Examen de finalizare a studiilor: Licență/ Master, septembrie 2020

postat 29 iul. 2020, 23:54 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 31 iul. 2020, 02:37 de Web Editor FJSC ]
08-13 septembrie 2020 - înscrieri online pentru examenul de finalizare studii LICENȚĂ/ MASTER (în intervalul 08.00-16.00)

15 septembrie 2020 – susținerea online a lucrării de licență/ disertație 

STIMAȚI ABSOLVENȚI VĂ RUGĂM CA ÎN MOMENTUL TRIMITERII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, SĂ SPECIFICAȚI ANUL DE FINALIZARE AL STUDIILOR!

  1Documentele necesare pentru înscrierea online, se vor trimite pe adresa secretarului de specializare:

Secretar Alexandra Daniela VLADU - alexandra.vladu@fjsc.ro pentru specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, IF

 

Secretar Maria ZĂBAVĂ - maria.zabava@fjsc.ro  pentru specializarea JURNALISM, IF

 

Secretar Daniela MUNTEANU - daniela.munteanu@fjsc.ro pentru specializarea PUBLICITATE, IF și ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, toate specializările

Secretar Dorina ARAMBAȘA dorina.arambasa@fjsc.ro pentru toate programele de MASTERAT:

 și sunt următoarele:

 

       copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);

       lucrarea de finalizare (licenţă/disertație) în format PDF (de preferat, read-only) anexele se vor pune într-o arhiva RAR;

       referatul de apreciere/avizul coordonatorului științific - este obligatoriu la înscriere

Documentele trimise vor fi denumite conform modelului:

       pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (Popescu_(Gheorghe)_M_Ionela_CI)

       pentru Lucrarea de finalizare: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Lucrare de licență/disertație

  2. Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează urmând paşii de mai sus, absolventul având şi obligaţia de a anexa/ trimite toate documentele solicitate. Obținerea adeverinței și ulterior a diplomei de finalizare este condiționată de depunerea următoarelor documente, la secretariat, între 18-30 septembrie 2020:

               Pentru studiile universitare de licență:

            -          Cerere de înscriere – la secretariat  

-          Diploma de bacalaureat -  2 copii simple*;

-          2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ - scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

-          Certificatul de naștere – 2 copii simple*;

-          Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);

-          Carte de identitate CI - 2 copii simple*

-          Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii mele;

-          Fişa de lichidare - conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca FJSC;

-          Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe

absolventi.unibuc.ro,datat și semnat.

-          Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.

 *Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul


                  Pentru studiile universitare de master:

-          Cerere de înscriere– la secretariat

-          Diploma de bacalaureat -  2 copii simple*;

-          Diploma de licență - 2 copii simple*;

-          2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ - scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

-          Certificatul de naștere – 2 copii simple*;

-          Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);

-          Carte de identitate CI - 2 copii simple*

-          Declarația pe propria răspundere că lucrarea de disertație este rezultatul muncii mele;

-          Fişa de lichidare - conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca FJSC;

-          Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe

absolventi.unibuc.ro,datat și semnat.

-          Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.

 *Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul

  3După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/ validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă, candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail/telefon pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru susținerea examenului de finalizare.

 4.  Debitele (taxele de studii, regie cămin, bibliotecă) care nu pot fi plătite/rezolvate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență/alertă sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate/rezolvate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective.

5.  Eliberarea adeverințelor-tip de finalizare a studiilor este condiționată de depunerea documentelor conform punctului 2, între 18-30 septembrie 2020.


*IMPORTANT* Art. 11, punctul d,  din Regulamentul FJSC menționează faptul că studentul are obligația să prezinte lucrarea de diplomă/ disertație în forma definitivă, profesorului coordonator, cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

* Taxă susținere probă examen de finalizare (de la a treia prezentare) - 100 de lei
Taxa se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5,
Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

În acord cu prevederile Ordinului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII nr. 4.020 din 7 aprilie 2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 9 aprilie 2020, conform votului Senatului Universității din București din 15.04.2020 a fost aprobată următoarea modificare a structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiune iunie 2020:

Probă: Prezentarea şi susţinerea online a lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ proiectului de diplomă. 
Ċ
Web Editor FJSC,
31 iul. 2020, 02:37
ĉ
Web Editor FJSC,
31 iul. 2020, 02:37
Ċ
Web Editor FJSC,
31 iul. 2020, 02:37