Colocviul de practică - coord. lector. univ. dr. Antonia Matei

postat 7 sept. 2019, 01:36 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 sept. 2019, 01:56 ]

Colocviul de practică va avea loc pe data de 10 septembrie 2019, ora 9.30, sala 615 

Dosarul trebuie să conţină:

1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc). Dacă este vorba de materiale audio/video acestea pot fi puse pe un cd/dvd/stick care va rămâne la dosar.
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.

4. Conventia de practică, semnată și ștampilată atât la instituția unde s-a realizat practica, cât și la facultate.