REZULTATE - SPECIALIZAREA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

postat 19 iul. 2019, 09:47 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2019, 01:21 ]
Vă rugăm să consultați documentele atașate.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU MARE ATENȚIE PROCEDURA DE CONFIRMARE. 

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (PÂNĂ PE 22 IULIE 2019, ORA 10.00) – SALA 607, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București. Secretariatul este deschis pe 20 și 21 iulie 2019 (10.00 – 14.00).

PROCEDURĂ PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR 

SPECIALIZAREA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 SALA 607, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

ETAPA 1 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 19-21 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

 PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA BUGET – 19-21 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget  (Comunicare și relații publice) TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 607, diploma de bacalaureat în original (în cazul în care diploma nu a fost depusă la înscriere). În cazul în care există probleme legate de obţinerea diplomei în original, candidaţii trebuie să ia legătura cu conducerea facultăţii (admiterefjsc2019@gmail.com). Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

 PENTRU CANDIDAȚII ELIGIBILI PENTRU LOCURILE CU TAXA ȘI ID

– 19-21 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Candidaţii eligibili pentru locurile cu taxă sau/și pentru cele de la învăţământul la distanţă (ID) pot ocupa locurile cu taxă şi ID în funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune. Aceştia sunt obligaţi ca în 2 zile de la afişarea rezultatelor (PÂNĂ PE 21 IULIE 2019, PÂNĂ LA ORA 16.00) să depună la secretariatul FJSC sau online prin email (la admiterefjsc2019@gmail.com) formularul de opţiune (vezi atașament documentul word, mai jos) pentru aceste forme de învăţământ (formularul este disponibil pe site şi la secretariat); candidaţii care nu depun în termenul stabilit formularul de opţiune nu intră în procesul de repartizare pe locurile cu taxă sau/ și ID. 

Candidații admiși la specializarea CRP care au optat pentru două sau trei specializări din cadrul FJSC sunt rugați să confirme locul la specializarea CRP. Ulterior când se vor afișa rezultatele pentru celelalte specializări (Jurnalism și Publicitate), pot renunța la locul de la specializarea CRP și confirma locul la altă specializare.

  ETAPA 2 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 22 IULIE 2019

Se va afişa lista candidaţilor admişi pe locurile bugetate şi a acelora care au optat pentru locurile cu taxă sau ID. Se completează lista celor admişi pe locurile cu taxă şi ID în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunii exprimate prin Formularul de opţiune. 

De asemenea, se vor afișa rezultatele contestațiilor și se va afișa lista candidaților eligibili.

 ETAPA 3 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 22 & 23 IULIE 2019

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2019@gmail.com

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

 ETAPA 4 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 24 IULIE 2019

După primirea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID; locurile celor care nu au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi, conform mediei şi opţiunilor exprimate de pe lista candidaților eligibili. 


Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2019, 09:47
Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2019, 09:47
Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2019, 09:47
Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2019, 09:47
Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2019, 09:47
ĉ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2019, 09:47