Acte necesare înscrierii și locurile scoase la concurs pentru studiile universitare de master, septembrie 2020

postat 31 iul. 2020, 02:13 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 2 sept. 2020, 05:03 ]

Calendarul înscrierilor :

  • 2-16 septembrie 2020 – înscrierea candidaților online - pe adresa de email admiteremaster2020@fjsc.ro.
  • În cazul excepțional, în care înscrierea va avea loc la sediul facultății, acest lucru se poate face în intervalul orar 09.00-14.00 (luni-vineri), sâmbătă-duminică nu se fac înscrieri fizic - doar online;
  • Până la 23 septembrie 2020 – rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de master, sesiunea septembrie 2020:

Înscrierea online: 150 de lei;

Înscrierea la sediul facultății: 200 de lei.

 

Acte necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de master:

Candidaţii se pot  înscrie la mai multe programe de master (maximum 3 programe).

La confirmarea locului candidaţii vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. 

1.     Fișă tip de înscriere;

2.     Diploma de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2020;

3.     Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

4.     Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);

5.     Certificatul de naştere,

6.     Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

7.     Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.     Trei* fotografii ¾ cm - se vor aduce la facultate în momentul confirmării locului ocupat;

9.     CI sau pașaport;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați) - în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății;

13.  Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

14.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.


Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma de învăţământ

Locuri la BUGET

LOCURI la buget pentru romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei

Locuri cu TAXA

1

Științe ale Comunicării

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice

Română

cu frecvență

0

1

0

31

2

Științe ale Comunicării

Comunicare și resurse umane

Română

cu frecvență

0

0

31

3

Științe ale Comunicării

Jurnalism politic

Română

cu frecvență

0

0

34

4

Științe ale Comunicării

Jurnalism tematic

Română

cu frecvență

0

0

29

5

Științe ale Comunicării

Managementul institutiilor mass-media

Română

cu frecvență

2

0

35

6

Științe ale Comunicării

Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză - Medias, developpement, societe)

Franceză

cu frecvență

2

0

40

7

Științe ale Comunicării

Media, comunicare publică și globalizare (în limba engleză) - Media, Public Communication and Globalization

Engleză

cu frecvență

0

0

40

8

Științe ale Comunicării

Productie multimedia si audiovideo

Română

cu frecvență

2

0

35

9

Științe ale Comunicării

Teorii si metode de cercetare în științele comunicării

Română

cu frecvență

4

0

39

10

Master în colaborare cu Facultatea de Istorie

Master în colaborare cu Facultatea de Istorie

 

 

0

 

 

 

10

1

TOTAL

11 locuri buget

314 locuri cu taxaĉ
Web Editor FJSC,
31 iul. 2020, 02:13