Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE MASTER


Rezultate admitere studii universitare de master, septembrie 2019

postat 20 sept. 2019, 05:22 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 20 sept. 2019, 05:23 ]

                                                        CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              23 și 24 septembrie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-14.00 - 23 septembrie 2019 și 10.00-14.00 - 24 septembrie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (23 și 24 septembrie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Barem proba scrisa master CCPRP

postat 19 sept. 2019, 07:38 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 sept. 2019, 07:38 ]

Vă rugăm consultați documentul atașat.

Rezultate proba scrisă master CCPRP

postat 19 sept. 2019, 07:36 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 sept. 2019, 07:37 ]

Vă rugăm consultați documentul atașat.

Programare proba orală admitere masterat CCPRP - 19 septembrie 2019

postat 19 sept. 2019, 01:23 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 sept. 2019, 01:23 ]

Vă rugăm consultați documentul atașat.

Programare examene admitere master - 20 septembrie 2019

postat 18 sept. 2019, 23:49 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 19 sept. 2019, 01:24 de Webdev FJSC ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.
 • Admitere master Jurnalism Tematic
 • Admitere master Jurnalism Politic
 • Admitere master PMAV

Programare examene admitere master - 19 septembrie 2019

postat 18 sept. 2019, 07:51 de Webdev FJSC   [ actualizat la 18 sept. 2019, 07:51 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Machetă înscrieri 18.09.2019

postat 18 sept. 2019, 05:56 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 18 sept. 2019, 06:11 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 17.09.2019

postat 17 sept. 2019, 05:03 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 17 sept. 2019, 05:04 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 16.09.2019

postat 16 sept. 2019, 05:09 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 16 sept. 2019, 05:09 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - studii universitare de MASTER

postat 31 iul. 2019, 09:10 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 3 sept. 2019, 04:43 de Webmaster FJSC ]

Calendarul admiterii
 • 11 – 18 septembrie  2019: Înscrierea candidaților
 • Program înscrieri: luni-joi 10.00 - 14.00, vineri 10.00 - 13.00.
 • 19 - 20 septembrie  2019: Examen admitere master
Taxa de admitere pentru studiile universitare de master
 •  200 lei - pentru înscrierea la una sau mai multe specializări (maximum trei)
Adresa de email (admitere) - admiterefjsc2019@gmail.comActe necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de master:

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 

1.     Fișă tip de înscriere;

2.     Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019, în original și copie;

3.     Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;

4.     Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii

5.     Certificatul de naştere, în original și copie

6.     Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);

7.     Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.     Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații ce doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm);

9.     CI sau pașaport în copie;;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

13.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

1-10 of 310