Ultimul apel - acte de adus la dosar

postat 11 oct. 2020, 10:14 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 11 oct. 2020, 10:15 ]

Studii universitare de licență: Candidații admiși în septembrie 2020 (învățământ la distanță) trebuie să aducă în perioada 12-15 octombrie 2020, în timpul programului de lucru cu publicul, la sediul facultății următoarele acte:
 - Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
 - Copia simplă a diplomei de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
- O copie a foii matricole cu rezultatele din clasele IX-XII  (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii.

Studii universitare de master: Candidații admiși (buget și  taxă) în septembrie 2020 la studiile universitare de master trebuie să aducă în perioada 12-15 octombrie 2020, în timpul programului de lucru cu publicul, la sediul facultății următoarele acte:
 - Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
 - Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2020 (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Examen de finalizare a studiilor: Licență/ Master, iunie și septembrie 2020: 

Obținerea adeverinței și ulterior a diplomei de finalizare este condiționată de depunerea următoarelor documente, între 12-15 octombrie 2020, în timpul programului de lucru cu publicul, la sediul facultății:

               Pentru studiile universitare de licență:

            -          Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.

            -          Cerere de înscriere – la secretariat  

-          Diploma de bacalaureat -  2 copii simple*;

-          2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ - scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

-          Certificatul de naștere – 2 copii simple*;

-          Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);

-          Carte de identitate CI - 2 copii simple*

-          Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii mele;

-          Fişa de lichidare - conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca FJSC;

-          Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe

absolventi.unibuc.ro,datat și semnat.

 *Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul


                  Pentru studiile universitare de master:

            -          Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.

-          Cerere de înscriere– la secretariat

-          Diploma de bacalaureat -  2 copii simple*;

-          Diploma de licență - 2 copii simple*;

-          2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ - scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

-          Certificatul de naștere – 2 copii simple*;

-          Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);

-          Carte de identitate CI - 2 copii simple*

-          Declarația pe propria răspundere că lucrarea de disertație este rezultatul muncii mele;

-          Fişa de lichidare - conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca FJSC;

-          Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe

absolventi.unibuc.ro,datat și semnat.

 *Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul