Rezultate - concurs admitere licență, septembrie 2021

postat 16 sept. 2021, 05:12 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 16 sept. 2021, 05:13 ]
VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!

CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala 624, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

17 SEPTEMBRIE 2021 

INTERVAL ORAR         10.00 – 13.00

20 SEPTEMBRIE 2021

INTERVAL ORAR        11.00 – 15.00


Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
  2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)originalul se returnează
  3. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
  4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
  5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
  7. C.I sau pașaport;
  8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  9. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  10. Dosar plic - de carton.
IMPORTANT!!!!

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Ċ
Web Editor FJSC,
16 sept. 2021, 05:12
Ċ
Web Editor FJSC,
16 sept. 2021, 05:12
Ċ
Web Editor FJSC,
16 sept. 2021, 05:12