Restanțe cu lect. univ. Antonia Matei - licență/ master/ zi/ ID

postat 17 mai 2018, 11:05 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 mai 2018, 11:05 ]

Restanță Tehnici de lucru în radio pentru studentii din anul 3, IF

Studenții vor susține un test scris pe data de 31 mai 2018, ora 11.00. De asemenea, fiecare student trebuie să realizeze un buletin de știri de 5 min care să conțină știri simple, două relatări (de max. 1 min fiecare) și un vox (tot de max. 1 min). Tema trebuie trimisă pe adresa antonia.matei@fjsc.ro sau predata la susținerea restanței.

Bibliografie

1. Coman, Mihai (coordonator), 2009, ediția a III-a,  Manual de jurnalism, Polirom, Iaşi, pp. 253 – 263, pp. 271 – 286, pp. 530 - 534

2. Joanescu, Irene, 1999, Radioul modern. Tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, ALL Educaţional, Bucureşti, pp. 12 – 24, 58 – 66, 82 - 97

----------------------------------------------

Restanta la TCI - ID
Restanta se va sustine pe data de 31 mai 2018, ora 13.00.
Fiecare student trebuie să predea cele trei teme din suportul de curs. 
Studenții vor sustine de asemenea un test scris. 

----------------------------------------------

Restanța la Organizarea de evenimente de RP, anul 3 ID
Fiecare student trebuie să trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro  temele din suportul de curs si să realizeze proiectul de organizare a unui team building pentru o companie cu 30 de angajaţi. Termen limită: 31.05.2018, ora 11.00
----------------------------------------------

Restanță la Documentarul radio, ID și IF

Studenții  trebuie să trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro  un documentar radio de max. 10 minute, pe orice temă doresc și analiza unui documentar radio difuzat la un post de radio românesc sau străin. Termen limită: 31.05.2018, ora 11.00. 

----------------------------------------------

Restanta la Practică pentru studenții anului 3, ID

Dosarul de practică trebuie predat pe data de 31 mai 2018, ora 11, sala 615 și trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.
4. Conventia de practică, semnată și ștampilată atât la instituția unde s-a realizat practica, cât și la facultate. 

----------------------------------------------

Restanță la Producție audio digitală, PMAV

Studenții trebuie să trimită pe emailul antonia.matei@fjsc.ro următoarele materiale:

- un interviu de max. 4 minute
- un jingle de post sau emisiune
- analiza comparativă a unui post de radio exclusiv online si a unui post de radio clasic
- emisia pentru o zi a unui post de radio online (pe platformele radionomy.com, radioking.com sau altă platformă de acest gen) cu respectarea drepturilor de autor privind muzica difuzată