Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE MASTER


Rezultate admitere studii universitare de master, septembrie 2020

postat 21 sept. 2020, 06:13 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 sept. 2020, 02:08 ]

                                                              CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              22 - 23 Septembrie 2020

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele:

-  10.00-15.00 - 22 septembrie 2020,

-  10.00-15.00 - 23 septembrie  2020diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (22 și 23 septembrie 2020)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro. 


Candidații admiși (buget și  taxă) în luna iulie și septembrie la studiile universitare de master trebuie să aducă în perioada 21-24 septembrie 2020, între orele 10.00-14.00, la sediul facultății următoarele acte:

 - Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
 - Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2020 (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Admitere Masterat Jurnalism Tematic

postat 17 sept. 2020, 10:28 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 sept. 2020, 10:29 ]

Examenul de admitere pentru programul de Masterat Jurnalism Tematic, din data de 18 septembrie, ora 16,30, se va susține pe următorul link: https://meet.google.com/qdr-kgvx-kyc


Programare examene admitere master - septembrie 2020

postat 17 sept. 2020, 06:28 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 17 sept. 2020, 06:28 ]

Programarea examenelor de admitere la master:

- Campanii de comunicare în publicitate și relații publice, CCPRP - 18 septembrie, ora 13.00
- Managementul instituțiilor mass-media, MIMM  - 18 septembrie, ora 13.00
- Jurnalism politic, JP  - 18 septembrie, ora 14.30
- Producție multimedia și audio-video, PMAV - 18 septembrie, ora 15.00
- Master francofon, MMDS  - 18 septembrie, ora 15.00
- Master anglofon, MCPG  - 18 septembrie, ora 16.00
- Jurnalist tematic, JT  - 18 septembrie, ora 16.30

În atenția candidaților admiși în iulie 2020 - completare dosar

postat 7 sept. 2020, 10:26 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 8 sept. 2020, 02:04 ]

Candidații admiși (buget și  taxă) în luna iulie la studiile universitare de master trebuie să aducă în perioada 21-24 septembrie 2020, între orele 10.00-14.00, la sediul facultății următoarele acte:
 - Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
 - Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2020 (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

Acte necesare înscrierii și locurile scoase la concurs pentru studiile universitare de master, septembrie 2020

postat 31 iul. 2020, 02:13 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 2 sept. 2020, 05:03 ]

Calendarul înscrierilor :

  • 2-16 septembrie 2020 – înscrierea candidaților online - pe adresa de email admiteremaster2020@fjsc.ro.
  • În cazul excepțional, în care înscrierea va avea loc la sediul facultății, acest lucru se poate face în intervalul orar 09.00-14.00 (luni-vineri), sâmbătă-duminică nu se fac înscrieri fizic - doar online;
  • Până la 23 septembrie 2020 – rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de master, sesiunea septembrie 2020:

Înscrierea online: 150 de lei;

Înscrierea la sediul facultății: 200 de lei.

 

Acte necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de master:

Candidaţii se pot  înscrie la mai multe programe de master (maximum 3 programe).

La confirmarea locului candidaţii vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. 

1.     Fișă tip de înscriere;

2.     Diploma de licenţă sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2020;

3.     Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

4.     Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);

5.     Certificatul de naştere,

6.     Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

7.     Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.     Trei* fotografii ¾ cm - se vor aduce la facultate în momentul confirmării locului ocupat;

9.     CI sau pașaport;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați) - în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății;

13.  Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

14.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.


Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii universitare de master

Limba de predare

Forma de învăţământ

Locuri la BUGET

LOCURI la buget pentru romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei

Locuri cu TAXA

1

Științe ale Comunicării

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice

Română

cu frecvență

0

1

0

31

2

Științe ale Comunicării

Comunicare și resurse umane

Română

cu frecvență

0

0

31

3

Științe ale Comunicării

Jurnalism politic

Română

cu frecvență

0

0

34

4

Științe ale Comunicării

Jurnalism tematic

Română

cu frecvență

0

0

29

5

Științe ale Comunicării

Managementul institutiilor mass-media

Română

cu frecvență

2

0

35

6

Științe ale Comunicării

Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză - Medias, developpement, societe)

Franceză

cu frecvență

2

0

40

7

Științe ale Comunicării

Media, comunicare publică și globalizare (în limba engleză) - Media, Public Communication and Globalization

Engleză

cu frecvență

0

0

40

8

Științe ale Comunicării

Productie multimedia si audiovideo

Română

cu frecvență

2

0

35

9

Științe ale Comunicării

Teorii si metode de cercetare în științele comunicării

Română

cu frecvență

4

0

39

10

Master în colaborare cu Facultatea de Istorie

Master în colaborare cu Facultatea de Istorie

 

 

0

 

 

 

10

1

TOTAL

11 locuri buget

314 locuri cu taxaContestație Master Jurnalism Tematic

postat 25 iul. 2020, 09:19 de Webdev FJSC   [ actualizat la 25 iul. 2020, 09:19 ]

Ca urmare a solicitării formulate de candidata PAVEL ANA MARIA STEFANIA, Comisia centrală de examen de admitere a dispus recorectarea eseului de motivație depus de candidată. Nota obținută nu a fost cu un punct mai mare decât nota inițială, așa că s-a respins contestația.

Rezultate admitere studii universitare de master, iulie 2020

postat 22 iul. 2020, 05:24 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 22 iul. 2020, 05:26 ]

                                                              CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              23 - 24 IULIE și 27 IULIE 2020

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele:

-  10.00-15.00 - 23 iulie 2020,

-  10.00-13.00 - 24 iulie 2020,

-  10.00-13.00 - 27 iulie 2020, diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 3 zile (23, 24 și 27 iulie 2020)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro.

Programare examen admitere master Jurnalism Politic

postat 20 iul. 2020, 02:16 de Webdev FJSC   [ actualizat la 20 iul. 2020, 02:16 ]

Mai jos regăsiți atașată programarea candidaților la examenul de admitere la masterul Jurnalism Politic. Examenul online va începe marți, 21 iulie, începând cu ora 10:00. Candidații vor primi pe mail link-ul pentru conectare.

Programare examen admitere master Producție multimedia și audio-video

postat 20 iul. 2020, 01:42 de Webdev FJSC   [ actualizat la 20 iul. 2020, 01:42 ]

Marți, 21 iulie, începând cu ora 10:00, va avea loc susținerea online a proiectului de admitere la programul de master Producţie multimedia şi audio-video.

Vă rugăm să vă prezentaţi cu un act de identitate şi cu legitimaţia de concurs (vezi programarea din fișierul ataşat).

Vă rugăm să faceţi o prezentare PowerPoint a proiectului după structura lucrării dată pe site-ul fjsc şi să o sustineţi în 15 minute (maxim 12 slideuri).


Potrivit regulamentelor în vigoare, acest examen va fi înregistrat pe platforma Google Meet. Înregistrările vor fi arhivate la nivelul Facultății şi al Universității pentru 3 ani.

Primii 4 candidați trebuie să intre online (prin Google Meet) în legătură cu comisia cu circa 15 minute înainte de ora de începere a primei examinări - ora de start a examenului.

Toți candidații de la poziția 5 în sus (6, 7 etc) intră online (prin Google Meet) în legătură cu Comisia cu cel puțin 45 de minute înainte de ora la care sunt programați pentru propria examinare. (De exemplu, un candidat programat la ora 12:00 intră online la ora 11:15).

Candidații sunt rugați să rămână conectați min. 30 de minute după finalizarea propriei susțineri.

Candidatul care prezintă este obligat să aibă camera deschisă.

Pentru buna desfăşurare a examenului, candidații sunt rugaţi:
- să aibă la dispoziţie un dispozitiv (cu baterie încărcată) cu o bună conexiune la internet, dar şi un dispozitiv de rezervă, pentru orice eventualitate;
- să se afle într-un spațiu adecvat și să aibă o ținută potrivită pentru examen;

Programare examen admitere master Media, Public Communication and Globalization

postat 19 iul. 2020, 10:38 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 iul. 2020, 10:40 ]

Candidații la masteratul cu predare în limba engleză, Media, Public Communication and Globalization (MPCG), se regăsesc în lista atașată. Vor primi pe e-mail linkul de acces la Google Meet în timp util și vor fi așteptați toți pentru instrucțiuni, marți, 21 iulie 2020, la ora 8.45. Fiecare candidat va avea asupra lui un act de identitate pentru a-și justifica prezența în mediul online. Examenul se va derula conform planificării afișate mai jos.

1-10 of 330