Rezultate - concurs admitere licență, iulie 2021

postat 19 iul. 2021, 01:11 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 22 iul. 2021, 02:54 ]
VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!


CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

19 – 21 IULIE 2021

INTERVAL ORAR 19 IULIE 2021        11.00 – 16.00

INTERVAL ORAR 20 IULIE  2021        11.00 – 18.00

INTERVAL ORAR 21 IULIE  2021        9.00  – 12.00


I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie) și celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

 1. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
 2. Certificatul de naştere (în original și copie)  ;
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)  ;
 4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 5. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
 6. C.I sau pașaport;
 7. Eseul 
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 9. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 11. Dosar plic.

IMPORTANT!!!!

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus  diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

     


II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul confirmari2021@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

INTERVAL ORAR 19 IULIE 2021     11.00 – 16.00

INTERVAL ORAR 20 IULIE 2021     11.00  – 18.00

INTERVAL ORAR 21 IULIE 2021     9.00   – 12.00


Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
 2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
 3. Certificatul de naştere (în original și copie)  ;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)  ;
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Eseul 
 9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 12. Dosar plic.
IMPORTANT!!!!

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.IMPORTANT!!!!

CANDIDAȚII DIN LISTELE DE AȘTEPTARE POT BENEFICIA DE UN LOC (FIE CU FRECVENȚĂ FIE LA DISTANȚĂ) ÎN FUNCȚIE DE CONFIRMĂRILE CANDIDAȚILOR 
 LISTELE SE VOR ACTUALIZA, MIERCURI, 21 IULIE 2021, DUPĂ ORA 16.00!!!!!IMPORTANT!!!!


                    CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA ADRESA DE E-MAIL: contestatii2021@fjsc.ro

INTERVAL ORAR 19 IULIE 2021     11.00 – 16.00

INTERVAL ORAR 20 IULIE  2021     11.00 – 20.00


Conform informațiilor afișate pe site-ul FJSC în ceea ce privește Calcularea notei la admitere*Candidații care nu obțin minim nota 5 la eseul motivațional sunt declarați respinși.

Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2021, 01:11
Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2021, 01:11
Ċ
Web Editor FJSC,
19 iul. 2021, 01:11