Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE MASTER


ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - studii universitare de MASTER

postat 31 iul. 2019, 09:10 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 3 sept. 2019, 04:43 de Webmaster FJSC ]

Calendarul admiterii
  • 11 – 18 septembrie  2019: Înscrierea candidaților
  • Program înscrieri: luni-joi 10.00 - 14.00, vineri 10.00 - 13.00.
  • 19 - 20 septembrie  2019: Examen admitere master
Taxa de admitere pentru studiile universitare de master
  •  200 lei - pentru înscrierea la una sau mai multe specializări (maximum trei)
Adresa de email (admitere) - admiterefjsc2019@gmail.comActe necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de master:

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master. 

1.     Fișă tip de înscriere;

2.     Diploma de licenţă în original și copie sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2019, în original și copie;

3.     Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie;

4.     Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii

5.     Certificatul de naştere, în original și copie

6.     Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);

7.     Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

8.     Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații ce doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm);

9.     CI sau pașaport în copie;;

10.  Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

11.  Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);

12.  Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

13.  Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Rezultate admitere master - MEDIA, COMUNICARE PUBLICĂ ȘI GLOBALIZARE

postat 26 iul. 2019, 01:40 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 26 iul. 2019, 01:42 ]

                                                    CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              26 și 29 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 12.00-14.00 - 26 iulie 2019 și 10.00-14.00 - 29 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (26 și 29 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.

Rezultate admitere master - PRODUCȚIE MULTIMEDIA ȘI AUDIO-VIDEO

postat 25 iul. 2019, 05:04 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 25 iul. 2019, 05:04 ]

                                                    CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              26 și 29 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-14.00 - 26 și 29 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (26 și 29 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.

Rezultate admitere master - MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR MASS MEDIA

postat 24 iul. 2019, 09:27 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 24 iul. 2019, 09:27 ]

                                                     CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              25 și 26 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-15.00 - 25 și 26 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (25 și 26 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.


Rezultate admitere master - TEORII ȘI METODE DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

postat 24 iul. 2019, 09:24 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 24 iul. 2019, 09:25 ]

                                                       CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              25 și 26 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-15.00 - 25 și 26 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (25 și 26 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.

Rezultate admitere master - JURNALISM POLITIC

postat 24 iul. 2019, 09:22 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 24 iul. 2019, 09:23 ]

                                                     CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              25 și 26 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-15.00 - 25 și 26 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (25 și 26 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.


Rezultate admitere master - JURNALISM TEMATIC

postat 24 iul. 2019, 09:20 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 24 iul. 2019, 09:23 ]

                                                        CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              25 și 26 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-15.00 - 25 și 26 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (25 și 26 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.


Rezultate admitere master - COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE

postat 24 iul. 2019, 09:14 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 24 iul. 2019, 09:15 ]

                                                      CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              25 și 26 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-15.00 - 25 și 26 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (25 și 26 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.


Rezultate admitere master - CAMPANII DE COMUNICARE ÎN PUBLICITATE ȘI RELAȚII PUBLICE

postat 24 iul. 2019, 09:12 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 24 iul. 2019, 09:12 ]

                                                     CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              25 și 26 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-15.00 - 25 și 26 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (25 și 26 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro


Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).

2. Media la licenţă.


Rezultate admitere master - MASS - MEDIA, DEZVOLTARE, SOCIETATE/ MEDIAS, DEVELOPPEMENT, SOCIETE

postat 23 iul. 2019, 05:37 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2019, 06:00 ]

                                                     CONFIRMAREA LOCURILOR
                                                              24 și 25 iulie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 624, între orele 10.00-15.00 - 24 și 25 iulie 2019  diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original (în cazul în care diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  au fost depuse la înscriere - rugăm candidații sa dea un email de confirmare pe adresa de email: dorina.arambasa@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență/ adeverința de licență  în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (24 și 25 iulie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul dorina.arambasa@fjsc.ro

1-10 of 301