Anunțuri‎ > ‎

Anunțuri ID

Planificare re-examinări Licență - an terminal, ID

postat 24 mai 2018, 09:45 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 24 mai 2018, 09:46 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Planificare restanțe an terminal - ID

postat 23 mai 2018, 09:34 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 23 mai 2018, 09:35 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Orar tutorat 3: 19-20 mai 2018

postat 6 mai 2018, 04:27 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 6 mai 2018, 04:27 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Precizări privind practica studențească la ID în anul universitar 2017-2018

postat 5 mai 2018, 06:54 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 5 mai 2018, 06:54 ]

o    Practica profesională se desfăşoară în instituţii de presă centrale şi locale, în departamente şi firme de relaţii publice, în firme de publicitate în instituții cultural-artistice sau în alte instituţii de acest gen.

o    Pentru cei care lucrează/colaborează în domeniu practica se echivalează.

o    În mod obligatoriu practica profesională trebuie să conţină activităţi din sfera jurnalismului şi comunicării instituționale (relații publice, comunicare internă, marketing politic, publicitate etc).

o    Practica trebuie încheiată până pe 16 septembrie 2017. 

o    Practica durează 90 de ore. 

o    Studenții de la ID se pot înscrie la oricare dintre anunțurile de practică afișate pe siteul FJSC sau grupurile de Facebook ale facultății. 

o    Practica se organizează pe baza Convenţiilor de practică semnate între FJSC şi instituţiile organizatoare. Înainte de a începe practica studenții trebuie să semneze protecția muncii.

 

NOTA PENTRU PRACTICĂ: Evaluarea activităţilor de practică se va realiza pe baza dosarului de practică care trebuie sa conțină:
1. adeverinţa de practică:
 aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia şi ştampila instituţiei, calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă de student, precum si perioada in care s-a realizat practica;
2. dovezi al activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc),
3. raportul de stagiu elaborat de fiecare student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite - trebuie să aibă aprox. 2 pagini.

 

STUDENȚII CARE DORESC SĂ LI SE ACORDE UN LOC DE PRACTICĂ DIN PARTEA FACULTĂȚII SUNT RUGAȚI SĂ FACĂ O CERERE SCRISĂ ÎN CARE SĂ PRECIZEZE ANUL, SPECIALIZAREA ȘI DATELE DE CONTACT. CEREREA VA FI DEPUSĂ PÂNĂ PE DATA DE 20 MAI LA CASUȚA CU NUMELE ANTONIA MATEI DIN HOLUL FACULTATII.

Regulamentul FJSC precizează faptul că studenții care au solicitat, prin cerere scrisă, un loc de practică și nu se prezintă să efectueze practica sunt declarați restanțieri, indiferent de efectuarea practicii în alte domenii sau instituții.

 

Pentru orice nelămuriri vă puteți adresa coordonatorului de practică, lect. Antonia Matei pe adresa antonia.matei@fjsc.ro.

Orar tutorat 2: 21-22 aprilie 2018

postat 12 apr. 2018, 22:03 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 12 apr. 2018, 22:04 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Orar tutorat 1: 17-18 martie 2018

postat 7 mar. 2018, 05:48 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 mar. 2018, 05:48 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Barem de corectare, examen ISMM, ianuarie 2018

postat 8 feb. 2018, 01:45 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 8 feb. 2018, 01:45 ]

Teste grilă
Seria D - 1c, 2b, 3c, 4c, 5b, 6e, 7d, 8b, 9a, 10FAF

Subiectul B - identificarea și definirea conceptelor - 1pct
                  - aplicarea lor ca cazul precizat - 1 pct
                  - claritatea exprimării, corectitudine gramaticală - 1 pct
Subiectul C - identificarea și definirea conceptelor - 1pct
                  - aplicarea lor la cazul precizat - 1 pct
                  - claritatea exprimării, corectitudine gramaticală - 1 pct

Programul tutoratelor din sem. II, 2017-2018

postat 7 feb. 2018, 01:17 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 feb. 2018, 01:18 ]

Programul de întâlniri cu tutorii din semestrul II al anului universitar 2017-2018 va avea loc după cum urmează:

Tutorat 1 - 17-18 martie 2018
Tutorat 2 - 21-22 aprilie 2018
Tutorat 3 - 19-20 mai 2018

Test online la ISMM, anul I ID

postat 23 ian. 2018, 06:29 de Webdev FJSC   [ actualizat la 23 ian. 2018, 06:29 ]

Miercuri, 24 ianuarie 2018, între orele 20-21, va avea loc o testare online pentru studenții anului I ID, (toate specializările) la cursul de Introducere în sistemul mass media. Vor fi două teste, unul pentru materia aferentă tutoratului al II-lea și celălalt pentru materia aferentă tutoratului al III-lea. Testarea va avea loc pe platforma Edocemus.

Test online la "Gestiunea crizei", anul III ID

postat 23 ian. 2018, 06:27 de Webdev FJSC   [ actualizat la 23 ian. 2018, 06:27 ]

Miercuri, 24 ianuarie 2018, între orele 19.30-20.30, va avea loc o testare online pentru studenții anului al III-lea ID, care sunt înscriși la cursul de Gestiunea crizei. Testarea va avea loc pe platforma Edocemus.

1-10 of 140