Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Rezultate examen de admitere, septembrie 2019

postat 11 sept. 2019, 06:43 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 11 sept. 2019, 06:44 ]

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (JOI - 12 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-14.00 ȘI VINERI - 13 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-12.00 ) – SALA 622, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București. 

PROCEDURĂ PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR 

 SALA 622, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București 

 12 ȘI 13 SEPTEMBRIE 2019 (JOI - 12 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-14.00 ȘI VINERI - 13 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-12.00) 

PENTRU CANDIDATA  ADMISĂ LA BUGET - COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE - LOCUL PENTRU ETNICII RROMI

Candidata care a fost admisă pe locul subvenţionat de la buget  (Comunicare și relații publice - loc pentru etnicii rromi ) TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 622, diploma de bacalaureat în original (în cazul în care diploma nu a fost depusă la înscriere). 

PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXA ȘI ID

Candidații admiși în urma examenului de admitere la studiile universitare de licență din septembrie 2019 care au optat la înscriere pentru două sau trei specializări din cadrul FJSC sunt rugați să confirme locul doar la o specializare.(vezi atașament documentul word, mai jos)

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502.

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2019@gmail.com

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.


Barem - Examen de admitere, septembrie 2019

postat 10 sept. 2019, 06:41 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 10 sept. 2019, 06:42 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Programare săli, examen de admitere - 10 septembrie 2019, ora 10.00

postat 9 sept. 2019, 06:37 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 9 sept. 2019, 06:38 ]

Examenul de admitere pentru studiile universitare de licență va avea loc pe 10 septembrie la ora 10.00 la următoarea adresă:
Sediul central al facultății:
Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București. 

Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația de concurs și cartea de identitate și să ajungă la ora 09,00 la sala de examen.
Se recomandă candidaților să nu aibă asupra lor mijloace electronice și să aibă mai multe pixuri albastre sau negre. 

Vă rugăm să consultați listele atașate pentru repartizarea în săli, REPARTIZAREA S-A FĂCUT ÎN ORDINE ALFABETICĂ.

Machetă înscrieri 09.09.2019

postat 9 sept. 2019, 06:03 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 9 sept. 2019, 06:03 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 6.09.2019

postat 6 sept. 2019, 08:57 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 6 sept. 2019, 08:57 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 5.09.2019

postat 5 sept. 2019, 06:05 de Webdev FJSC   [ actualizat la 5 sept. 2019, 06:05 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 4.09.2019

postat 4 sept. 2019, 09:13 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 sept. 2019, 09:13 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 3.09.2019

postat 3 sept. 2019, 05:28 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 3 sept. 2019, 05:28 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019 - studii universitare de LICENȚĂ

postat 31 iul. 2019, 09:02 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 3 sept. 2019, 04:42 de Webmaster FJSC ]

Calendarul admiterii
 • 03 – 09 septembrie  2019: înscrierea candidaților se face la sediu din Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București (sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri)
 • Program înscrieri: luni-joi 10.00 - 14.00, vineri 10.00 - 13.00.
 • 10 septembrie  2019: Examen admitere licența

Adresa de email (admitere) - admiterefjsc2019@gmail.com


Programul de studii (IF)

Cifra de școlarizare (buget)

Cifra de școlarizare

(taxă)

total

din care pt. rromi

Comunicare și relații publice (IF)

1

1

24

Comunicare și relații publice(ID)

0

 

60

Jurnalism (ID)

0

 

34

Publicitate (IF)

1

1

0

Publicitate (ID)

0

 

23

 

Toate specializările IF

3 locuri absolvenți

mediu rural

 

 

TOTAL

5


141
Taxa de admitere pentru studiile universitare de licență
 • 200 lei pentru înscrierea la o singură specializare
 • 300 lei pentru înscrierea la două specializări
 • 400 lei pentru înscrierea la trei specializări

Acte necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de licență:

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale FJSC, la nivel licență, aduc un singur dosar, dar plătesc taxele de examen aferente examenelor multiple și vor primi mai multe legitimații de concurs.

Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă-tip de înscriere - http://bit.ly/2IXXQPj
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie;
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații care doresc să se înscrie la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm)
 7. CI sau pașaport în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti; Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați)
 11. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.
Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

LISTE FINALE - PUBLICITATE - 31 IULIE

postat 31 iul. 2019, 03:31 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 31 iul. 2019, 03:32 ]

VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DOCUMENTELE ATAȘATE.

1-10 of 353