REZULTATE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

postat 23 iul. 2017, 08:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2017, 23:40 ]
CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (PÂNĂ PE 25 IULIE 2017, CONFORM PROGRAMULUI DE LA SECRETARIAT) - parter, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

PROCEDURĂ PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR - parter, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

ETAPA 1 - 24-25 IULIE 2017 - pentru candidații admiși la buget

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au la dispoziţie 2 zile 24 și 25 iulie 2017 - 10.00 - 14.00 pentru a aduce la Secretariat diploma de bacalaureat în original (în cazul în care diploma nu a fost depusă la înscriere). În cazul în care există probleme legate de obţinerea diplomei în original, candidaţii trebuie să ia legătura cu conducerea facultăţii. Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

 

ETAPA 1 - 24-25 IULIE 2017 pentru candidații eligibili pentru locurile cu taxă și ID - 24-25 IULIE 2017

Candidaţii eligibili pentru locurile cu taxă sau/și pentru cele de la învăţământul la distanţă (ID) pot ocupa locurile cu taxă şi ID în funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune. Aceştia sunt obligaţi ca în 2 zile de la afişarea rezultatelor (24 și 25 iulie 2017  - 10.00 - 14.00) să depună la secretariatul FJSC sau online la EMAILUL - admiterefjsc2017@gmail.com - formularul de opţiune (vezi link) pentru aceste forme de învăţământ (formularul este disponibil pe site şi la secretariat); candidaţii care nu depun în termenul stabilit formularul de opţiune nu intră în procesul de repartizare pe locurile cu taxă sau/ și ID. CANDIDAȚII VOR OPTA PENTRU O SINGURĂ SPECIALIZARE.

 

ETAPA 2 - 26 SAU 27 IULIE 2017

Se va afişa lista candidaţilor admişi pe locurile bugetate şi a acelora care au optat pentru locurile cu taxă sau ID. Se completează lista celor admişi pe locurile cu taxă şi ID (conform cifrei de şcolarizare afişate pe site), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunii exprimate prin Formularul de opţiune. 

De asemenea, se vor afișa rezultatele contestațiilor și se va afișa lista candidaților eligibili.


ETAPA 3 – PÂNĂ PE 31 IULIE 2017

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la dispoziţie 3 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2017@gmail.com.

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

 

ETAPA 4 – 2 AUGUST 2017

După primirea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID; locurile celor care nu au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi, conform mediei şi opţiunilor exprimate de pe lista candidaților eligibili.
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iul. 2017, 08:04
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iul. 2017, 08:04
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iul. 2017, 08:04
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iul. 2017, 08:04
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iul. 2017, 08:04
ĉ
Webmaster FJSC,
23 iul. 2017, 08:04