Anunțuri‎ > ‎

Anunțuri de interes general


Sesiune de examene pentru Licență (anii I și II) și Master (anul I)

postat de Webmaster FJSC   [ actualizat la ]

În curs de actualizare.

Serile FJSC ONLINE cu Monica Ulmanu: 29 mai, ora 15

postat de Webmaster FJSC   [ actualizat la ]

Monica Ulmanu, absolventă FJSC, cea care împreună cu colegii săi de la The Washington Post a câștigat anul acesta Premiul Pulitzer la categoria Jurnalism explicativ, este invitata lui Antonio Momoc la Serile FJSC ONLINE.
Monica Ulmanu a avut o bursă Fulbright în Statele Unite ale Americii în jurnalismul vizual. A lucrat în SUA și în Marea Britanie în redacțiile unor organizații media precum Thompson Reuters, The New York Times, The Boston Globe și The Guardian.
Vineri, 29 mai, de la ora 15 sunteți așteptați la întâlnirea cu Monica pe Google Meet să ne povestească despre cariera ei de jurnalist și despre munca ei în redacția The Washington Post. Linkul de acces la eveniment: meet.google.com/efc-bdxz-bfn

Restanță Investigație jurnalistică, anul II, Master Jurnalism Tematic

postat 22 mai 2020, 04:23 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 22 mai 2020, 04:23 ]

În atenția studenților de la Masteratul de Jurnalism Tematic, anul II, care au restanță la cursul de Investigație Jurnalistică

Examenul de restanță a fost reprogramat la data de 02 iunie 2020, de la ora 18,00 din cauza unei suprapuneri cu un alt examen. 

Examenul va avea loc pe Zoom 

Meeting ID: 988 6235 0951
Password: 9nTkEh

Restanță master anul II, Etică și integritate academică

postat 22 mai 2020, 04:22 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 22 mai 2020, 04:22 ]

În atenția studenților din anul II, de la masteratele FJSC care au studiat cursul de Etică și integritate academică cu lector univ. dr. Emilia Șercan și care au restanță la cursul de Etică și integritate academică.
Temele pentru restanță vor putea fi depuse în intervalul până la data de 03 iunie 2020 (ora 23:59) direct în Programul TurnitIn. Selectați Cursul Etică și Integritate academică 2010/2020 Restanță anul II. ID-ul cursului este 24980150, iar parola (cheia de înregistrare) - eticafjsc.
Succes!

Admitere licență sesiune iulie și sesiune septembrie 2020: detalii despre eseul motivațional

postat 21 mai 2020, 12:03 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 22 mai 2020, 08:10 ]

În ce constă examenul de admitere?

Departajarea candidaților înscriși se va face în funcție de o notă alcătuită după formula:

40%+20%+20%+20%, astfel:
40% = 30% pentru eseul motivațional (400-500 de cuvinte/1 pagină A4) + 10% punctul din oficiu din nota finală.
20% - media generală a examenului de bacalaureat.
20% - nota de la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat
20% - media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.


Când mă înscriu?
Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 8-14 iulie 2020.


Cum mă înscriu?
Depunerea dosarului (cuprinzând cópii scanate ale documentelor, adeverința sau diploma de BAC, foaia matricolă-studii liceu și un eseu motivațional) se face ONLINE prin sistemul informatic al UB. Linkul va putea fi accesat de pe site-ul www.fjsc.ro
Depunerea dosarului se poate face doar în situații excepționale la sediul facultăţii.


Cum pot să mă înscriu la două sau trei specializări?
Candidații care se înscriu la mai multe specializări vor depune câte un dosar pentru fiecare specializare la care se înscriu.

Cum se efectuează departajare în cazul notelor finale egale?
Departajarea se realizează după următoarele criterii de departajare în această ordine:
1. nota media generală de la examenul de Bacalaureat,
2. nota Bacalaureat la probă scrisă limba română,
3. media generală a notelor la prima limbă străină din anii de studii din liceu.

STRUCTURA ȘI FORMATUL ESEULUI MOTIVAȚIONAL
  • Times New Roman, 12 pt., spațiere 1 rând.
  • Folosiți diacritice
  • Maximum o pagină A4, în format PDF, JPG sau PNG.
Despre ce scriu în eseul motivațional în funcție de specializarea aleasă?

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Comunicare și Relații Publice. Descrieți apoi pe scurt o activitate extra curriculară (ex: voluntariat, participare la concursuri etc.) care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Comunicare și Relații Publice.

JURNALISM
Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Jurnalism. Povestiți apoi pe scurt o întâmplare care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Jurnalism.

PUBLICITATE
Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Publicitate. Alegeți apoi o reclamă care v-a impresionat și explicați motivele pentru care o considerați relevantă pentru dumneavoastră (oferiți două motive).


TAXA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea online: 1 specializare -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de lei
Înscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/ 3 specializări - 400 de leiPractică online la Revista Timpul

postat 21 mai 2020, 09:42 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 mai 2020, 13:06 ]

Revista Timpul din Iași (https://www.revistatimpul.ro) oferă studenților FJSC un stagiu de practică în jurnalismul de opinie (editorial, cronică, recenzie). Revista selectează colaboratori în regim online. Există posibilitate de angajare în proiect.
Redacția Timpul inițiază un nou proiect editorial: suplimentul revistei Timpul - revistă de cultură și educație a studenților Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.  Redacția are în intenție deschiderea unor suplimente similare în mai multe centre universitare din țară.
Persoană de contact: Mihai Vacariu, email: mvacariu@yahoo

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II CARE AU RESTANȚE LA Media, politică, societate (din anul I, semestrul 2)

postat 21 mai 2020, 07:47 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 mai 2020, 09:43 ]

În urma mai multor mesaje ale studenților din anul II, din care rezultă faptul că au primit informații contradictorii, am solicitat conducerii facultății clarificari legate de situația restanțierilor în această sesiune. Mai precis am întrebat dacă se aplică în acest an universitar prevederile art 38 (2) din Carta Universității din Bucuresti (care permit, în urma deciziei conducerii unei facultăți, ca studenți restanțieri să susțină restanțele și în sesiunea din semestrul ”în oglindă” cu cel în care au avut restanta - decizie pe care am aplicat-o întotdeauna pe vreamea când eram decan, deoarece este în avantajul studenților).
Am cerut să mi se comunice și să se transmită comunității academice dacă:
a) studenții din anul II, care au restanțe la materiile din semestrul II al anului I, POT SUSȚINE restanta si în sesiunea din iunie 2020 (altfel spus dacă s-a aplicat prevederea din articolul mentionat al Cartei UB) sau
b) studenții din anul II care au restanțe la materiile din semestrul II al anului I nu pot susține restanta în iunie CI NUMAI IN SESIUNEA DE RESTANȚE DIN SEPTEMBRIE
În urma solicitarii mele, transmisă în 15 mai 2020 și înregistrată cu nr 179 din 19.05.2020, decanul FJSC mi-a transmis acest mesaj
”Bună ziua,
În Consiliul facultății, respectiv prin regulamentele interne nu este prevăzută o altă perioadă decât cea prevazută prin structura anului universitar: sesiunile de restanțe/ re-re/ mariri ptr anii neterminali sunt în septembrie, conform structurii anului universitar.” 
În consecință, prin neaplicarea art 38 (2) din Carta UB nu a fost oferită această șansă studenților, ceea ce înseamnă că examenul restanță MPS se va susține numai în luna septembrie.
Prof. univ. dr. Mihai Coman

Admitere licență sesiune iulie și sesiune septembrie 2020: specializările Jurnalism, Publicitate, Comunicare și Relații publice

postat 20 mai 2020, 12:16 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 mai 2020, 05:36 ]

Când mă înscriu?
Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 8-14 iulie 2020.

Cum mă înscriu?
Depunerea dosarului (cuprinzând cópii scanate ale documentelor, adeverința sau diploma de BAC, foaia matricolă-studii liceu și un eseu motivațional) se face ONLINE prin sistemul informatic al UB. Linkul va putea fi accesat de pe site-ul www.fjsc.ro
Depunerea dosarului se poate face doar în situații excepționale la sediul facultăţii.

Cum pot să mă înscriu la două sau trei specializări?
Candidații care se înscriu la mai multe specializări vor depune câte un dosar pentru fiecare specializare la care se înscriu.

În ce constă examenul?*
Departajarea candidaților înscriși se va face în funcție de o notă alcătuită după formula:

40%+20%+20%+20%, astfel:
  • 40% = 30% pentru eseul motivațional (400-500 de cuvinte/1 pagină A4) + 10% punctul din oficiu din nota finală.
  • 20% - media generală a examenului de bacalaureat.
  • 20% - nota de la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat
  • 20% - media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.Când aflu mai multe informații despre admitere?
Mai multe detalii despre documentelele necesare pentru înscriere, despre eseul motivațional (redactat diferit pentru fiecare specializare) și despre taxa de înscriere vor fi anunțate foarte curând pe site-ul www.fjsc.ro

*Decizia privind noua structură a examenului de admitere a fost aprobată în ședința Senatului Universității din București din 20.05.2020.

În atenția studenților anilor I și II, licență

postat 19 mai 2020, 01:23 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 19 mai 2020, 01:26 ]

Studenții anilor 1 și 2 licență sunt invitați sa opteze în funcție de specializări pentru coordonatorul de practică din acest an, la următorul link:


În cazul în care studenții au început deja activitatea de practică cu un coordonator sau au anunțat că vor lucra cu unul dintre coordonatori sunt sfătuiți să opteze în link pentru respectivul coordonator de practică.

Coordonatorii de practică vor comunica pe site săptămâna aceasta instituțiile partenere de practică unde îi pot aloca pe studenții pe care îi coordonează și evaluează, respectiv activitățile interne de practică la care lucrează deja cu studenții (ex.: traducere Manual Unesco, Serile FJSC, promovare alte activități FJSC etc).

Bibliografia pentru examenul de restanță la Tehnici de investigare jurnalistică, IF și ID

postat 15 mai 2020, 09:30 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 15 mai 2020, 09:30 ]

Bibliografia pentru examenul de restanță (Anul III, Jurnalism zi și ID) la Tehnici de Investigare Jurnalistică, selectată din materia inclusă în Fișa disciplinei existentă pe site, este următoarea: 

Cristian Grosu, Liviu Avram, 2004, Jurnalismul de investigație. Ghid practic - Editura Polirom, Iași (integral).
David Randall, 1998, Jurnalistul universal, Editura Polirom, Iași (paginile 84 - 122). 
Mihai Coman (coord.), 1999, Manualul de jurnalism, Volumul II, Editura Polirom, Iași (paginile 119 - 139).
Sorin Preda, 2006, Tehnici de redactare în presa scrisă, Editura Polirom, Iași (paginile 190 - 202).
Yves Agnes, 2011, Introducere în jurnalism, Editura Polirom, Iași (paginile 271 - 292)

1-10 of 2207