REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2022 - TOATE SPECIALIZĂRILE

postat 14 sept. 2022, 02:40 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 14 sept. 2022, 02:41 ]


                                       CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face în sălile 622 (specializările CRP și Jurnalism) și 624 (specializarea Publicitate), complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București


14 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR 14 SEPTEMBRIE  2022        14.00 – 16.00

15 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR 15 SEPTEMBRIE  2022        10.00 – 14.00

16 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR 16 SEPTEMBRIE  2022        10.00 – 12.00Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA  (DOVADA DE PLATA) din care sa reiasă  achitarea primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
  2. Certificatul de naştere (în original și copie) originalul se returnează.
  3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează.
  4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
  6. Copie C.I sau pașaport;
  7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  9. Dosar plic.
IMPORTANT!!!!

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu aduc chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


          CONTESTAȚIILE SE DEPUN ONLINE LA ADRESA DE E-MAIL: contestatii2022@fjsc.ro

INTERVALUL DE DEPUNERE ÎNCEPÂND DE MIERCURI - 14 SEPTEMBRIE 2022 - ORA 14.00 PÂNĂ VINERI - 16 SEPTEMBRIE - ORA 12.00 


Conform informațiilor afișate pe site-ul FJSC în ceea ce privește Calcularea notei la admitere*Candidații care nu obțin minim nota 5 la examenul scris sunt declarați respinși.


Ċ
Web Editor FJSC,
14 sept. 2022, 02:40
Ċ
Web Editor FJSC,
14 sept. 2022, 02:40
Ċ
Web Editor FJSC,
14 sept. 2022, 02:40