Actualizare liste admitere - 21 iulie 2021

postat 21 iul. 2021, 10:51 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2021, 04:43 ]
VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!

LISTELE ACTUALIZATE ÎN URMA CONFIRMĂRILOR ȘI A REZULTATELOR DE LA CONTESTAȚII 

CONFIRMAREA LOCURILOR 

PENTRU CEI CARE AU URCAT ÎN LISTE

Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

22 – 23 IULIE 2021

INTERVAL ORAR 22 IULIE 2021        11.00 – 16.00

INTERVAL ORAR 23 IULIE  2021        11.00 – 16.00


I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
 DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie) și celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

 
 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), 
 2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
 3. Certificatul de naştere (în original și copie); originalul se returnează
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie) originalul se returnează
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Eseul 
 9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 12. Dosar plic.

  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus  diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

       


  II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul confirmari2021@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

  INTERVAL ORAR 22 IULIE 2021        11.00 – 16.00

  INTERVAL ORAR 23 IULIE  2021        11.00 – 16.00


  Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
  2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)originalul se returnează
  3. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
  4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
  5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
  7. C.I sau pașaport;
  8. Eseul 
  9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
  12. Dosar plic.
  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


  Ċ
  Web Editor FJSC,
  21 iul. 2021, 10:51
  Ċ
  Web Editor FJSC,
  21 iul. 2021, 10:51
  Ċ
  Web Editor FJSC,
  21 iul. 2021, 10:51