Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Cum te înscrii online la admitere nivel licență sesiunea iulie 2020

postat de Webmaster FJSC   [ actualizat la de Webdev FJSC ]

Între 8 și 14 iulie 2020 au loc înscrierile online la examenul de admitere - sesiunea iulie 2020. Pentru a fi sigur/ă că procesul tău de înscriere este rapid și complet, te rugăm să ții cont de următoarele aspecte:

    Îți faci cont în aplicație: https://admitere.fjsc.unibuc.ro/. Contul se poate face doar în perioada de înscriere – 8 iulie (ora 7.00) până 14 iulie 2020, orele 20:00. Pentru a evita orice fel de probleme, te sfătuim să nu aștepți până în ultima zi să te înscrii!

 

    După ce îți faci cont, vei primi pe adresa de e-mail cu care te-ai înscris un mesaj de la adresa admitere2020@fjsc.ro, care conține un link de confirmare. Trebuie să accesezi acest link să-ți activezi contul. Dacă mesajul nu apare în inbox, caută-l și în spam.  Atenție! Cu o adresă de e-mail poți activa un singur cont de înscriere. De pe acel cont te poți înscrie la câte specializări dorești.

 

    Înainte de a începe înscrierea în aplicație, asigură-te că ai pregătite (în format pdf, jpg sau png) toate documentele originale necesare:

- actele de studii (diplomă de bacalaureat sau echivalenta acesteia ori adeverință care atestă acest titlu și în care se menționează media generală ale examenelor de bacalaureat, notele de la probele examenului de bacalaureat – nota la proba scrisă la limba română, termenul de valabilitate al actului și faptul că nu a fost eliberată diploma originală, foaia matricolă aferentă studiilor IX – XII care să includă notele obținute la principala limbă străină studiată în anii de liceu (limba 1/ bilingv/ intensiv), pe care o veți urca la secțiunea Documente; acolo unde este cazul, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României);

- documentele personale și de familie (certificatul de naștere, cartea de identitate sau pașaportul, adeverința-tip medicală, certificatul de căsătorie - acolo unde este cazul, certificatele de deces ale părinților - acolo unde este cazul, adeverință de la centrul de plasament - acolo unde este cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților / susţinătorilor legali - acolo unde este cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții / susţinătorii legali ai candidatului)

- o fotografie a ta în format electronic  - trebuie să fie una recentă, tip buletin sau pașaport. Fisierul trebuie sa aibă o rezoluție de calitate (minim 300 dpi), iar dimensiunea trebuie să fie de 1 MB sau mai mult, o imagine clară;

- chitanța / dovada de achitare a taxei/taxelor de înscriere.

 

    Poți plăti taxa de înscriere online, direct pe platforma https://po.unibuc.ro/admitere.php sau la orice bancă sau sucursală de bancă (online ori fizic); dacă vrei să candidezi la două sau trei specializări și să beneficiezi de reducerile din acest caz, pentru a evita plata mai multor comisioane bancare poți efectua un singur virament bancar pentru suma totală; Atenție! Dacă achiți taxa de înscriere, dar nu finalizezi înscrierea, taxa nu se returnează. Documentul doveditor al plății taxei se urcă în secțiunea Documente.

 

    Eseul motivațional se tehnoredactează respectând criteriile: 1 pagină A4 (maxim 500 de cuvinte), Times New Roman, corp 12, spațiere la 1 rând, scriere normală, se folosesc diacriticele și se urcă în platformă în format pdf. Nu se acceptă eseuri scrise de mână și apoi scanate. Atenție! Eseul tău nu trebuie să conțină niciun element de identificare: numele și prenumele tale, ale părinților sau altor rude, numele liceului sau al altor școli absolvite, numele localității tale, nici linkuri spre site-uri, bloguri personale sau spre reclame etc. Alte nume, titluri, denumiri de instituții sau companii pot fi menționate;

 

    Citește cu atenție toate câmpurile aplicației de înscriere admitere.fjsc.unibuc.ro și verifică acuratețea tuturor datelor completate;

 

    Nu uita să salvezi fiecare pagină completată în aplicație pentru a păstra datele deja înscrise în cazul unor posibile probleme tehnice (întreruperi de internet, întreruperi de electricitate etc.). Salvează după fiecare document urcat în secțiunea Documente.

 

    Completează notele/mediile separat (unitate și două zecimale, unitatea fiind separată de zecimale prin virgulă), întocmai cum se regăsesc în actele de studii;

 

    Bifează tipul de loc pe care-l dorești: buget, taxă sau ambele și forma de învățământ vizată: cu frecvență (IF) sau la distanță (ID) sau ambele. Atenție! Dacă alegi să NU bifezi ȘI taxă, respectiv ID există posibilitatea să pierzi șansa la un loc la buget, cu frecvență (IF), prin redistribuire după finalizarea procedurii de înscriere - de aceea, te sfătuim să bifezi toate tipurile de loc și formele de învățământ disponibile în aplicație. Nu plătești taxă suplimentară atunci când optezi pentru toate formele de învățământ (IF buget, IF taxa, ID) la o specializare.

 

    Important! După afișarea rezultatelor, ai doar 48 de ore să confirmi înscrierea, altfel vei pierde locul/locurile. Dacă ai fost admis/ă pe un loc la buget, confirmarea înscrierii se face prin depunerea la Secretariatul FJSC a actelor în original, în conformitate cu legislația în vigoare. Dacă ai fost admis/ă pe un loc cu taxă, confirmarea înscrierii se face prin achitarea și transmiterea la Secretariatul FJSC a taxei de confirmare în valoare de 1.000 de lei (poți face dovada plății fie la sediul facultății, fie pe adresa admitere2020@fjsc.ro cu copie de pe chitanța aferentă). Taxa de confirmare se consideră avans din taxa de școlarizare a primului an de studiu, în valoare totală de 3.500 de lei. Dacă în urma exprimării preferințelor candidaților admiși, un candidat admis pe un loc cu plată este redistribuit pe un loc de la buget și a achitat deja taxa de confirmare în valoare de 1.000 de lei, aceasta îi va fi restituită.

Acte necesare înscrierii la studiile universitare de licență

postat 7 iul. 2020, 05:05 de Web Editor FJSC   [ actualizat la de Webdev FJSC ]

Calendarul înscrierilor :

 • 8-14 iulie 2020 – înscrierea candidaților online 
 • În cazul excepțional, în care înscrierea va avea loc la sediul facultății, acest lucru se poate face în intervalul orar 09.00-14.00 (luni-vineri) și între 09.00-12.00 (sâmbăta-duminică);
 • Până la 30 iulie 2020 – rezultate finale.

 

TAXE DE ÎNSCRIERE:

Înscrierea online: 1 specializare -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de lei;

Înscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/  3 specializări - 400 de lei

 

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente (care vor fi aduse în variantă print sau original numai în cazul înscrierii la sediul facultății. Pentru înscrierea online vor fi încărcate copii digitale ale acestora)

 1. Fişa de înscriere-tip
 2. Eseu motivațional
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul
 4. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 5. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu);
 6. Certificatul de naştere;
 7. Certificatul de căsătorie, copie scanată (dacă este cazul);
 8. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 9. O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății;
 10. C.I sau pașaport;
 11. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 12. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 13. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 14. Dosar plic alb (necompletat de către candidați) - doar în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.

Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

Ghidul de completare a formularului de înscriere online la examenul de admitere

postat 7 iul. 2020, 03:23 de Webdev FJSC   [ actualizat la 7 iul. 2020, 04:09 ]

În documentul atașat veți găsi instrucțiunile pentru completarea formularului online de înscriere la examenul de admitere, sesiunea iulie 2020.

Metodologia organizării și desfășurării concursului de Admitere 2020, Studii universitare de licență

postat 24 iun. 2020, 10:01 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 24 iun. 2020, 10:07 ]

Metodologia organizării și desfășurării concursului de Admitere 2020, Studii universitare de licență, varianta revizuită. Documentul este disponibil în atașament.

Locurile la buget pentru concursul de admitere nivel licență, sesiunea iulie 2020

postat 11 iun. 2020, 03:55 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 iun. 2020, 03:55 ]

Pentru sesiunea iulie 2020, FJSC scoate următoarele locuri la concurs:Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă

Forma de învăţământ

Locuri la BUGET

LOCURI la buget pentru romi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate absolvenților de licee militare

Locuri cu TAXA1

Științe ale Comunicării

Comunicare și relații publice (IF)

Cu frecvență

43

1

1

0

75


2

Științe ale Comunicării

Comunicare și relații publice (ID)

La distanță

0

 

0

0

75


3

Științe ale Comunicării

Jurnalism (IF)

Cu frecvență

43

1

2

5

79


4

Științe ale Comunicării

Jurnalism (ID)

La distanță

0

 

0

0

50


5

Științe ale Comunicării

Publicitate (IF)

Cu frecvență

23

 

1

0

51


6

Științe ale Comunicării

Publicitate (ID)

La distanță

0

 

0

0

50


109

2

4

5


Total

120
Departajarea candidaților înscriși la admiterea la licență se va face în funcție de o notă alcătuită după formula:


40% - eseul motivațional 

20% - media generală a examenului de bacalaureat.

20% - nota de la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat 

20% - media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.


Înscrierea actelor se va face online pe site-ul facultății fjsc.unibuc.ro și doar în cazuri excepționale la sediu.

Taxa pentru concursul de admitere se reduce cu 25% în cazul înscrierii online

postat 11 iun. 2020, 03:52 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 iun. 2020, 03:52 ]

Taxele de înscriere la concursul de admitere de anul acesta:


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Înscrierea online: 1 specializare  -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de lei

Înscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/ 3 specializări - 400 de lei


În scurt timp, va fi postat aici link-ul pentru aplicația de înscriere online la examenul de admitere, nivel licență.

Înscrierile au loc în perioada 8-14 iulie 2020.

Admitere licență sesiune iulie și sesiune septembrie 2020: detalii despre eseul motivațional

postat 21 mai 2020, 12:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 6 iul. 2020, 13:19 de Webdev FJSC ]

În ce constă examenul de admitere?

Departajarea candidaților înscriși se va face în funcție de o notă alcătuită după formula:

40%+20%+20%+20%, astfel:
40% = 30% pentru eseul motivațional (400-500 de cuvinte/1 pagină A4) + 10% punctul din oficiu din nota finală.
20% - media generală a examenului de bacalaureat.
20% - nota de la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat
20% - media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.

Când mă înscriu?
Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 8-14 iulie 2020.


Cum mă înscriu?
Depunerea dosarului (cuprinzând cópii scanate ale documentelor, adeverința sau diploma de BAC, foaia matricolă-studii liceu și un eseu motivațional) se face ONLINE prin sistemul informatic al UB. Linkul va putea fi accesat de pe site-ul FJSC.
Depunerea dosarului se poate face doar în situații excepționale la sediul facultăţii.


Cum pot să mă înscriu la două sau trei specializări?
Candidații care se înscriu la mai multe specializări vor depune câte un dosar pentru fiecare specializare la care se înscriu.


Cum se efectuează departajare în cazul notelor finale egale?
Departajarea se realizează după următoarele criterii de departajare în această ordine:
 1. nota media generală de la examenul de Bacalaureat,
 2. nota Bacalaureat la probă scrisă Limba română,
 3. media generală a notelor la prima limbă străină din anii de studii din liceu.

STRUCTURA ȘI FORMATUL ESEULUI MOTIVAȚIONAL
 • Maximum o pagină A4, în format PDF.
 • Font: Times New Roman, mărime 12 pt., spațiere 1 rând.
 • Folosiți diacritice.
Despre ce scriu în eseul motivațional în funcție de specializarea aleasă?

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Comunicare și Relații Publice. Descrieți apoi pe scurt o activitate extra curriculară (ex: voluntariat, participare la concursuri etc.) care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Comunicare și Relații Publice.

JURNALISM
Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Jurnalism. Povestiți apoi pe scurt o întâmplare care v-a convins că vreți să fiți student/ studentă la specializarea Jurnalism.

PUBLICITATE
Redactați un eseu motivațional în care să oferiți trei argumente pentru alegerea specializării Publicitate. Alegeți apoi o reclamă care v-a impresionat și explicați motivele pentru care o considerați relevantă pentru dumneavoastră (oferiți două motive).


TAXA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea online: 1 specializare -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de lei
Înscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/ 3 specializări - 400 de lei

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1. Eseu motivațional (online sau print)
 2. Fişă-tip de înscriere (online sau print)
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul (scanata) plus foaia matricolă cu rezultatele din anii IX-XII
 4. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (scanata)
 5. Foaia matricolă cu rezultatele din anii IX-XII  cu media notelor la prima limbă străină obținute în liceu (scanată)
 6. Certificatul de naştere, (în copie scanat)
 7. Adeverinţa medicală-tip (scanată), din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
 8. O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății
 9. C.I sau pașaport, în copie (scanata)
 10. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere.
 11. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii.
 12. Certificatul de căsătorie, copie scanată (dacă este cazul)

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.
Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5,
Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

Admitere licență sesiune iulie și sesiune septembrie 2020: specializările Jurnalism, Publicitate, Comunicare și Relații publice

postat 7 mar. 2020, 02:57 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 mai 2020, 05:35 ]

Când mă înscriu?
Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 8-14 iulie 2020.

Cum mă înscriu?
Depunerea dosarului (cuprinzând cópii scanate ale documentelor, adeverința sau diploma de BAC, foaia matricolă-studii liceu și un eseu motivațional) se face ONLINE prin sistemul informatic al UB. Linkul va putea fi accesat de pe site-ul www.fjsc.ro
Depunerea dosarului se poate face doar în situații excepționale la sediul facultăţii.

Cum pot să mă înscriu la două sau trei specializări?
Candidații care se înscriu la mai multe specializări vor depune câte un dosar pentru fiecare specializare la care se înscriu.

În ce constă examenul?*
Departajarea candidaților înscriși se va face în funcție de o notă alcătuită după formula:

40%+20%+20%+20%, astfel:
 • 40% = 30% pentru eseul motivațional (400-500 de cuvinte/1 pagină A4) + 10% punctul din oficiu din nota finală.
 • 20% - media generală a examenului de bacalaureat.
 • 20% - nota de la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat
 • 20% - media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.Când aflu mai multe informații despre admitere?
Mai multe detalii despre documentelele necesare pentru înscriere, despre eseul motivațional (redactat diferit pentru fiecare specializare) și despre taxa de înscriere vor fi anunțate foarte curând pe site-ul www.fjsc.ro

*Decizia privind noua structură a examenului de admitere a fost aprobată în ședința Senatului Universității din București din 20.05.2020.

Rezultate examen de admitere, septembrie 2019

postat 11 sept. 2019, 06:43 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 11 sept. 2019, 06:44 ]

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (JOI - 12 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-14.00 ȘI VINERI - 13 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-12.00 ) – SALA 622, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București. 

PROCEDURĂ PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR 

 SALA 622, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București 

 12 ȘI 13 SEPTEMBRIE 2019 (JOI - 12 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-14.00 ȘI VINERI - 13 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-12.00) 

PENTRU CANDIDATA  ADMISĂ LA BUGET - COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE - LOCUL PENTRU ETNICII RROMI

Candidata care a fost admisă pe locul subvenţionat de la buget  (Comunicare și relații publice - loc pentru etnicii rromi ) TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 622, diploma de bacalaureat în original (în cazul în care diploma nu a fost depusă la înscriere). 

PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXA ȘI ID

Candidații admiși în urma examenului de admitere la studiile universitare de licență din septembrie 2019 care au optat la înscriere pentru două sau trei specializări din cadrul FJSC sunt rugați să confirme locul doar la o specializare.(vezi atașament documentul word, mai jos)

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502.

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2019@gmail.com

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.


Barem - Examen de admitere, septembrie 2019

postat 10 sept. 2019, 06:41 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 10 sept. 2019, 06:42 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

1-10 of 361