Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE MASTER


Calendarul admiterii la masterat, sesiunea septembrie 2022

postat 5 aug. 2022, 06:35 de Webdev FJSC   [ actualizat la 5 aug. 2022, 06:35 ]

Calendarul admiterii în ciclul universitar de masterat, sesiunea septembrie 2022:

5-11 septembrie 2022 - Înscrierea Candidaților
12-16 septembrie 2022 – Examene
Până pe 23 septembrie 2022 – Afișarea rezultatelor finale

Vă așteptăm la facultate!

Admitere septembrie 2022 - studii universitare de master

postat 29 iul. 2022, 06:12 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2022, 06:13 ]

                                                ÎNSCRIERI - 
online - între 5-11 septembrie 2022
 LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - 

ADRESĂ CORESPONDENȚĂ ADMITERE : admitere2022@fjsc.ro

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului cuprinzând cópii scanate ale următoarelor documente:

Diploma de licenţă însoțită  de suplimentul diplomei de licență sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2022;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
Certificatul de naştere;
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
O fotografie încărcată online;
CI sau pașaport;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;
- Daca este cazul: Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);
- Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;


LISTE FINALE ADMITERE MASTER - 29 IULIE 2022 - TOATE PROGRAMELE DE MASTER

postat 29 iul. 2022, 03:01 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2022, 03:01 ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

Taxa de confirmare a locului nu se restituie pentru candidații care se retrag/renunță după data de 29.07.2022.

Rezultate admitere master - iulie 2022

postat 25 iul. 2022, 02:26 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 25 iul. 2022, 02:38 ]

                         CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala WOPA, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

25 IULIE 2022 

INTERVAL ORAR         13.00 – 15.00

26 și 27 IULIE 2022

INTERVAL ORAR        10.00 – 14.00


I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


TREBUIE SĂ ADUCĂ:


- Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original,
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Două fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ


Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA (DOVADA DE PLATA) din care sa reiasa   achitarea primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii:


 Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
- Diploma de bacalaureat și diploma de licență, însoțită de suplimentul diplomei/ adeverința de licență  copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Carte de identitate - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Două fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, Programare examene - admitere studii universitare de master

postat 18 iul. 2022, 06:01 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 20 iul. 2022, 02:37 de Webmaster FJSC ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

Examenele încep conform programării.
Pentru susținerea proiectului - 4 candidați pe oră.
Candidaţii vor susţinere proiectul, în ordine alfabetică, conform listei.

ADMITERE PMAV
Joi, 21 iulie 2021, începând cu ora 10:00 va avea loc susținerea proiectului de admitere la programul de masterat "Producţie multimedia şi audio-video".
Candidaţii sunt rugaţi:
- să prezinte un act de identitate şi legitimaţia de concurs.
- să facă o prezentare PowerPoint a proiectului de maximum 12 slide-uri urmând structura lucrării, aşa cum este dată pe site-ul fjsc. Susţinerea durează 15 minute.
Pentru buna desfăşurare a examenului, candidații sunt rugaţi:
  • Să fie prezenţi la sediul facultăţii cu cel puţin 15 minute înainte de ora de prezentare.
  • Să rămână în sală cu ceilalţi colegi până la finalizarea prezentărilor, de asemenea să nu intre în sală în timpul prezentării altui coleg.
SUCCES TUTUROR!!!

Candidați validați pentru examenul de admitere - studii universitare de master

postat 16 iul. 2022, 05:27 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 16 iul. 2022, 05:27 ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

Grup oficial de Whatsapp pentru candidații la admitere licență și masterat

postat 6 iul. 2022, 11:37 de Webdev FJSC   [ actualizat la 6 iul. 2022, 11:37 ]

Îi invităm pe toți viitorii candidați la admiterea din anul 2022 în cadrul programelor de licență și masterat ale FJSC în următorul grup oficial de Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/GRXn5r7zc707HJwEJgISvO

Grupul este destinat întrebărilor și nelămuririlor candidaților la admitere. Grupul este moderat și administrat de conducerea facultății, pentru a oferi exclusiv informații și detalii oficiale privitoare la procesul de admitere.

LINK ÎNSCRIERE - MASTER

postat 5 iul. 2022, 05:04 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 5 iul. 2022, 05:04 ]

ÎNSCRIERI - online - între 4-15 iulie 2022
 LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - 

ADRESĂ CORESPONDENȚĂ ADMITERE : admitere2022@fjsc.ro

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului cuprinzând cópii scanate ale următoarelor documente:

Diploma de licenţă însoțită  de suplimentul diplomei de licență sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2022;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
Certificatul de naştere;
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
O fotografie încărcată online;
CI sau pașaport;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;
- Daca este cazul: Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);
- Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

Probe admitere programe de Masterat 2022. Probele de interviu se vor desfășura în format fizic la sediul FJSC

postat 21 iun. 2022, 08:04 de Webdev FJSC   [ actualizat la 21 iun. 2022, 08:53 ]

În imaginea de mai jos puteți vedea probele de admitere la programele de masterat ale FJSC pentru 2022.

Toate probele de interviu se vor desfășura în format fizic, la sediul FJSC.


* Începând cu admiterea din iunie 2022, la programul de masterat Comunicare și Resurse Umane există și o probă orală (interviu).

ADMITERE 2022 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT. Distribuția locurilor la buget și taxă pe fiecare program

postat 21 iun. 2022, 07:43 de Webdev FJSC   [ actualizat la 21 iun. 2022, 07:43 ]


1-10 of 352