LISTE ACTUALIZATE LICENȚĂ - 25 IULIE 2022 - TOATE SPECIALIZĂRILE

postat 25 iul. 2022, 07:36 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 25 iul. 2022, 07:37 ]
VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!


IMPORTANT!!!! CANDIDAȚII CU VERDE SUNT CONFIRMAȚI!!


                                       CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

26 IULIE 2022


INTERVAL ORAR 26 IULIE  2022        10.00 – 14.00I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
 DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie simplă) alături de celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie),
 2. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
 4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
 6. Copie C.I sau pașaport;
 7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 9. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 10. Dosar plic.

  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu aduc diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

       


  II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ  au la dispoziţie următorul program: 


  26 IULIE 2022


  INTERVAL ORAR 26 IULIE  2022        10.00 – 14.00  Candidații vor trimite (pe adresa de e-mail: admitere2022@fjsc.ro)/aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA  

  (DOVADA DE PLATA) din care sa reiasa   achitarea primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum 

  urmează:

  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
  2. Certificatul de naştere (în original și copie) originalul se returnează.
  3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează.
  4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
  6. Copie C.I sau pașaport;
  7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  9. Dosar plic.
  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu aduc chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


  Ċ
  CRP.pdf
  (362k)
  Web Editor FJSC,
  25 iul. 2022, 07:36
  Ċ
  Web Editor FJSC,
  25 iul. 2022, 07:36
  Ċ
  Web Editor FJSC,
  25 iul. 2022, 07:36