Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Calendarul admiterii la ciclul licență, sesiunea septembrie 2022

postat 3 aug. 2022, 07:44 de Webdev FJSC   [ actualizat la 3 aug. 2022, 07:44 ]

Calendarul admiterii în ciclul universitar licență, sesiunea septembrie 2022:

• 1-7 septembrie 2022 – Înscrierea Candidaților
• 8-9-10 septembrie 2022 – Examene
• Până pe 23 septembrie 2022 – Afișarea rezultatelor finale

Vă așteptăm la facultate!

AUGUST 2022 - Vacanță pentru FJSC

postat 1 aug. 2022, 00:42 de Webdev FJSC   [ actualizat la 1 aug. 2022, 03:58 ]

După o perioadă plină de activități, profesorii facultății, dar și colegii de la secretariat și administrație, vor fi în concediu de odihnă în perioada 1-31 august 2022. Revenim cu forțe proaspete de la 1 septembrie. Vă dorim vacanță plăcută!


Admitere septembrie 2022 - studii universitare de licență

postat 29 iul. 2022, 05:51 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2022, 05:52 ]

Înscrierile se fac online între 1-7 septembrie  2022 !!! 

                         LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - 
bit.ly/3QZoPef

ADRESĂ CORESPONDENȚĂ ADMITERE : admitere2022@fjsc.ro


ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022-2023 

 

Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

 Locuri protecție socială

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

1

0

0

1

29

 30

 ID

 0

 0

 0

14

14

 

Specializarea JURNALISM

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

Persoane cu cerințe educaționale speciale

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

0

1

0

1

9

10

 ID

 0

 0

 0

 0

16

16


Specializarea PUBLICITATE

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

 Locuri protecție socială

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

0

0

0

0

2

2

 ID

 0

0

 0

 0

4

4
LISTE FINALE ADMITERE LICENȚĂ - 29 IULIE 2022 - TOATE SPECIALIZĂRILE

postat 29 iul. 2022, 02:26 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2022, 02:56 ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

Taxa de confirmare a locului nu se restituie pentru candidații care se retrag/renunță după data de 29.07.2022.

LISTE ACTUALIZATE LICENȚĂ - 25 IULIE 2022 - TOATE SPECIALIZĂRILE

postat 25 iul. 2022, 07:36 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 25 iul. 2022, 07:37 ]

VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!


IMPORTANT!!!! CANDIDAȚII CU VERDE SUNT CONFIRMAȚI!!


                                       CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

26 IULIE 2022


INTERVAL ORAR 26 IULIE  2022        10.00 – 14.00I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
 DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie simplă) alături de celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie),
 2. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
 4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
 6. Copie C.I sau pașaport;
 7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 9. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 10. Dosar plic.

  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu aduc diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

       


  II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ  au la dispoziţie următorul program: 


  26 IULIE 2022


  INTERVAL ORAR 26 IULIE  2022        10.00 – 14.00  Candidații vor trimite (pe adresa de e-mail: admitere2022@fjsc.ro)/aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA  

  (DOVADA DE PLATA) din care sa reiasa   achitarea primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum 

  urmează:

  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
  2. Certificatul de naştere (în original și copie) originalul se returnează.
  3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează.
  4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
  6. Copie C.I sau pașaport;
  7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  9. Dosar plic.
  IMPORTANT!!!!

  Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu aduc chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


  CONTESTAȚII - PUBLICITATE

  postat 24 iul. 2022, 06:16 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 25 iul. 2022, 02:56 ]

  Notele finale rezultate în urma recorectării lucrărilor sunt:

  Legitimație

  Nota lucrare

  Nota finala

  Locul candidatului

  117

  8,20

  8,30

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  83

  6,60

  8,27

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  126

  6,50

  8,11

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  122

  6,90

  8,10

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  66

  5,90

  7,83

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  174

  7,25

  7,77

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  215

  6,00

  7,71

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  80

  6,30

  7,65

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  189

  6,30

  7,56

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  173

  5,80

  7,36

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  207

  5,90

  7,09

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  56

  6,17

  7,08

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  226

  6,10

  7,07

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  147

  5,50

  6,99

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  140

  5,10

  6,86

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  114

  7,30

  6,68

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  164

  5,45

  6,66

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  190

  5,20

  5,64

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  CONTESTAȚII - JURNALISM

  postat 24 iul. 2022, 06:12 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 25 iul. 2022, 03:17 ]

  Notele finale rezultate în urma recorectării lucrărilor sunt:

  legimitație

  nota lucrare

  nota finala

  Locul candidatului

  189

  7,1

  8,34

  Candidatul se va regăsi în lista de buget

  158

  7

  8,21

  Candidatul se va regăsi în lista de buget

  235

  7,2

  8,1

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  123

  7,7

  7,94

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  35

  6,87

  7,93

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  254

  7,2

  7,32

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  244

  5,52

  7,3

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  97

  7,67

  7,22

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  115

  5,85

  7,11

  Candidatul se va regăsi în lista de taxă

  262

  5,82

  6,85

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  110

  6,35

  6,76

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  75

  5,2

  6,58

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  58

  5,15

  6,49

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  15

  5,67

  6,33

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  24

  5,17

  6,15

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  180

  6,2

  6,08

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  270

  5,4

  5,55

  Candidatul se va regăsi în lista de eligibili

  76

  4,5

  Respins

  Candidatul se va regăsi în lista de respinși

  119

  4

  Respins

  Candidatul se va regăsi în lista de respinși

  248

  4,94

  Respins

  Candidatul se va regăsi în lista de respinși

  LISTE ACTUALIZATE LICENȚĂ - 23 IULIE 2022 - TOATE SPECIALIZĂRILE

  postat 23 iul. 2022, 08:07 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 iul. 2022, 08:07 ]

  VĂ RUGĂM CITIȚI INFORMAȚIILE CU ATENȚIE!!!!!


  IMPORTANT!!!!


                    

  CONFIRMAREA LOCURILOR 

  Confirmările locurilor se vor face la sala 610, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

  24 – 25 IULIE 2022


  INTERVAL ORAR 24 IULIE  2022        10.00 – 14.00

  INTERVAL ORAR 25 IULIE  2022        10.00  – 14.00


  I. Candidații care au fost declaraţi ADMIȘI pe locurile subvenţionate de la BUGET  


  TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 610 (Sediul FJSC, Complex LEU),
   DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și copie simplă) alături de celelalte acte necesare înscrierii, după cum urmează:

  1. Diploma de bacalaureat (în original și copie),
  2. Certificatul de naştere (în original și copie)originalul se returnează
  3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează
  4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
  6. Copie C.I sau pașaport;
  7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
  8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  9. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
  10. Dosar plic.

   IMPORTANT!!!!

   Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu aduc diploma de bacalaureat, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

        


   II. Candidaţii care au ocupat sau au optat pentru LOCURILE CU TAXĂ / ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ  au la dispoziţie următorul program: 

   24 – 25 IULIE 2022


   INTERVAL ORAR 24 IULIE  2022        10.00 – 14.00

   INTERVAL ORAR 25 IULIE  2022        10.00  – 14.00   Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA (DOVADA DE PLATA) din care sa reiasa   achitarea primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

   1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
   2. Certificatul de naştere (în original și copie) originalul se returnează.
   3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează.
   4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
   5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
   6. Copie C.I sau pașaport;
   7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
   8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
   9. Dosar plic.
   IMPORTANT!!!!

   Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu aduc chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

   ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

   postat 21 iul. 2022, 09:07 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2022, 09:07 ]

   Având în vedere că în urma susținerii examenelor de admitere un număr semnificativ de candidați au fost admiși la mai mult de o specializare, Comisia centrală de admitere a FJSC a decis prelungirea termenului de confirmare a locurilor până sâmbătă, 23 iulie 2022, ora 14.00, pentru toate cele trei specializările.

   CONTESTAȚII - COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

   postat 21 iul. 2022, 08:49 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 22 iul. 2022, 01:58 ]

   Notele finale rezultate în urma recorectării lucrărilor sunt:
   - candidatul cu legitimația 102 - are nota finală -7,91 - se va regăsi pe lista candidaților admiși la taxă,
   candidatul cu legitimația 9  - are nota pe lucrare  -4,55 - se va regăsi pe lista candidaților respinși,
   candidatul cu legitimația 32  - are nota finală -8,08 - se va regăsi pe lista candidaților admiși la taxă,
   candidatul cu legitimația 70  - are nota pe lucrare  -4,90 - se va regăsi pe lista candidaților respinși,
   candidatul cu legitimația 128  - are nota pe lucrare  -4,37 - se va regăsi pe lista candidaților respinși,
   candidatul cu legitimația 127  - are nota pe lucrare  -4,80 - se va regăsi pe lista candidaților respinși,
   candidatul cu legitimația 157  - are nota pe lucrare  -4,10 - se va regăsi pe lista candidaților respinși.
   1-10 of 417