Admitere septembrie 2022 - studii universitare de licență

postat 29 iul. 2022, 05:51 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2022, 05:52 ]
Înscrierile se fac online între 1-7 septembrie  2022 !!! 

                         LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - 
bit.ly/3QZoPef

ADRESĂ CORESPONDENȚĂ ADMITERE : admitere2022@fjsc.ro


ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
  1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
  2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  3. Certificatul de naştere;
  4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  6. fotografie încărcată online;
  7. C.I sau pașaport;
  8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022-2023 

 

Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

 Locuri protecție socială

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

1

0

0

1

29

 30

 ID

 0

 0

 0

14

14

 

Specializarea JURNALISM

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

Persoane cu cerințe educaționale speciale

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

0

1

0

1

9

10

 ID

 0

 0

 0

 0

16

16


Specializarea PUBLICITATE

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

 Locuri protecție socială

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

0

0

0

0

2

2

 ID

 0

0

 0

 0

4

4