Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Rezultate - concurs admitere licență, septembrie 2021

postat 16 sept. 2021, 05:12 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 16 sept. 2021, 05:13 ]

VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!

CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala 624, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

17 SEPTEMBRIE 2021 

INTERVAL ORAR         10.00 – 13.00

20 SEPTEMBRIE 2021

INTERVAL ORAR        11.00 – 15.00


Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
 2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)originalul se returnează
 3. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 9. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic - de carton.
IMPORTANT!!!!

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Liste finale admitere studii universitare de licență- 29 iulie 2021

postat 29 iul. 2021, 06:07 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2021, 06:07 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Actualizare liste admitere - 28 iulie 2021

postat 28 iul. 2021, 06:37 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 28 iul. 2021, 06:37 ]

VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!

LISTELE ACTUALIZATE ÎN URMA CONFIRMĂRILOR 

CONFIRMAREA LOCURILOR 

PENTRU CEI CARE AU URCAT ÎN LISTE

Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

29 IULIE 2021

INTERVAL ORAR 29 IULIE 2021        11.00 – 15.00I. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul confirmari2021@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 


Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
 2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)originalul se returnează
 3. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Eseul 
 9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 12. Dosar plic.
IMPORTANT!!!!

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Actualizare liste admitere - 27 iulie 2021

postat 27 iul. 2021, 07:39 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 27 iul. 2021, 07:39 ]

VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!

LISTELE ACTUALIZATE ÎN URMA CONFIRMĂRILOR 

CONFIRMAREA LOCURILOR 

PENTRU CEI CARE AU URCAT ÎN LISTE

Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

28 IULIE 2021

INTERVAL ORAR 28 IULIE 2021        11.00 – 15.00


I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
 DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie) și celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

 
 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), 
 2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
 3. Certificatul de naştere (în original și copie); originalul se returnează
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie) originalul se returnează
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Eseul 
 9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 12. Dosar plic.

  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus  diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

       


  II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul confirmari2021@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

  INTERVAL ORAR 28 IULIE 2021        11.00 – 15.00


  Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
  2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)originalul se returnează
  3. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
  4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
  5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
  7. C.I sau pașaport;
  8. Eseul 
  9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
  12. Dosar plic.
  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

  Actualizare liste admitere - 23 iulie 2021

  postat 23 iul. 2021, 09:08 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2021, 09:08 ]

  VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!

  LISTELE ACTUALIZATE ÎN URMA CONFIRMĂRILOR 

  CONFIRMAREA LOCURILOR 

  PENTRU CEI CARE AU URCAT ÎN LISTE

  Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

  26 – 27 IULIE 2021

  INTERVAL ORAR 26 IULIE 2021        11.00 – 16.00

  INTERVAL ORAR 27 IULIE  2021        11.00 – 16.00


  I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


  TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
   DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie) și celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

   
  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), 
  2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
  3. Certificatul de naştere (în original și copie); originalul se returnează
  4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie) originalul se returnează
  5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
  7. C.I sau pașaport;
  8. Eseul 
  9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
  12. Dosar plic.

   IMPORTANT!!!!

   Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus  diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

        


   II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul confirmari2021@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

   INTERVAL ORAR 26 IULIE 2021        11.00 – 16.00

   INTERVAL ORAR 27 IULIE  2021        11.00 – 16.00


   Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

   1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
   2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)originalul se returnează
   3. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
   4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
   5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
   6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
   7. C.I sau pașaport;
   8. Eseul 
   9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
   10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
   11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
   12. Dosar plic.
   IMPORTANT!!!!

   Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

   IMPORTANT!!!!

   Candidații aflați în lista de așteptare pot opta pentru Învățământ la Distanță și pot face plata plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502. 

   Chitanțele se pot trimite pe email-ul: confirmari2021@fjsc.ro .


   Actualizare liste admitere - 21 iulie 2021

   postat 21 iul. 2021, 10:51 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2021, 04:43 ]

   VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!

   LISTELE ACTUALIZATE ÎN URMA CONFIRMĂRILOR ȘI A REZULTATELOR DE LA CONTESTAȚII 

   CONFIRMAREA LOCURILOR 

   PENTRU CEI CARE AU URCAT ÎN LISTE

   Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

   22 – 23 IULIE 2021

   INTERVAL ORAR 22 IULIE 2021        11.00 – 16.00

   INTERVAL ORAR 23 IULIE  2021        11.00 – 16.00


   I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


   TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
    DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie) și celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

    
   1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), 
   2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
   3. Certificatul de naştere (în original și copie); originalul se returnează
   4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie) originalul se returnează
   5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
   6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
   7. C.I sau pașaport;
   8. Eseul 
   9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
   10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
   11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
   12. Dosar plic.

    IMPORTANT!!!!

    Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus  diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

         


    II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul confirmari2021@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

    INTERVAL ORAR 22 IULIE 2021        11.00 – 16.00

    INTERVAL ORAR 23 IULIE  2021        11.00 – 16.00


    Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

    1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
    2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)originalul se returnează
    3. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
    4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
    5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
    6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
    7. C.I sau pașaport;
    8. Eseul 
    9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
    10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
    11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
    12. Dosar plic.
    IMPORTANT!!!!

    Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


    Rezultale contestații

    postat 21 iul. 2021, 10:44 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2021, 10:45 ]

    Vă rugăm consultați documentele atașate. 

    Nu se primesc contestații la contestații.

    Nota rezultată în urma evaluării contestației reprezintă nota finală, indiferent de rezultatul contestației. 

    Rezultate - concurs admitere licență, iulie 2021

    postat 19 iul. 2021, 01:11 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 22 iul. 2021, 02:54 ]

    VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!


    CONFIRMAREA LOCURILOR 

    Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

    19 – 21 IULIE 2021

    INTERVAL ORAR 19 IULIE 2021        11.00 – 16.00

    INTERVAL ORAR 20 IULIE  2021        11.00 – 18.00

    INTERVAL ORAR 21 IULIE  2021        9.00  – 12.00


    I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


    TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
    DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie) și celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

    1. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
    2. Certificatul de naştere (în original și copie)  ;
    3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)  ;
    4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
    5. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
    6. C.I sau pașaport;
    7. Eseul 
    8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
    9. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
    10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
    11. Dosar plic.

    IMPORTANT!!!!

    Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus  diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

         


    II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - dar care nu pot ajunge să aducă dosarul pot trimite chitanțele și pe email-ul confirmari2021@fjsc.ro se va menționa specializarea și nota obținută -  au la dispoziţie următorul program: 

    INTERVAL ORAR 19 IULIE 2021     11.00 – 16.00

    INTERVAL ORAR 20 IULIE 2021     11.00  – 18.00

    INTERVAL ORAR 21 IULIE 2021     9.00   – 12.00


    Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

    1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
    2. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu) (în original și copie)  ;
    3. Certificatul de naştere (în original și copie)  ;
    4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)  ;
    5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
    6. 3 (trei) fotografii tip buletin/CI;
    7. C.I sau pașaport;
    8. Eseul 
    9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
    10. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
    11. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
    12. Dosar plic.
    IMPORTANT!!!!

    Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu au adus  chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.    IMPORTANT!!!!

    CANDIDAȚII DIN LISTELE DE AȘTEPTARE POT BENEFICIA DE UN LOC (FIE CU FRECVENȚĂ FIE LA DISTANȚĂ) ÎN FUNCȚIE DE CONFIRMĂRILE CANDIDAȚILOR 
     LISTELE SE VOR ACTUALIZA, MIERCURI, 21 IULIE 2021, DUPĂ ORA 16.00!!!!!    IMPORTANT!!!!


                        CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA ADRESA DE E-MAIL: contestatii2021@fjsc.ro

    INTERVAL ORAR 19 IULIE 2021     11.00 – 16.00

    INTERVAL ORAR 20 IULIE  2021     11.00 – 20.00


    Conform informațiilor afișate pe site-ul FJSC în ceea ce privește Calcularea notei la admitere*Candidații care nu obțin minim nota 5 la eseul motivațional sunt declarați respinși.

    Informații ADMITERE 2021

    postat 24 feb. 2021, 06:23 de Webdev FJSC   [ actualizat la 9 aug. 2021, 11:10 de Web Editor FJSC ]

    ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT- linkul formularului LICENTA !!!
                                                                E-mail contact: admiterelicenta2021@fjsc.ro


    OFERTA EDUCAȚIONALĂ

    Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

     Forma de învățământ Locuri buget Locuri buget romi Absolvenți mediul rural Locuri protecție socială Total locuri buget Locuri cu taxă Total locuri buget + taxă
     IF00000 24 120
     ID 0 0 047 75

    Specializarea JURNALISM

     Forma de învățământ Locuri buget Locuri buget romi Absolvenți mediul rural Locuri protecție socială Total locuri buget Locuri cu taxă Total locuri buget + taxă
     IF0 0 0000130
     ID 0 0 0 035
    50


    Specializarea PUBLICITATE

     Forma de învățământ Locuri buget Locuri buget romi Absolvenți mediul rural Locuri protecție socială Total locuri buget Locuri cu taxă Total locuri buget + taxă
     IF00 000 175
     ID 00 0 022
    50    CÂND MĂ ÎNSCRIU?

    Pentru studiile universitare de licență - onlineîntre 1-12 septembrie 2021 !!!     CUM MĂ ÎNSCRIU? 

    ACCESEZ  LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT- linkul formularului LICENTA !!!
                                                                E-mail contact: admiterelicenta2021@fjsc.ro


    ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). Recomandarea este ca adresa sa fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com. Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

    În aplicația de înscriere  Prioritate 1, Prioritate 2 și Prioritate 3 înseamnă specializările disponibile (Comunicare și relații publice, Jurnalism și Publicitate) pe care fiecare candidat le dorește în ordinea preferințelor.

    Lista liceelor din mediul rural, pe județe, o găsiți atașată mai jos! Vă rugăm înainte de a bifa Opțiunea Rural să verificați dacă liceul absolvit face parte din această listă. 

    Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

    Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
    1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
    2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
    3. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu);
    4. Certificatul de naştere;
    5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
    6. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
    7. O fotografie încărcată online;
    8. C.I sau pașaport;
    9. Eseul - conform structurii prezentate mai jos
    10. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
    11. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
    12. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;


    POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

    Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune eseuri pentru fiecare specializare la care se înscriu (conform cerințelor specificate).

    INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ETNICILOR ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII


    CUM SE CALCULEAZĂ NOTA LA ADMITERE?

    Nota de admitere se compune astfel:

    Eseu motivaţional – 40%* (depus la înscrierea online).
    Media generală a examenului de Bacalaureat – 20%
    Nota la proba Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat – 20%
    Nota la prima limbă străină (media obţinută la disciplina - prima limbă străină pe parcursul anilor de studiu liceal) – 20%

    *Candidaţii care nu obţin minim nota 5 la eseul motivaţional sunt declaraţi respinși.


    CARE ESTE STRUCTURA ȘI FORMATUL ESEULUI MOTIVAȚIONAL?
    • Documentul trebuie să aibă maximum o pagină A4, în format PDF.
    • Font: Times New Roman, mărime 12 pct., spațiere 1 rând.
    • Folosiți diacritice și evitați în text elementele de identificare: nume și prenume, oraș, liceu.

    SUBIECTE PENTRU ESEUL MOTIVAȚIONAL

    Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE:

    Alege o companie/organizație/instituție pentru care ți-ar plăcea să lucrezi ca specialist în comunicare:

    1. Oferă trei argumente pentru alegerea companiei/organizației/instituției;
    2. Prezintă trei calități personale care te-ar face potrivit pentru a lucra în această companie/organizație/instituție;
    3. Motivează cu ce te-ar putea ajuta oferta educațională a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării să îți îndeplinești obiectivul.

    Specializarea JURNALISM:

    Vrei să intri în echipa care se va ocupa de blog-ul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Descrie interviul pe care l-ai avut cu coordonatorul blog-ului și oferă trei argumente pentru care îți dorești să te alături echipei.

    Specializarea PUBLICITATE:

    Alege o reclamă, difuzată în perioada pandemiei, care ti-a atras atenția. Prezintă reclama și justifică, prin trei argumente, de ce te-a impresionat.


    TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

    În aplicația de înscriere  Prioritate 1, 
    Prioritate 2 și Prioritate 3 înseamnă specializările disponibile (Comunicare și relații publice, Jurnalism și Publicitate) pe care fiecare candidat le dorește în ordinea preferințelor.

    Înscrierea pentru :  - 1 specializare - 200 de lei,
                                  - 2 specializări - 300 de lei,
                                  - 3 specializări - 400 de lei.

    (Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);

    Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

    1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
    2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
    3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
    4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
    Scutirea se acordă doar pentru o (1) specializare (adică 200 de lei), pentru candidații care au documente justificative și doresc înscrierea la 2 sau 3 specializări taxa devine: - pentru 2 specializări candidatul plătește - 100 de lei - pentru 3 specializări candidatul plătește - 200 de lei

    TAXA DE ȘCOLARIZARE:

    Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022 pentru studii universitare de licență și studii universitare de master - 3500 de lei, pentru IF și ID.    Rezultate concurs admitere - studii universitare de licență, septembrie 2020

    postat 11 sept. 2020, 05:02 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 11 sept. 2020, 05:03 ]

    PENTRU CANDIDAȚII ELIGIBILI  ID – 14-15 SEPTEMBRIE 2020 (PÂNĂ LA ORA 16.00).

    LOCURI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

    Candidaţii care au optat pentru locurile la Învățămant la Distanță (ID) au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON - această sumă reprezintă contravaloarea primei rate din taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2020-2021), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165. Cod Fiscal: 4505502, pe chitanță trebuie sa apară numele complet al candidatului și specializarea aleasă.

    Candidații înscriși la 2 sau 3 specializări TREBUIE să aleagă una singură.

    Confirmarea locului la taxă se face prin dovada plății.

    Chitanța poate fi scanată și trimisă online la adresa: confirmari2020@fjsc.ro

    1-10 of 393