Activități extracurriculare, în atenția studenților

postat 28 oct. 2018, 13:14 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 28 oct. 2018, 13:15 ]
Am primit de la UB solicitarea unor propuneri pentru activități știintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive nationale pentru anul financiar 2019. Vă rugăm să consultați textul de mai jos. Pentru informații suplimentare adresați-vă tutorilor de an.

În temeiul art. 12 alin. (3) și al art. 205 alin. (7) și (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

            În conformitate cu prevederile art. 3 din normele aprobate prin Ordinul nr. 3111/2018 privind modificarea anexei l ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare-științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe.

            Vă adresăm rugămintea, să ne transmiteți până la data de 10 noiembrie 2018 (data înregistrării la U.B.), solicitările și devizele estimative de cheltuieli, aferente activităților extracurriculare-științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale care se vor desfășura în anul bugetar următor.

            Solicitările dvs. și detaliile despre activtățile extracurriculare, însoțite de devizele estimative de cheltuieli se vor completa conform anexelor:

-          Anexa 1- Formular aplicare- se va completa separat pentru fiecare proiect

-          Anexa 2- Devizele estimative de cheltuieli se vor completa centralizat pentru toate activitățile

-          Anexa 3- Scrisoare de înaintare- se va specifica ordinea de prioritate a fiecărei activități la nivel de facultate

 

Anexele pot fi descărcate de la adresa http://edu.ro/activitate-studenteasca

Anexele 1-3 completate se vor transmite prin Registratura UB pe format hârtie și electronic pe adresa de email: activitatistudentesti@unibuc.ro.

            Vă rugăm totodată să aduceți la cunoștință și Asociațiilor studențești din facultatea dvs. această adresă.

 

Activitățile extracurriculare se vor desfășura în perioada martie 2019 – octombrie 2019, inclusiv.

Totodată, vă facem cunoscut că premiile nu sunt eligibile pentru decontare.


Ċ
Webmaster FJSC,
29 oct. 2018, 04:10
ĉ
Webmaster FJSC,
29 oct. 2018, 04:10
ĉ
Webmaster FJSC,
29 oct. 2018, 04:10