Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Rezultate contestații admitere - licență

postat 19 sept. 2022, 05:45 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 19 sept. 2022, 05:45 ]

Vă rugăm consultați lista atașată.

REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2022 - TOATE SPECIALIZĂRILE

postat 14 sept. 2022, 02:40 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 14 sept. 2022, 02:41 ]                                       CONFIRMAREA LOCURILOR 

Confirmările locurilor se vor face în sălile 622 (specializările CRP și Jurnalism) și 624 (specializarea Publicitate), complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București


14 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR 14 SEPTEMBRIE  2022        14.00 – 16.00

15 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR 15 SEPTEMBRIE  2022        10.00 – 14.00

16 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR 16 SEPTEMBRIE  2022        10.00 – 12.00Candidații vor aduce la secretariatul facultăţii CHITANȚA  (DOVADA DE PLATA) din care sa reiasă  achitarea primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502 și actele necesare înscrierii dupa cum urmează:

 1. Diploma de bacalaureat (în original și copie), originalul se returnează.
 2. Certificatul de naştere (în original și copie) originalul se returnează.
 3. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (în original și copie)originalul se returnează.
 4. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 5. 2 (două) fotografii tip buletin/CI;
 6. Copie C.I sau pașaport;
 7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere și dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 8. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 9. Dosar plic.
IMPORTANT!!!!

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care nu aduc chitanța,  pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.


          CONTESTAȚIILE SE DEPUN ONLINE LA ADRESA DE E-MAIL: contestatii2022@fjsc.ro

INTERVALUL DE DEPUNERE ÎNCEPÂND DE MIERCURI - 14 SEPTEMBRIE 2022 - ORA 14.00 PÂNĂ VINERI - 16 SEPTEMBRIE - ORA 12.00 


Conform informațiilor afișate pe site-ul FJSC în ceea ce privește Calcularea notei la admitere*Candidații care nu obțin minim nota 5 la examenul scris sunt declarați respinși.


Programare sală, studii universitare de licență, examen de admitere - 09 septembrie 2022, ora 10.00

postat 8 sept. 2022, 05:18 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 8 sept. 2022, 05:25 ]

Examenul de admitere pentru studiile universitare de licență va avea loc pe 09 septembrie 2022, la ora 10.00 la următoarea adresă:

Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 1, Bucureşti, clădirea istorică a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Chimie ( amfiteatrul este la etajul 3).

Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația de concurs și cartea de identitate și să ajungă la ora 09,00 la sala de examen.

Se recomandă candidaților să nu aibă asupra lor mijloace electronice și să aibă mai multe pixuri albastre sau negre. 

Vă rugăm să consultați lista atașată pentru repartizarea în sală, REPARTIZAREA S-A FĂCUT ÎN ORDINE ALFABETICĂ.

Candidați validați - admitere studii universitare de licență

postat 8 sept. 2022, 04:11 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 8 sept. 2022, 05:12 ]

Vă rugăm consultați lista atașată.

!!!! Informațiile despre susținerea examenului de mâine, 9 septembrie 2022, vor fi disponibile în cursul zilei de azi, 8 septembrie 2022.


Examen admitere studii universitare de licență, septembrie 2022

postat 7 sept. 2022, 02:38 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 7 sept. 2022, 02:38 ]

Examenul de admitere pentru studiile universitare de licență, sesiunea septembrie 2022, se va ține în data de 9 septembrie 2022.
După validarea finală a tuturor dosarelor, mai exact în data de 8 septembrie 2022, vom afișa lista candidaților înscriși dar și detaliile privind examenul de admitere.

Locurile disponibile la toate specializările FJSC, nivel licență

postat 2 sept. 2022, 02:58 de Webdev FJSC   [ actualizat la 2 sept. 2022, 02:59 ]

În tabelele de mai jos puteți vedea locurile disponibile pentru admiterea din septembrie 2022 la toate specializările FJSC, nivel licență. Tabelele conțin informații atât pentru învățământ cu frecvență (IF), cât și pentru învățământul la distanță (ID).


Calendarul admiterii la ciclul licență, sesiunea septembrie 2022

postat 3 aug. 2022, 07:44 de Webdev FJSC   [ actualizat la 3 aug. 2022, 07:44 ]

Calendarul admiterii în ciclul universitar licență, sesiunea septembrie 2022:

• 1-7 septembrie 2022 – Înscrierea Candidaților
• 8-9-10 septembrie 2022 – Examene
• Până pe 23 septembrie 2022 – Afișarea rezultatelor finale

Vă așteptăm la facultate!

AUGUST 2022 - Vacanță pentru FJSC

postat 1 aug. 2022, 00:42 de Webdev FJSC   [ actualizat la 1 aug. 2022, 03:58 ]

După o perioadă plină de activități, profesorii facultății, dar și colegii de la secretariat și administrație, vor fi în concediu de odihnă în perioada 1-31 august 2022. Revenim cu forțe proaspete de la 1 septembrie. Vă dorim vacanță plăcută!


Admitere septembrie 2022 - studii universitare de licență

postat 29 iul. 2022, 05:51 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2022, 05:52 ]

Înscrierile se fac online între 1-7 septembrie  2022 !!! 

                         LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT - 
bit.ly/3QZoPef

ADRESĂ CORESPONDENȚĂ ADMITERE : admitere2022@fjsc.ro


ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.


Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA). 

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente (VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):
 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022-2023 

 

Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

 Locuri protecție socială

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

1

0

0

1

29

 30

 ID

 0

 0

 0

14

14

 

Specializarea JURNALISM

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

Persoane cu cerințe educaționale speciale

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

0

1

0

1

9

10

 ID

 0

 0

 0

 0

16

16


Specializarea PUBLICITATE

 

 Forma de învățământ

 Locuri buget

 Locuri buget romi

 Absolvenți mediul rural

 Locuri protecție socială

 Total locuri buget

 Locuri cu taxă

 Total locuri buget + taxă

 IF

0

0

0

0

0

2

2

 ID

 0

0

 0

 0

4

4
LISTE FINALE ADMITERE LICENȚĂ - 29 IULIE 2022 - TOATE SPECIALIZĂRILE

postat 29 iul. 2022, 02:26 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 29 iul. 2022, 02:56 ]

Vă rugăm consultați listele atașate.

Taxa de confirmare a locului nu se restituie pentru candidații care se retrag/renunță după data de 29.07.2022.

1-10 of 423