ADMITERE 2017 - studii universitare de licență

postat 16 mai 2017, 00:45 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 15 iul. 2017, 07:06 ]
Programul înscrierilor: 11-18 iulie 2017
- Luni - Vineri - între orele  9.00 - 14.00
- Sâmbătă - Duminică - între orele 9.00 -12.00
În zilele 16, 17, 18 iulie înscrierile pentru examenul de admitere licență FJSC se vor face în Sala de Sport. În imaginea alăturată puteți vedea traseul până la Sala de Sport (de asemenea, în incinta Complexului Leu, lângă clădirea FJSC).Examenele de admitere

 • 20 iulie – specializarea Publicitate
 • 21 iulie – specializarea Comunicare și Relatii publice
 • 22  iulie - specializarea Jurnalism

Fișa de înscriere Admitere Licență 2017 (click pe link)

Pentru informații și detalii, vă rugăm să ne scrieți pe adresa admiterefjsc2017@gmail.com

Notă de informare pentru candidați (click pe link)

Proceduri de afișare a rezultatelor și confirmare a locurilor (click pe link)


Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) organizează în iulie 2017 admitere la următoarele programe de licență de trei ani, acreditate sau autorizate, conform Hotărârii de Guvern 575/2015:

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018

Pentru detalii legate de examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit.

Programul de studii

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare (taxă)

total

din care pt. rromi

Comunicare și relații publice (IF)

50

1

69

Comunicare și relații publice (ID)

0

-

75

Jurnalism (IF)

50

1

69

Jurnalism (ID)

0

-

50

Publicitate (IF)

23

1

51

Publicitate (ID)

0

-

50

TOTAL

123

3

364


Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere – Licență 2017

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.


Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale FJSC, la nivel licență, vor aduce un singur dosar, dar vor plăti taxele de examen aferente examenelor multiple și vor primi mai multe legitimații de concurs.

Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă-tip de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă, în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie ; 
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 7. B.I sau C.I  în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sumele se depun in contul Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502)
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces, în original și copie, ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget,  iar copia la cealaltă facultate.

Taxa de înscriere

-          150 lei pentru admiterea la o singură specializare

-          250 lei pentru admiterea la două specializări

-          350 lei pentru admiterea la trei specializări


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.
FJSC oferă, în primele trei semestre ale facultății, o pregătire de bază pentru toți studenții în jurnalism, publicitate și relații publice – acest lucru le oferă competențe și abilități de bază pentru toate cele trei câmpuri profesionale. În următoarele trei semestre, studenții se specializează pe linia profesională aleasă, pentru a deveni:
 • jurnaliști  de radio, de televiziune, de presă scrisă (tradițională sau online), etc;
 • specialiști în relații publice (pentru a face parte din echipele de comunicare ale companiilor comerciale sau ale instituțiilor de stat, ca purtători de cuvânt, consilieri de comunicare, organizatori de evenimente etc);
 • specialiști în publicitate (creatori de reclame, de la text la strategie).

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.


*Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
 • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
 • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
 • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
 • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
 • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
 • facilități pentru transportul în comun.
Ċ
Webmaster FJSC,
6 iul. 2017, 00:55
ĉ
Webmaster FJSC,
6 iul. 2017, 00:27
ĉ
Webmaster FJSC,
10 iul. 2017, 23:31