Rezultate admitere master - Septembrie 2022

postat 16 sept. 2022, 06:35 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 16 sept. 2022, 06:35 ]
                            CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala 624, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

19 SEPTEMBRIE 2022 

INTERVAL ORAR         10.00 – 14.00

20 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR        10.00 – 14.00


I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


TREBUIE SĂ ADUCĂ:


- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original,
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Două fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ


Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA (DOVADA DE PLATA) din care sa reiasa   achitarea primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii:


 Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
- Diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Două fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Ċ
Web Editor FJSC,
16 sept. 2022, 06:35