Examenul de finalizare a studiilor: licență și disertație, iunie 2020

postat 7 mar. 2020, 03:00 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 30 apr. 2020, 04:51 ]
09-15 IUNIE 2020 - înscrieri pentru examenul de finalizare studii LICENȚĂ/ MASTER (la secretariat în timpul programului cu publicul)

Între 22-25 IUNIE 2020 – susținerea lucrării de licență/ disertație

Actele necesare înscrierii se vor afișa în timp util.

*IMPORTANT* Art. 11, punctul d,  din Regulamentul FJSC menționează faptul că studentul are obligația să prezinte lucrarea de diplomă/ disertație în forma definitivă, profesorului coordonator, cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

* Taxă susținere probă examen de finalizare (de la a treia prezentare) - 100 de lei


În acord cu prevederile Ordinului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII nr. 4.020 din 7 aprilie 2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 9 aprilie 2020, conform votului Senatului Universității din București din 15.04.2020 a fost aprobată următoarea modificare a structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiune iunie 2020:

Probă: Prezentarea şi susţinerea online a lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ proiectului de diplomă. 

CALENDARUL rămâne neschimbat:
09-15 IUNIE 2020înscrieri online pentru examenul de finalizare studii LICENȚĂ/ MASTER 
Între 22-25 IUNIE 2020 – susținerea online a lucrării de licență/ disertație