Admitere licenţă - listele de candidaţi admişi - afişarea a treia, 31 iulie 2014

postat 31 iul. 2014, 11:53 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 1 sept. 2014, 05:59 de Utilizator necunoscut ]
Vă rugăm să consultaţi listele ataşate.

Actualizare: Listele corectate de la specializarea Comunicare şi relaţii publice au fost afişate, le găsiţi în ataşamente. Vă rugăm să le consultaţi şi vă mulţumim încă o dată pentru înţelegere.
NOTĂ
: Ne cerem scuze, dar din cauza unei erori de soft, listele de la specializarea Comunicare şi relaţii publice vor fi corectate şi afişate în cursul zilei de azi, 1 august 2014. Vă mulţumim pentru înţelegere.

După afişarea rezultatelor din data de 31 iulie, confirmările pe locurile de la buget, taxă şi ID se vor face în perioada 1-5 septembrie.

Pe data de 5 septembrie vor fi afişate listele cu candidaţii care și-au confirmat locul și cu candidatii înscriși in urma depunerii cererilor pentru opțiunea ID în ordinea mediilor.

Vor fi de asemenea afișate listele de eligibili care nu se regăsesc în categoriile de candidați mai sus menționate.


PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

Confirmarea locurilor pentru candidaţii care vor fi admişi la FJSC, pe locurile de la buget, taxă şi ID, se va face în sălile unde s-au efectuat înscrierile, cu Diploma de bacalaureat sau, pentru promoția iulie 2014, cu Adeverinta de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014.

Programul de confirmare a locurilor: 1 – 5 septembrie, orele 10.00-14.

ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie și se face în modul următor:

1. Candidaţii admiși pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea, în original, a Diplomei de bacalaureat sau a Adeverinței de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014.

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, trebuie să confirme locul prin:
a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;
b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014;
c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

3. Candidaţii admişi pe locurile la învăţământul la distanţă, trebuie să confirme locul prin :
a. cerere tip pentru confirmarea locului la ID;
b. copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau după Adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, avizată de inspectoratul școlar, cu respectarea modelului prevăzut în OMEN nr. 3838 / 11.07.2014;
c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 78 RNCB 0076010452620165, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.


ATENŢIE!!!

I. Candidații care s-au înscris la un singur program de studii și au depus la înscriere diploma (adeverința) de bacalaureat în original se consideră că au confirmat locul de la buget.

II. Candidații care au depus la înscriere două sau trei dosare (pentru mai multe programe de studii) trebuie să-și confirme locurile obținute astfel:

  • Dacă au fost admiși pe locurile de la buget la două sau trei programe de studii, pot urma un singur program de studii pe locurile de la buget. De aceea, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile de la buget prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului și să depună diploma (adeverința) de bacalaureat în original la dosarul de candidat depus pentru acest program de studii;
  • Dacă au fost admiși pe locurile cu taxă, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile cu taxă prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului cu taxă la programul de studii, diploma (adeverința) de bacalaureat în copie legalizată și chitanța prin care dovedeşte plata primei rate.


ATENŢIE!!!

Este obligatorie respectarea termenului de confirmare a locului. Persoanele care nu îşi confirmă locul vor fi scoase de pe liste (a se vedea Procedurile de confirmare pe site).

Locurile rămase neconfirmate vor fi ocupate, după expirarea termenului de confirmare, de candidaţi în ordinea strictă a mediilor. De exemplu, locurile neconfirmate la buget pot fi ocupate, în ordinea mediilor, de candidaţi care au obţinut un loc cu taxă, după cum un candidat la ID poate ocupa un loc cu taxă prin acelaşi mecanism.

Candidaţii de pe lista de eligibili pot ocupa locuri neconfirmate, în ordinea mediilor.


CERERI PENTRU OCUPAREA UNUI LOC ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI

Candidaţii admişi la buget care şi-au confirmat locurile pot depune cereri pentru ocuparea unui loc în căminele studenţeşti, la camera 601 în perioada 1-5 septembrie 2014.


PRECIZĂRI PRIVIND RETRAGEREA DOSARELOR

Retragerea dosarelor de către candidații respinși se poate face, pe baza unei Cereri tip, în perioada 1-5 septembrie 2014, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația de concurs.


Ċ
Webmaster FJSC,
1 aug. 2014, 06:45
Ċ
Webmaster FJSC,
31 iul. 2014, 11:53
Ċ
Webmaster FJSC,
31 iul. 2014, 11:53