Rezultate admitere studii universitare de master, septembrie 2020

postat 21 sept. 2020, 06:13 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 sept. 2020, 02:08 ]
                                                              CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              22 - 23 Septembrie 2020

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele:

-  10.00-15.00 - 22 septembrie 2020,

-  10.00-15.00 - 23 septembrie  2020diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (22 și 23 septembrie 2020)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro. 


Candidații admiși (buget și  taxă) în luna iulie și septembrie la studiile universitare de master trebuie să aducă în perioada 21-24 septembrie 2020, între orele 10.00-14.00, la sediul facultății următoarele acte:

 - Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
 - Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2020 (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13
ĉ
Web Editor FJSC,
21 sept. 2020, 06:13