Colocviu de practică - studenți coordonați de lect. dr. Antonia Matei

postat 4 sept. 2017, 00:21 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 sept. 2017, 00:21 ]
Colocviul de practică pentru studenţii de la anul 2 ZI si de la grupa 1 anul 1 ZI, coordonaţi de către lector dr. Antonia Matei va avea loc pe data de 7 septembrie 2017, ora 10.30 la Leu.

Pentru studenţii de la anul 1 ZI grupe 2, 3, 4 si 5  colocviul va avea loc pe data de 7 septembrie 2017, ora 12 la Leu.

Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.
4. Conventia de practică