Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Rezultatele examenului de admitere la formele de Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă pentru absolvenţii de licee din mediul rural, sesiunea septembrie 2018

postat 15 sept. 2018, 00:55 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 15 sept. 2018, 00:56 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

CONTESTAŢII

Contestațiile se depun luni, 17 septembrie, și marți, 18 septembrie, intre orele 10:00-14:00, sala 624, complex "Leu", corp A, bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București.

IMPORTANT! Conform Metodologiei de admitere a Universității din București (2018) "nota rezultată în urma evaluării contestației reprezintă nota finală indiferent de rezultatul contestației". Aceasta înseamnă că nota contestației poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială trecându-se la reclasificarea în consecință a candidaților în sus sau în jos pe listele finale.

PENTRU CANDIDAŢII CARE AU ALES MAI MULTE SPECIALIZĂRI

Candidații declaraţi admişi, care au făcut 2 sau 3 opțiuni sunt obligaţi ca până marți, 18 septembrie, orele 14:00, să depună la secretariatul FJSC (sala 624) sau online la emailul - admiterefjsc2018@gmail.com formularul de opţiune pentru aceste forme de învăţământ (formularul este disponibil pe site şi la secretariat).

CONFIRMAREA LOCURILOR

Pentru a confirma locul, toți candidaţii admiși sunt obligați PÎNĂ JOI, 20 SEPTEMBRIE, ORELE 14:00 să aducă la secretariatul facultăţii (sala 624) sau să trimită online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC (ID) deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO78RNCB0076010452620165, Cod fiscal UB 4505502 - în caz contrar pierd locul.

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2018@gmail.com.

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

Baremul pentru examenul de admitere Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă pentru absolvenţi din mediul rural - 14 septembrie 2018

postat 14 sept. 2018, 04:44 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 14 sept. 2018, 04:44 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Programare săli de examen - admitere pentru formele de Învățământ la distanță (ID) și cu frecvență (IF) pentru absolvenții din mediul rural - 14 septembrie, ora 10.00

postat 12 sept. 2018, 01:43 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 12 sept. 2018, 01:43 ]

Examenul de admitere va avea loc pe 14 septembrie, la ora 10.00, la următoarea adresă: FJSC, etajul 6, Complex „Leu”, Bd. Iuliu Maniu 1-3.

Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația/legitimațiile de concurs și cartea de identitate, să ajungă cu o oră  înainte (09:00) de începerea examenului.

Se recomandă candidaților să nu aibă asupra lor mijloace electronice, să aibă mai multe pixuri albastre sau negre.

Vă rugăm să consultați listele atașate pentru repartizarea pe săli.

Machetă înscrieri 11.09.2018

postat 11 sept. 2018, 07:04 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 11 sept. 2018, 07:04 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 10.09.2018

postat 10 sept. 2018, 07:03 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 10 sept. 2018, 07:04 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 09.09.2018

postat 9 sept. 2018, 04:33 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 9 sept. 2018, 04:34 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 08.09.2018

postat 8 sept. 2018, 13:02 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 8 sept. 2018, 13:03 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 06.09.2018

postat 6 sept. 2018, 05:49 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 6 sept. 2018, 05:49 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Machetă înscrieri 05.09.2018

postat 5 sept. 2018, 07:05 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 5 sept. 2018, 07:05 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

ADMITERE - sesiunea septembrie 2018

postat 4 sept. 2018, 00:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 sept. 2018, 00:04 ]

Calendar
5-11 septembrie - înscrieri admitere licență ID,
zilnic între orele 9.00-14.00, sâmbătă și duminică 9.00-12.00 (etajul 6, Complex „Leu”, Bd. Iuliu Maniu 1-3)
14 septembrie – examen de admitere, licență ID

Locuri - sesiunea septembrie 2018 - Învățământ la Distanță - ID
CRP - 62 LOCURI
Jurnalism - 64 LOCURI
Publicitate - 45 LOCURI

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

 

Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă-tip de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie;
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei* fotografii ¾ cm; (*Pentru candidații care doresc să se înscrie la 2 sau 3 specializări sunt necesare 6 fotografii ¾ cm)
 7. CI sau pașaport în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti; Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați)
 11. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
  • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

1-10 of 305