ADMITERE 2019 - studii universitare de master

postat 31 mai 2019, 03:20 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 13 iul. 2019, 01:39 de Web Editor FJSC ]
Calendarul admiterii

8-19 iulie 2019: înscrierea candidaților se face la sediu din Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București

Orar de înscrieri: 09.00-14.00 ( luni - vineri)
                            09.00-12.00 (sâmbătă - duminică)
Sala: 616

Examene: perioada 20 - 26 iulie 2019

----------------------------------------------------

29 iulie 2019: rezultate finale


Date admitere

Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice - 22 iulie, orele 10.00 – 12.00 (proba scrisă), 23 iulie (Interviu care să ateste cunoaşterea domeniilor relaţiilor publice şi al publicităţii) 
Comunicare și resurse umane - 23 iulie
Jurnalism Politic - 24 iulie
Jurnalism Tematic - 23 iulie
Managementul Instituţiilor Media - 24 iulie
Médias, développement et société - 22 iulie
Producţie multimedia şi audio-video - 24 iulie
Teorii şi Metode de Cercetare în Ştiinţele Comunicării - 24 iulie
Media, Public Communication and Globalization - 25 iulieAdresa de email (admitere) - admiterefjsc2019@gmail.com


Cifra de școlarizare

 

                Programul de studii

Forma de învățământ

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare (taxă)

total

din care pt. rromi

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice

cu frecvență

15

 

1

35

Comunicare și resurse umane

cu frecvență

15

1

 

35

Jurnalism politic

cu frecvență

14

 

 

 

36

Jurnalism tematic

cu frecvență

14

35

Managementul instituțiilor mass-media

cu frecvență

14

36

Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză - Medias, developpement, societe)

cu frecvență

10

40

Media, comunicare publică și globalizare (în limba engleză) - Media, Public Communication and Globalization

cu frecvență

14

36

Producție multimedia și audio-video

cu frecvență

14

35

Teorii și metode de cercetare în științele comunicării

cu frecvență

13

37

Master în colaborare cu Facultatea de Istorie - Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI)

 

cu frecvență

5

-

TOTAL

 

130

325


Taxa de admitere pentru studiile universitare de master

200 lei - pentru înscrierea la una sau mai multe specializări (maximum trei)


Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de master – 3100 lei/an

Prezentarea programelor de masterat:


 rugăm  urmăriți site-ul FJSC pentru actualizări privind examenul de admitere.


Acte necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de master:

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 

1.     Fișă tip de înscriere;

2.     Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019, în original și copie;

3.     Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;

4.     Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii

5.     Certificatul de naştere, în original și copie

6.     Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);

7.     Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.     Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații ce doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm);

9.     CI sau pașaport în copie;;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

13.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Ċ
Web Editor FJSC,
9 iul. 2019, 04:49
ĉ
Webmaster FJSC,
7 iun. 2019, 10:50
ĉ
Webmaster FJSC,
7 iun. 2019, 10:50
ĉ
Webmaster FJSC,
7 iun. 2019, 10:50
ĉ
Webmaster FJSC,
7 iun. 2019, 10:50