Anunțuri‎ > ‎

Anunțuri ID

Orar tutorat 1 - 28-29 octombrie 2017

postat 17 oct. 2017, 07:09 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 oct. 2017, 07:10 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Programul tutoratelor din sem. I, 2017-2018

postat 4 oct. 2017, 07:23 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 oct. 2017, 07:24 ]

Programul de întâlniri cu tutorii din semestrul I al anului universitar 2017-2018 va avea loc după cum urmează:

Tutorat 1 - 28-29 octombrie 2017
Tutorat 2 - 25-26 noiembrie 2017
Tutorat 3- 13-14 ianuarie 2018

Liste studenți anul I ID, 2017-2018

postat 29 sept. 2017, 07:21 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 29 sept. 2017, 07:21 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Colocviu de practică - Lect. univ. Antonia Matei

postat 21 sept. 2017, 11:16 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 sept. 2017, 11:17 ]

Studenții de la anul 1 și 2 ID care nu au depus încă dosarul de practică mai pot veni luni, 25 septembrie, ora 9 la cancelaria din sediul de la Leu. 

Modificări colocviu de practică - Lect. univ. Antonia Matei

postat 13 sept. 2017, 07:45 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 13 sept. 2017, 07:45 ]

Colocviul de practică pentru studenţii de la anul 1 ID va avea loc pe data de 18 septembrie 2017, ora 10 la Leu, sala 614. 
Pentru studentii de la anul 2 ID colocviul va avea pe data de 19 septembrie 2017, ora 8.30 la Leu, sala 615.

Colocviul de practică pentru studenţii ID (coordonaţi de către lector dr. Antonia Matei)

postat 4 sept. 2017, 09:09 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 sept. 2017, 09:11 ]

Colocviul de practică pentru studenţii de la anul 1 ID (coordonaţi de către lector dr. Antonia Matei) va avea loc pe data de 18 septembrie 2017, ora 11 la Leu, sala 614. Pentru studentii de la anul 2 ID colocviul va avea pe data de 19 septembrie 2017, ora 9.00 la Leu, sala 614. 

Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.
4. Convenția de practică

Programări restanțe Licență ID - sesiunea septembrie 2017

postat 29 iul. 2017, 02:05 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2017, 02:05 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Restanța la Practică pentru studenții​ de la ID

postat 30 mai 2017, 00:57 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 30 mai 2017, 00:57 ]

Restanța va avea loc pe data de 4 iunie 2017, ora 10, sala 615. Studenții trebuie să predea dosarul de practică. Acesta trebuie să conțină:
- adeverinţa de practică: aceasta trebuie să aibă antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia şi ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă de student;
- dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei 
- raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite - trebuie să a max 2 pagini.

În atenția studenților din anul 3 CRP ID

postat 30 mai 2017, 00:56 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 30 mai 2017, 00:56 ]

Restanța la Organizarea de evenimente de RP se va susține pe data de 4 iunie 2017, ora 10, sala 615
Fiecare student trebuie să predea temele din suportul de curs sau să le trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro până la data susținerii restanței. 
De asemenea, fiecare student trebuie să realizeze un proiect de organizare a unui eveniment de relații publice pe o temă la alegere.

În atenția studenților din anul 3 Jurnalism ID

postat 30 mai 2017, 00:55 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 30 mai 2017, 00:55 ]

Restanța la TCI se va susține pe data de 4 iunie 2017 ora 10, sala 615.
Fiecare student trebuie să predea temele din suportul de curs sau să le trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro până la data susținerii restanței. Studenții vor susține de asemenea un test scris.

1-10 of 121