Examen de finalizare studii: sesiunea septembrie 2021

postat 28 iul. 2021, 02:32 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 30 iul. 2021, 02:31 de Web Editor FJSC ]

Calendarul pentru examenele de finalizare a studiilor (licență și master)

     - înscrieri 01.09-05.09.2021 (online)

     - verificare dosare inscrisi/repartizare pe comisii/ afișare pe site liste pentru susținere - 06.09.2021

     - sustinerea lucrărilor de licență si a disertațiilor (se va actualiza în timp util) 

     - afișarea rezultatelor - (se va actualiza în timp util)STIMAȚI ABSOLVENȚI VĂ RUGĂM CA ÎN MOMENTUL TRIMITERII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, SĂ SPECIFICAȚI ANUL DE FINALIZARE AL STUDIILOR!

  1Documentele necesare pentru înscrierea online, se vor trimite pe adresa secretarului de specializare:

Secretar Alexandra Daniela VLADU - alexandra.vladu@fjsc.ro pentru specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, IF

 

Secretar Maria ZĂBAVĂ - maria.zabava@fjsc.ro  pentru specializarea JURNALISM, IF


Secretar Daniela ANDREI - daniela.andrei@fjsc.ro pentru specializarea PUBLICITATE, IF

 

Secretar Daniela MUNTEANU - daniela.munteanu@fjsc.ro pentru ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, toate specializările


Secretar Dorina ARAMBAȘA dorina.arambasa@fjsc.ro pentru toate programele de MASTERAT:

 și sunt următoarele:

 

       copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);

       lucrarea de finalizare (licenţă/disertație) în format PDF (de preferat, read-only) anexele se vor pune într-o arhiva RAR;

       referatul de apreciere/avizul coordonatorului științific - este obligatoriu la înscriere

○       un număr de telefon pentru a vă contacta -dacă este nevoie de informații suplimentare

○       pentru absolvenții din promoții anterioare anului 2021 este obligatorie la înscriere și o copie a diplomei de Bacalaureat iar pentru absolvenții de master este necesară pe langă copia diplomei de Bacalaureat și de o copie a diplomei de Licență

Documentele trimise vor fi denumite conform modelului:

       pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (Popescu_(Gheorghe)_M_Ionela_CI)

       pentru Lucrarea de finalizare: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Lucrare de licență/disertație

  2. Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează urmând paşii de mai sus, absolventul având şi obligaţia de a anexa/ trimite toate documentele solicitate. Obținerea adeverinței și ulterior a diplomei de finalizare este condiționată de depunerea următoarelor documente, la secretariat, între (se va actualiza în timp util), în timpul programului de lucru cu publicul:

               Pentru studiile universitare de licență:

            -          Cerere de înscriere – la secretariat  

-          Diploma de bacalaureat -  2 copii simple*;

-          2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ - scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

-          Certificatul de naștere – 2 copii simple*;

-          Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);

-          Carte de identitate CI - 2 copii simple*

-          Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii mele;

-          Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe

absolventi.unibuc.ro,datat și semnat.

-          Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.

 *Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul


                  Pentru studiile universitare de master:

-          Cerere de înscriere– la secretariat

-          Diploma de bacalaureat -  2 copii simple*;

-          Diploma de licență - 2 copii simple*;

-          2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ - scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

-          Certificatul de naștere – 2 copii simple*;

-          Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);

-          Carte de identitate CI - 2 copii simple*

-          Declarația pe propria răspundere că lucrarea de disertație este rezultatul muncii mele;

-          Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe

absolventi.unibuc.ro,datat și semnat.

-          Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.

 *Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul

  3După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/ validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă, candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail/telefon pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru susținerea examenului de finalizare.

ĉ
Web Editor FJSC,
30 iul. 2021, 02:30
ĉ
Web Editor FJSC,
30 iul. 2021, 02:30
Ċ
Web Editor FJSC,
30 iul. 2021, 02:30
Ċ
Web Editor FJSC,
30 iul. 2021, 02:31