Anunțuri‎ > ‎

Anunțuri de interes general


Alegeri studențești - 19 ianuarie 2019

postat de Webmaster FJSC   [ actualizat la ]

Luminița Gabriela Golcea, studentă în anul ll, specializarea Publicitate, este singura candidată la alegerile pentru forma de învățământ la distanță, din 19 ianuarie. Potrivit informării primite din partea Asociației Studenților din Universitatea București (ASUB), detaliile referitoare la desfășurarea alegerilor studențești pentru ID, sunt urmatoarele:  

1. Procesul de votare se va realiza online, respectându-se întocmai articolul 13, alineatul (1), litera b) din Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București conform căruia alegerea reprezentanților studenților poate fi realizată prin vot electronic, dacă se asigură anonimitatea votului.

2. Studenții vor putea vota utilizând platforma google forms. Pentru a se evita votul multiplu, studenții vor trebui să își introducă CNP-ul și numărul matricol care se regăsește pe carnetul de student. Comisia electorală va avea aceste date, însă nu și numele studenților pentru a se asigura astfel anonimitatea votului. Totodată, comisia va semna un angajament de confidențialitate a datelor.

3. Procesul de votare se va desfășura în data de 19 ianuarie în intervalul ora 10:00 - 20:00.

4. Formularul va fi postat pe grupul intern al celor de la ID.

5. Formularul va fi realizat de către comisia electorală.

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI

postat 15 ian. 2019, 11:41 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 15 ian. 2019, 11:41 ]

Evaluarea semestrială a cadrelor didactice din FJSC este importantă pentru a stabili gradual calitatea conținuturilor orelor de curs si de seminar și a modalităților de transmitere a noțiunilor pentru îmbunătățirea permanentă în vederea atingerii performanțelor. Cum fiecare cadru didactic are un rol extrem de important, această evaluare contribuie la atingerea obiectivelor planului operațional anual și, implicit, la performanța academică.

În acest an evaluarea cadrelor didactice se va face online (prin linkuri trimise de șefii de grupe și masterat la adresele de email fjsc.ro ale colegilor de grupă). Evaluarea este anonimă și va avea loc între 22 și 25 ianuarie 2019. Rugăm studenții de la licență și masterat, care nu au încă adresa de email @fjsc.ro, să consulte documentul de mai jos. Dacă aveți probleme în legătură cu adresa de email, vă rugăm să îl contactați pe Oscar Stănciulescu (oscar.stanciulescu@fjsc.ro). Vă rugăm să trimiteți șefilor de grupă emailul @fjsc.ro până pe 20 ianuarie, ora 18.00.
Vă mulțumim!

Alegeri - reprezentantul ID în Consiliul FJSC

postat 11 ian. 2019, 07:01 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 ian. 2019, 07:01 ]

Alegeri studențești pentru forma de învățământ la distanță sunt organizate, în luna ianuarie, în timpul tutoratului.

Perioada de depunere a candidaturilor este 7-11 ianuarie, pe adresa de e-mail comisiefjsc@gmail.com (așa cum a fost anunțat de către reprezentantul studenților FJSC în Senatul Universității din București, pe 7 ianuarie, în Grupul ID-IFR de pe Facebook, și în plus, pe platforma ID).

Perioada de campanie electorală: 12-14 ianuarie

Turul I de alegeri: 19 ianuarie
Turul al II-lea: 20 ianuarie.

Mult, mult succes!

În atenția studenților care au prelungire de semestru din anul III sau diferențe la disciplinele de jurnalism radio

postat 9 ian. 2019, 23:46 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 9 ian. 2019, 23:47 ]

La Emisiunea informativă și managementul radio aveți de prezentat, în format audio o emisiune radiofonică de 6 minute și grila de programe unui post radio studențesc, de luni până vineri, între orele 10 – 20.

La Genuri jurnalistice radio aveți de făcut un interviu audio cu 6 întrebări, despre o profesie interesantă și un reportaj, de 4 minute despre un subiect relevant pentru voi (cultură, tradiții, hobby-uri, profesie, descoperiri etc. ).

Bibliografia o găsiți în fișele disciplinelor postate pe site-ul facultății. 

ISMM – EXAMEN anul I, zi

postat 9 ian. 2019, 05:51 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 9 ian. 2019, 05:51 ]

Vineri, 8 februarie 2019, studenţii anului I, zi, vor da examenul pentru cursul de Introducere în sistemul mass-media  după următorul program:

 • Grupele de jurnalism, grupa 1 publicitate: 14.30- 16.30
 • Grupele de relații publice, grupa 2 și 3 publicitate: 16.30-18.30

Examenul este împărțit într-o parte de întrebări grilă și o parte de întrebări deschise. Studentul trebuie să aibă asupra lui un act de identificare şi un pix sau un stilou. Utilizarea mijloacelor electronice sau a materialelor scrise, în timpul examenului, este considerată încercare de fraudă.

Bibliografie:

 • Coman, Mihai (2016), Introducere în sistemul mass-media, ed. IV, Iaşi: Polirom, pp. 75-145 (industrii culturale, funcții, cele patru teorii despre presă).
 • Radu, Raluca-Nicoleta & Preoteasa, Manuela (2012), Economia mass-media, Iași: Polirom, pp. 9-51 (industrii culturale).

Reluarea testului intermediar

Pentru studenții de anul I care nu s-au putut prezenta la testul intermediar din motive obiective, acesta va fi reluat în ziua examenului. Bibliografia este următoarea:

 • Coman, Mihai (2016), Introducere în sistemul mass-media, ed. IV, Iaşi: Polirom, pp. 15-75.
 • Radu, Raluca-Nicoleta & Preoteasa, Manuela (2012), Economia mass-media, Iași: Polirom, cap. „Concurenţă, concentrare, pluralism” (pp. 87-110).

Restanțe/ diferențe

Examenul de restanță, pentru Introducere în sistemul mass-media, II, 2017-2018 (curs - Raluca Radu), și examenul de diferență pentru ISMM, sem II, se vor da din toată materia de semestru. Vor fi întrebări grilă și întrebări deschise.

Pentru restanțe, diferențe, bibliografia este următoarea:

 • Coman, Mihai (2016), Introducere în sistemul mass-media, ed. IV, Iaşi: Polirom, pp. 43-145 (fără societate, cultură și media de masă – ca mai sus)
 • Radu, Raluca-Nicoleta & Preoteasa, Manuela (2012), Economia mass-media, Iași: Polirom, pp. 9-51, 87-110.

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor: licență și disertație

postat 9 ian. 2019, 04:28 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 9 ian. 2019, 04:30 ]

Înscrierile la examenele de finalizare a studiilor (licenţă şi disertaţie) se vor face astfel:

Înscrieri la examenul de

licență și disertație

22.01.2019 – 28.01.2019

(Luni - Miercuri: 11.00 – 14.00 
Joi: 13.00 – 16.00, Vineri 10.00-13.00
)

 Programarea examenului de licență


Proba 1 ( proba scrisă )

29.01.2019

 

Proba 2 ( proba orală – susținerea lucrării)

5.02. – 6.02.2019

 

 Programarea examenului de desertație


Susținerea examenului de disertație

5.02. – 6.02.2019

 


Sala 622 – înscreri licență pentru programele: 
 • Comunicare și relatii publice IF
 • Jurnalism IF
Sala 624 – Înscrieri licență pentru programele:
 • Comunicare și relații publice ID
 • Jurnalism ID
 • Publicitate IF și ID
 • Înscrieri master – toate programele de master

În atașament se află arhive cu documente utile:
Pentru disertație:
 • Lista cu acte necesare la înscriere
 • Cerere înscriere examen 2019
 • Declarație de autenticitate a lucrării
 • Fișa lichidare 2019
Pentru licență:
 • Lista cu acte necesare la înscriere
 • Cerere înscriere examen 2019
 • Declarație de autenticitate a lucrării
 • Fișa lichidare 2019
 • Cerere pentru recunoașterea notei de la prima probă de licență
 • Cerere pentru repetarea unei probe a examenului de licență

Cerere alegere temă LICENȚĂ și DIZERTAȚIE - 31.01.2019

postat 8 ian. 2019, 05:34 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 8 ian. 2019, 05:34 ]

Studenții din anul al III-lea de la programele de studii universitare de licență (2018-2019) și studenții din anul al II-lea de la programele de studii universitare de master (2018-2019) sunt rugați să aducă la secretariat în programul cu publicul, până cel târziu în data de 31 ianuarie 2019, cererea pentru alegerea temei de licență sau de dizertație cu avizul profesorului coordonator.

Conf. univ. dr. Antonio Momoc preia managementul Colecţiei „Colloquium”

postat 5 ian. 2019, 03:21 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 5 ian. 2019, 03:22 ]

Conf. univ. dr. Antonio Momoc, director al Departamentului de Antropologie culturală şi Comunicare din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (Universitatea din Bucureşti) a preluat, la început de an, managementul Colecției Colloquium, a Editurii Adenium din Iași. Colecţia a fost coordonată până recent de Daniel Șandru și Emanuel Copilaș. În cadrul Colloquium au publicat până acum nume remarcabile ca Sergiu Miscoiu, Radu Carp, Alexandru Radu, Maria Corina Barbaros şi Vasile Brasovanu. Cartea semnată de Antonio Momoc, „Comunicarea 2.0. New media, participare și populism”, din cadrul aceleiaşi colecţii, s-a bucurat de un real succes, iar planurile pentru 2019 includ o ediţie bilingvă despre Marketing 2.0 & New Media, adusă la zi.
Antonio Momoc: „In cadrul proiectului Colloquium avem in plan anul acesta o serie de titluri care vor explica sub formă de ghid sau de manual, fenomene economice, politice sau sociale. Va fi o colecție de instrumente de business pe care şi-o va dori orice antreprenor, trainer, formator sau student la facultăți de comunicare, jurnalism, marketing (comercial sau electoral), administrație și afaceri. Aștept propuneri de titluri din domeniile marketing, advertising, PR, branding, digital media, vânzări, HR, comunicare online. Aștept studii de caz din partea colegilor mei din mediul academic sau de business și încurajez mai ales tinerii asistenți sau lectori, profesioniștii și absolvenții care și-au susținut tezele de licență, master sau de doctorat să-mi trimită propunerile lor de manuscrise”.

1-10 of 1909