Taxe școlarizare

postat 23 sept. 2020, 02:02 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 6 oct. 2021, 04:04 de Web Editor FJSC ]

Taxa aferentă anului universitar 2021-2022 va fi achitată în cel mult 4 (patru) tranșe, după cum urmează:

Anul I, II  – anul universitar 2021-2022- pentru studii universitare de licență și studii universitare de master

Taxa anuală -3500 de lei, pentru IF și ID

Anul I

Rata I    500 RON (1000 RON deja achitați la confirmarea locului)     -     31.10.2021

Rata II   1000 RON                               -   15.01.2022

Rata III  1000 RON                               -   15.05.2022

                                                                                                                   Anul II

Rata I    1000 RON                              - 31.10.2021

Rata II   750 RON                               -  15.01.2022

Rata III  750 RON                               -  15.03.2022

Rata IV  1000 RON                             - 15.05.2022

                                                          

Anul  III (studii universitare de licență) – anul universitar 2021-2022

Taxa anuală -3270 de lei, pentru IF și ID

Rata I    870 RON                                - 31.10.2021

Rata II   900 RON                               -  15.01.2022

Rata III  750 RON                               -  15.03.2022

Rata IV  750 RON                               -  20.04.2022 (ultima tranșă pentru studenții anilor terminali)

                                                         

Studenții aflați în prelungire de școlaritate, în anul universitar 2021-2022, plătesc taxa pentru un semestru de prelungire în valoare de 1750 de lei.


Plățile pentru studenții de la învățământ cu frecvență se vor face în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060, Cod fiscal UB 4505502

Plățile pentru studenții de la învățământ la distanță se vor face în contul  BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502

 

Confirmarea plăților (trimiterea dovezii de plată) se va face la adresele dedicate:

if.taxe@gmail.com, pentru învățământ cu frecvență

id.taxe@gmail.com, pentru învățământ la distanță

Se poate trimite orice tip de dovadă a plății (copie după chitanță, ordin de plată, extras de cont, etc). Este obligatoriu ca documentul de plată să conțină numele studentului, CNP-ul, anul de studii (I, II, III) și specializarea (JUR, CRP, PUB, MASTER an I sau MASTER an II)

 

CONFIRMAREA PLĂȚILOR ESTE OBLIGATORIE. Orice plată neconfirmată va fi  considerată restantă.