Taxe de școlarizare

postat 30 sept. 2022, 23:01 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 nov. 2022, 02:14 de Webdev FJSC ]


Taxa aferentă anului universitar 2022-2023 va fi achitată în cel mult 4 (patru) tranșe, după cum urmează:

Taxa anuală -3650 de lei


Anul I (licență) și Anul I (master)


Rata I    650 RON (1000 RON deja achitați la confirmarea locului)     -     31.10.2022

Rata II   1000 RON                               -   15.01.2023

Rata III  1000 RON                               -   15.05.2023

        Anul II

Rata I    1000 RON                              - 31.10.2022

Rata II   650 RON                               -  15.01.2023

Rata III  1000 RON                             -  15.03.2023

Rata IV  1000 RON                             - 15.05.2023

                                                          

Anul  III (licență)  și  Anul II (master)

Rata I    1000 RON                                - 31.10.2022

Rata II   650 RON                                 -  15.01.2023

Rata III  1000 RON                               -  15.03.2023

Rata IV  1000 RON                               -  05.05.2023


Taxa pentru reînmatriculare este 300 de lei.                                                        

Studenții aflați în prelungire de școlaritate, în anul universitar 2022-2023, plătesc taxa pentru un semestru de prelungire în valoare de 1825 de lei.

Taxa pentru reexaminări, începând cu anul universitar 2022-2023, este 150 de lei.


Plățile pentru studenții de la învățământ cu frecvență se vor face în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060, Cod fiscal UB 4505502

Plățile pentru studenții de la învățământ la distanță se vor face în contul  BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502


Confirmarea plăților (trimiterea dovezii de plată) se va face la adresele dedicate:

taxe.if@fjsc.ro - învățământ cu frecvență

taxe.id@fjsc.ro - învățământ la distanță

Se trimite pe email dovada plății (copie după chitanță, ordin de plată, extras de cont, etc). Este important ca documentul de plată să conțină numele studentului, CNP-ul, anul de studii (I, II, III) și specializarea (JUR, CRP, PUB, MASTER an I sau MASTER an II).

Termenul de răspuns pentru înregistrarea plății la biroul administrativ este de 7 zile lucrătoare


CONFIRMAREA PLĂȚILOR ESTE OBLIGATORIE. Orice plată neconfirmată va fi considerată restantă.


*AMÂNĂRI TAXE - în anumite situații se pot depune solicitări pentru amânarea plății taxei de școlarizare. Solicitarea o veți trimite la adresele dedicate:

taxe.if@fjsc.ro - învățământ cu frecvență

taxe.id@fjsc.ro - învățământ la distanță