Rezultate admitere master - iulie 2021

postat 23 iul. 2021, 05:37 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2021, 05:38 ]
                                                      CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              26 și 27 IULIE 2021

                                                                                 

Candidații  declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 615, între orele:

LUNI -  10.00-16.00 - 26 iulie 2021,

MARȚI -  10.00-16.00 - 27 iulie 2027


- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original,
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul dorina.arambasa@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

LUNI -  10.00-16.00 - 26 iulie 2021,

MARȚI -  10.00-16.00 - 27 iulie 2027

- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
-  Copii simple după diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență ( originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Candidaţii aflați pe lista locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (26 și 27 iulie 2020)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 


Ċ
Web Editor FJSC,
23 iul. 2021, 05:37