Educația media pentru drepturile omului - Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

postat 10 iun. 2020, 04:24 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 iun. 2020, 04:24 ]

Facultatea  de Jurnalism și Științele Comunicării a trimis Raportul ”Educație media pentru drepturile omului” către Ministerul Afacerilor Externe în cadrul unei solicitări adresate de Biroul Înaltului Comisa ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Raportul a fost realizat de conf.univ.dr. Oana Băluță în baza unui chestionar cu răspunsuri multiple care a colectat date în luna mai în privind predarea unor discipline sau integrarea anumitor teme care contribuie la consolidarea drepturilor omului. La acest chestionar au răspuns 16 persoane, punctul de plecare al acestuia fiind obiectivele prevăzute în World Programme for Human Rights Education lansat în 2004.  

Principalul obiectiv urmărit de disciplinele predate de cadrele didactice care au răspuns la chestionar este promovarea înțelegerii, toleranței, respectului pentru diversitate, egalitate de gen și cooperare între națiuni, minorități – 10 răspunsuri. Acesta este urmat de promovarea dezvoltării sustenabile și a dreptății sociale – 9 răspunsuri, la egalitate se situează două obiective capacitarea persoanelor pentru a participa efectiv la o societate democratică și liberă guvernată de domnia legii -  6 răspunsuri și dezvoltarea personalității și a demnității umane – 6 răspunsuri. Consolidarea respectului pentru drepturile omului și libertăți fundamentale a întrunit 3 răspunsuri.

Aceste obiective sunt urmărite prin discipline care pornesc de la problematica drepturilor omului sau prin anumite teme integrate în disciplinele recomandate de ARACIS pentru cele 3 specializări: Jurnalism, Relații publice și Publicitate. Disciplinele sunt oferite studenților la nivel de licență și masterat, regimul lor variază, sunt cursuri obligatorii, opționale și facultative.

Disciplinele modelează valori, atitudini și comportamente care să susțină drepturile omului – 13 răspunsuri, furnizează competențe necesare integrării drepturilor omului într-un mod practic în viața de zi cu zi – 8 răspunsuri; impulsionează acțiuni pentru respectarea și promovarea drepturilor omului – 7 răspunsuri; învață studenții despre drepturile omului și mecanisme de susținere a drepturilor omului – 4 răspunsuri.

 

De ce au fost integrat aceste teme în cadrul disciplinelor? Cunoaștem din Rapoarte de țară că domeniul drepturilor omului este vulnerabil pe anumite paliere și pentru anumite grupuri. Potrivit răspunsurilor primate, 12 din 16 persoane au remarcat că aceste informații sunt necesare în viața cotidiană, iar 7 au beneficiat au beneficiat de formare și educație în domeniul drepturilor omului. Doar una singură acționat fiindcă a primit recomandare instituțională. Prevalează, așadar, demersurile individuale ale cadrelor didactice izvorâte din necesitatea generată de cerințele vieții cotidiene și experiența de formare în domeniu.  

Este important să subliniem câteva diferențe relevante în răspunsurile cadrelor didactice. Dacă unele urmăresc per se obiectivele educației pentru drepturile omului, altele abordează teme care în mod indirect răspund și obiectivelor educației pentru drepturile omului. În primul rând, în lipsa unei coordonări naționale sau instituționale care să vizeze educația în domeniul drepturilor omului, planul de învățământ include disciplinele prevăzute în standardele ARACIS pentru domeniul științe ale comunicării.

Este importantă deschiderea pe care o arată cadrele didactice față de educația media care să integreze domeniul drepturilor omului având în vedere că nu toate disciplinele sau acțiunile întreprinse de cadre didactice urmăresc direct obiectivele acestui tip de educație, așa cum a reieșit anterior. În același timp, observăm predilecția înspre consolidarea acelor componente ale drepturilor omului care vizează: Respectarea libertăţilor civile, Discriminare, abuzuri de către societate, Alegerile și participarea politică prin media literacy, capacitatea de a identifica fake-news, dar și preocupare pentru cultura diversității, responsabilitate civică și personală a studenților care astfel ”ar înțelege mai ușor cum trebuie să evite încălcarea/ignorarea drepturilor omului în media și în viața organizațională din redacțiile media”.

Cultura societală care să aibă în centru respectarea și promovarea drepturilor omului se construiește inclusiv prin intermediul educației. Consolidarea acestei culturi are nevoie de o abordare institutional- strategică pentru ca obiectivele să fie urmărite în mod direct și să fie recunoscute ca o componentă substanțială inclusiv a educației media.