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 25 mai 2022, 04:13 ]

Restanță la TCI pentru studenții de la Jurnalism ID, anul 3

Restanța se va susține pe data de 30 mai 2022, ora 12.00 pe platforma Edocemus.

Important! Studenții sunt rugați să verifice dacă mai au acces pe platformă la cursul de TCI pentru a putea susține examenul. Dacă nu au acces sunt rugați să îl contacteze DIN TIMP pe dl. Oscar Stănciulescu pe adresa oscar.stănciulescu@fjsc.ro  

 

Restanță la Deontologie pentru studenții ID (CRP și J) 

Restanța se va susține pe data de 30.05.2022, ora 10.00, pe platforma Edocemus. 

Important! Studenții sunt rugați să verifice dacă mai au acces pe platformă la cursul de Deontologie pentru a putea susține examenul. Dacă nu au acces sunt rugați să îl contacteze DIN TIMP pe dl. Oscar Stănciulescu pe adresa oscar.stănciulescu@fjsc.ro

 

Restanță la Documentarul radio pentru studenții ID anul 3 Jurnalism

Studenții trebuie să trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro următoarele:

- analiza unui documentar difuzat pe un post de radio românesc (cu link inclus),

- analiza unui documentar difuzat pe un post de radio străin (cu link inclus)

- un documentar radio realizat de fiecare student pe o temă la alegere (cu durata de aprox. 10 minute).

Înregistrările pentru documentar trebuie să fie realizate de către studenți (și nu preluate de pe internet).

Materialele copiate vor primi nota 1.

Termen limită: 25.05.2022

Termen limită reexaminare: 5.06.2022

Calendarul admiterii pentru Învățământ la distanță

postat 8 apr. 2022, 02:33 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 mai 2022, 11:41 de Web Editor FJSC ]

Calendarul admiterii pentru forma de învățământ la distanță, toate specializările va fi după cum urmează:

CÂND MĂ ÎNSCRIU?

Pentru studiile universitare de licență - online - între 4-14 iulie 2022 !!! 

CUM MĂ ÎNSCRIU? 

ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - disponibil în timp util pentru înscriere 
                                                            

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;


POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru :  - 1 specializare - 200 de lei,
                               - 2 specializări - 300 de lei,
                               - 3 specializări - 400 de lei.

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
Scutirea se acordă doar pentru o (1) specializare (adică 200 de lei), pentru candidații care au documente justificative și doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări taxa devine: - pentru 2 specializări candidatul plătește - 100 de lei - pentru 3 specializări candidatul plătește - 200 de lei

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023 pentru studii universitare de licență  - 3650 de lei, pentru IF și ID.  

CÂND DAU EXAMENUL?  

• 18 iulie, 19 iulie și 20 iulie 

CÂND SE AFIȘEAZĂ REZULTATELE EXAMENULUI?  

În timp util după examene!

• Până pe 30 iulie - afișarea rezultatelor (atenție rezultatele se vor afișa după ce se corectează lucrările, vor fi mai multe afișări!)Tutoratul al II-lea - cursuri online

postat 22 mar. 2022, 08:02 de Webdev FJSC   [ actualizat la 22 mar. 2022, 08:02 ]

Cursurile de la tutoratul al II-lea (26-27 martie 2022) se vor desfășura online. Orarul a rămas același cu cel anunțat pentru primul tutorat.

1-10 of 246