Rezultate admitere master - etnici români - iulie 2021

postat 23 iul. 2021, 05:55 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2021, 05:55 ]
IMPORTANT!
Pentru etnicii români a fost alocat un (1) loc, clasificare candidaților s-a făcut în ordinea mediilor, în cazul mediilor egale departajarea s-a făcut după media obținută la examenul de licență iar candidata Nucă V. Cristina este declarată admisă.                                      

                                                       CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              26 și 27 IULIE 2021

                                                                                 

Candidații  declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 615, între orele:

LUNI -  10.00-16.00 - 26 iulie 2021,

MARȚI -  10.00-16.00 - 27 iulie 2027


- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original,
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Ċ
Web Editor FJSC,
23 iul. 2021, 05:55