Informații ADMITERE 2021

postat 24 feb. 2021, 06:23 de Webdev FJSC   [ actualizat la 9 aug. 2021, 11:10 de Web Editor FJSC ]
ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT- linkul formularului LICENTA !!!
                                                            E-mail contact: admiterelicenta2021@fjsc.ro


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 Forma de învățământ Locuri buget Locuri buget romi Absolvenți mediul rural Locuri protecție socială Total locuri buget Locuri cu taxă Total locuri buget + taxă
 IF00000 24 120
 ID 0 0 047 75

Specializarea JURNALISM

 Forma de învățământ Locuri buget Locuri buget romi Absolvenți mediul rural Locuri protecție socială Total locuri buget Locuri cu taxă Total locuri buget + taxă
 IF0 0 0000130
 ID 0 0 0 035
50


Specializarea PUBLICITATE

 Forma de învățământ Locuri buget Locuri buget romi Absolvenți mediul rural Locuri protecție socială Total locuri buget Locuri cu taxă Total locuri buget + taxă
 IF00 000 175
 ID 00 0 022
50CÂND MĂ ÎNSCRIU?

Pentru studiile universitare de licență - onlineîntre 1-12 septembrie 2021 !!! CUM MĂ ÎNSCRIU? 

ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT- linkul formularului LICENTA !!!
                                                            E-mail contact: admiterelicenta2021@fjsc.ro


ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). Recomandarea este ca adresa sa fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com. Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

În aplicația de înscriere  Prioritate 1, Prioritate 2 și Prioritate 3 înseamnă specializările disponibile (Comunicare și relații publice, Jurnalism și Publicitate) pe care fiecare candidat le dorește în ordinea preferințelor.

Lista liceelor din mediul rural, pe județe, o găsiți atașată mai jos! Vă rugăm înainte de a bifa Opțiunea Rural să verificați dacă liceul absolvit face parte din această listă. 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu);
 4. Certificatul de naştere;
 5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 7. O fotografie încărcată online;
 8. C.I sau pașaport;
 9. Eseul - conform structurii prezentate mai jos
 10. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 11. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 12. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;


POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune eseuri pentru fiecare specializare la care se înscriu (conform cerințelor specificate).

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ETNICILOR ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII


CUM SE CALCULEAZĂ NOTA LA ADMITERE?

Nota de admitere se compune astfel:

Eseu motivaţional – 40%* (depus la înscrierea online).
Media generală a examenului de Bacalaureat – 20%
Nota la proba Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat – 20%
Nota la prima limbă străină (media obţinută la disciplina - prima limbă străină pe parcursul anilor de studiu liceal) – 20%

*Candidaţii care nu obţin minim nota 5 la eseul motivaţional sunt declaraţi respinși.


CARE ESTE STRUCTURA ȘI FORMATUL ESEULUI MOTIVAȚIONAL?
 • Documentul trebuie să aibă maximum o pagină A4, în format PDF.
 • Font: Times New Roman, mărime 12 pct., spațiere 1 rând.
 • Folosiți diacritice și evitați în text elementele de identificare: nume și prenume, oraș, liceu.

SUBIECTE PENTRU ESEUL MOTIVAȚIONAL

Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE:

Alege o companie/organizație/instituție pentru care ți-ar plăcea să lucrezi ca specialist în comunicare:

1. Oferă trei argumente pentru alegerea companiei/organizației/instituției;
2. Prezintă trei calități personale care te-ar face potrivit pentru a lucra în această companie/organizație/instituție;
3. Motivează cu ce te-ar putea ajuta oferta educațională a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării să îți îndeplinești obiectivul.

Specializarea JURNALISM:

Vrei să intri în echipa care se va ocupa de blog-ul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Descrie interviul pe care l-ai avut cu coordonatorul blog-ului și oferă trei argumente pentru care îți dorești să te alături echipei.

Specializarea PUBLICITATE:

Alege o reclamă, difuzată în perioada pandemiei, care ti-a atras atenția. Prezintă reclama și justifică, prin trei argumente, de ce te-a impresionat.


TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

În aplicația de înscriere  Prioritate 1, 
Prioritate 2 și Prioritate 3 înseamnă specializările disponibile (Comunicare și relații publice, Jurnalism și Publicitate) pe care fiecare candidat le dorește în ordinea preferințelor.

Înscrierea pentru :  - 1 specializare - 200 de lei,
                              - 2 specializări - 300 de lei,
                              - 3 specializări - 400 de lei.

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
Scutirea se acordă doar pentru o (1) specializare (adică 200 de lei), pentru candidații care au documente justificative și doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări taxa devine: - pentru 2 specializări candidatul plătește - 100 de lei - pentru 3 specializări candidatul plătește - 200 de lei

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022 pentru studii universitare de licență și studii universitare de master - 3500 de lei, pentru IF și ID.Ĉ
Web Editor FJSC,
11 iul. 2021, 02:54
Ċ
Webdev FJSC,
25 iun. 2021, 04:50
Ċ
Web Editor FJSC,
21 iul. 2021, 03:16
Ċ
Webdev FJSC,
9 iun. 2021, 02:38