Procedura pentru confirmarea locurilor

postat 18 iul. 2020, 00:36 de Webdev FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2020, 00:35 de Web Editor FJSC ]

Confirmările locurilor se vor face la sala 602, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

 

ETAPA 1 – 18- 20 IULIE 2020 (PÂNĂ LA ORA 17.00)

PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA BUGET – 18-20 IULIE 2020 (PÂNĂ LA ORA 17.00)

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget  trebuie să aducă, la sala 602, diploma de bacalaureat în original. Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Program primire diplomă de bacalaureat:

Sâmbătă, 18 iulie 2020, orele 10.00-14.00

Duminică, 19 iulie 2020, orele 10.00-14.00

Luni, 20 iulie 2020, orele 10.00 -17.00

 

PENTRU CANDIDAȚII ELIGIBILI PENTRU LOCURILE CU TAXĂ ȘI ID – 18-20 IULIE 2020 (PÂNĂ LA ORA 17.00).

SE VA COMPLETA CÂTE UN FORMULAR DE OPȚIUNE SEPARAT PENTRU FIECARE SPECIALIZARE ALEASĂ.


Candidaţii eligibili pentru locurile cu Taxă sau/și pentru cele de la Învăţământul la Distanţă (ID) pot ocupa locurile cu Taxă şi ID în funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune. Aceştia sunt OBLIGAŢI ca în 3 zile de la afişarea rezultatelor (PÂNĂ PE 20 IULIE 2020, PÂNĂ LA ORA 17.00) să depună la secretariatul FJSC sau online prin email (la confirmari2020@fjsc.ro

formularul de opţiune (vezi documentul word, mai jos) pentru aceste forme de învăţământ (formularul este disponibil pe site şi la secretariat); candidaţii care nu depun în termenul stabilit formularul de opţiune nu intră în procesul de repartizare pe locurile cu Taxă sau/și ID


ETAPA 2, 21 IULIE 2020

Se va afişa lista candidaţilor admişi pe locurile bugetate şi a acelora care au optat pentru locurile cu Taxă si ID. Se completează lista celor admişi pe locurile cu Taxă şi ID în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunii exprimate prin Formularul de opţiune

De asemenea, se vor afișa rezultatele contestațiilor și se va afișa lista candidaților eligibili.

 

ETAPA 3, 22 & 23 IULIE 2020

LOCURI TAXĂ Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă au la dispoziţie 2 zile lucrătoare (22 -23 IULIE 2020) pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la adresa confirmari2020@fjsc.ro

Confirmarea locului la taxă se face prin dovada plății și trimiterea pe e-mail a fișei tip de înscriere (atașată mai jos).

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.


LOCURI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Candidaţii care au optat pentru locurile la Învățămant la Distanță (ID) au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165. Cod Fiscal: 4505502. În caz contrar vor pierde locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la adresa confirmari2020@fjsc.ro

Confirmarea locului la taxă se face prin dovada plății și trimiterea pe e-mail a fișei tip de înscriere (atașată mai jos).


ETAPA 4, 24 IULIE 2020

După primirea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID; locurile celor care nu au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi, conform mediei şi opţiunilor exprimate de pe lista candidaților eligibili. 

 

ALEGEREA LIMBII STRĂINE (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, GERMANĂ)

În momentul confirmării locului la buget sau taxă, se va alege limba străină studiată în timpul facultății. Candidații admiși pot alege între limba engleză, limba franceză, limba italiană și limba germană.

Alegeți limba franceză pentru oportunitățile oferite de FJSC!

Dacă ați studiat deja limba franceza (ca limba modernă 1 sau chiar 2) vă încurajăm să luați în considerare opțiunea pentru grupa de franceză unde Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării oferă numeroase oportunități, inclusiv extracurriculare (burse, proiecte, ateliere) prin partenariatele cu instituțiile francofone (Institutul Francez, Agenția Universitară a Francofoniei, universități franceze partenere) și prin programe internaționale.


Cifrele de școlarizare pentru anul 2020:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă

Forma de învăţământ

Locuri la BUGET

LOCURI la buget pentru romi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate absolvenților de licee militare

Locuri cu TAXA1

Științe ale Comunicării

Comunicare și relații publice (IF)

Cu frecvență

43

1

1

0

75


2

Științe ale Comunicării

Comunicare și relații publice (ID)

La distanță

0

 

0

0

75


3

Științe ale Comunicării

Jurnalism (IF)

Cu frecvență

48

1

2

0

79


4

Științe ale Comunicării

Jurnalism (ID)

La distanță

0

 

0

0

50


5

Științe ale Comunicării

Publicitate (IF)

Cu frecvență

23

 

1

0

51


6

Științe ale Comunicării

Publicitate (ID)

La distanță

0

 

0

0

50


114

2

4

0


Total

120


ĉ
Webdev FJSC,
18 iul. 2020, 00:36
ĉ
Webdev FJSC,
18 iul. 2020, 00:48