ADMITERE 2017 - studii universitare de licență

postat 16 mai 2017, 00:45 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 18 mai 2017, 09:30 ]

Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) organizează în iulie 2017 admitere la următoarele programe de licență de trei ani, acreditate sau autorizate, conform Hotărârii de Guvern 575/2015:

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018

Pentru detalii legate de examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit.

Programul de studii

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare (taxă)

total

din care pt. rromi

Comunicare și relații publice (IF)

50

1

69

Comunicare și relații publice (ID)

0

-

75

Jurnalism (IF)

50

1

69

Jurnalism (ID)

0

-

50

Publicitate (IF)

23

1

51

Publicitate (ID)

0

-

50

TOTAL

123

3

330


Înscrierea candidaților - 11-18 iulie 2017

Examenele de admitere - 20 iulie – specializarea Publicitate

                   - 21 iulie – specializarea Comunicare și Relatii publice

                   - 22  iulie - specializarea Jurnalism


Data limită de afișare a rezultatelor 29 iulie!

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere – Licență 2017

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.

FJSC oferă, în primele trei semestre ale facultății, o pregătire de bază pentru toți studenții în jurnalism, publicitate și relații publice – acest lucru le oferă competențe și abilități de bază pentru toate cele trei câmpuri profesionale. În următoarele trei semestre, studenții se specializează pe linia profesională aleasă, pentru a deveni:

  • jurnaliști  de radio, de televiziune, de presă scrisă (tradițională sau online), etc;
  • specialiști în relații publice (pentru a face parte din echipele de comunicare ale companiilor comerciale sau ale instituțiilor de stat, ca purtători de cuvânt, consilieri de comunicare, organizatori de evenimente etc);
  • specialiști în publicitate (creatori de reclame, de la text la strategie).

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.


*Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
  • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
  • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
  • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
  • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
  • facilități pentru transportul în comun.