În atenția candidaților admiși în iulie 2020 - completare dosar

postat 7 sept. 2020, 10:11 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 8 sept. 2020, 02:02 ]
Candidații admiși (buget, cu taxă și învățământ la distanță) în luna iulie la studiile universitare de licență trebuie să aducă în perioada 21-24 septembrie 2020, între orele 10.00-14.00, la sediul facultății următoarele acte:
 - Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
 - Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: o copie a foii matricole cu rezultatele din clasele IX-XII  (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
- Carte de identitatecopie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.