Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE MASTER


Rezultate admitere master - septembrie 2021

postat 16 sept. 2021, 05:27 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 16 sept. 2021, 05:27 ]

                                          CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala 624, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

17 SEPTEMBRIE 2021 

INTERVAL ORAR         10.00 – 13.00

20 SEPTEMBRIE 2021

INTERVAL ORAR        11.00 – 15.00


- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original,
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ - trebuie să trimită intenția de a ocupa un loc cu taxă pe email-ul dorina.arambasa@fjsc.ro se va menționa programul de master și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

17 SEPTEMBRIE 2021 

INTERVAL ORAR         10.00 – 13.00

20 SEPTEMBRIE 2021

INTERVAL ORAR        11.00 – 15.00


Programarea candidaților la examenele de admitere la Masterat - miercuri, 15 septembrie 2021

postat 14 sept. 2021, 03:40 de Webdev FJSC   [ actualizat la 14 sept. 2021, 03:41 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.Programarea candidaților la examenele de admitere la masterat - marți, 14 septembrie 2021

postat 13 sept. 2021, 08:30 de Webdev FJSC   [ actualizat la 13 sept. 2021, 08:30 ]

Vă rugăm consultați documentele atașate. 

MASTERAT - Locuri vacante pentru sesiunea septembrie 2021

postat 11 aug. 2021, 06:56 de Webdev FJSC   [ actualizat la 11 aug. 2021, 06:56 ]

FJSC va organiza în luna septembrie concurs de admitere la programele de masterat la care au rămas locuri neocupate după sesiunea din luna iulie 2021. Perioada de înscriere: 1-12 septembrie 2021.

Link-ul pentru înscriere este același cu cel de la sesiunea din luna iulie. Colocviile vor avea loc între 13-17 septembrie. Detaliile exacte le vom afișa în timp util.

Locurile vacante le găsiți în documentul atașat.

Liste finale admitere studii universitare de master - 30 iulie 2021

postat 30 iul. 2021, 01:36 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 30 iul. 2021, 01:37 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Admitere masterat Modă, Publicitate, Consum

postat 27 iul. 2021, 12:50 de Webdev FJSC   [ actualizat la 27 iul. 2021, 12:51 ]

Masteratul va avea o unică sesiune de înscrieri, în luna septembrie. 
Înscrierile vor avea loc între 1 și 12 septembrie. Ulterior datei de 12 septembrie, se va stabili o dată pentru proba orală, care va fi anunțată în timp util pe site-ul FJSC.

Masteratul dispune de 14 locuri la buget și 36 de locuri la taxă. 

Procedeul de admitere în acest an constă în susținerea a două probe: 

1) Proba scrisă 

Eseu de motivație (2-3 pagini) care se depune la înscriere. 

Eseul va cuprinde următoarele elemente: prezentarea candidatului/candidatei (studii, stagii de practică sau de internship în domeniul modei sau al comunicării, experiență profesională, activități de voluntariat), argumente în favoarea opțiunii pentru programul de masterat, posibile teme practice/de cercetare care ar putea fi dezvoltate în cadrul studiilor.

2) Probă orală 

Prezentarea eseului de motivație.

Alte detalii referitoare la programul de masterat puteți regăsi pe link-urile de mai jos:

Plan de învățământ

Rezultate admitere master - etnici români - iulie 2021

postat 23 iul. 2021, 05:55 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2021, 05:55 ]

IMPORTANT!
Pentru etnicii români a fost alocat un (1) loc, clasificare candidaților s-a făcut în ordinea mediilor, în cazul mediilor egale departajarea s-a făcut după media obținută la examenul de licență iar candidata Nucă V. Cristina este declarată admisă.                                      

                                                       CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              26 și 27 IULIE 2021

                                                                                 

Candidații  declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 615, între orele:

LUNI -  10.00-16.00 - 26 iulie 2021,

MARȚI -  10.00-16.00 - 27 iulie 2027


- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original,
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Rezultate admitere master - iulie 2021

postat 23 iul. 2021, 05:37 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2021, 05:38 ]

                                                      CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              26 și 27 IULIE 2021

                                                                                 

Candidații  declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 615, între orele:

LUNI -  10.00-16.00 - 26 iulie 2021,

MARȚI -  10.00-16.00 - 27 iulie 2027


- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original,
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul dorina.arambasa@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

LUNI -  10.00-16.00 - 26 iulie 2021,

MARȚI -  10.00-16.00 - 27 iulie 2027

- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
-  Copii simple după diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență ( originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


Candidaţii aflați pe lista locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (26 și 27 iulie 2020)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 


Programarea candidaților la examenele de admitere la masterat - miercuri, 21 iulie 2021

postat 20 iul. 2021, 03:15 de Webdev FJSC   [ actualizat la 20 iul. 2021, 06:00 ]

Vă rugăm consultați documentele atașate. 

Programarea candidaților la examenele de admitere la masterat - marți, 20 iulie 2021

postat 19 iul. 2021, 09:40 de Webdev FJSC   [ actualizat la 19 iul. 2021, 09:40 ]

Programarea din acest anunț este doar pentru ziua de marți, 20 iulie 2021. Vă rugăm consultați documentele atașate. 

1-10 of 341