Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


LISTE FINALE - ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - 19 septembrie 2017

postat 19 sept. 2017, 03:51 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 19 sept. 2017, 03:53 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

Rezultatele examenului de admitere ID, sesiunea septembrie 2017

postat 14 sept. 2017, 00:52 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 14 sept. 2017, 03:42 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (până luni, 18.09.2017, ora 11.00), SALA 624, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București.

Candidații declaraţi admişi, care au făcut 2 sau 3 opțiuni sunt obligaţi ca până vineri, 15 septembrie, orele 12:00, să depună la secretariatul FJSC (sala 624) sau online la EMAILUL - admiterefjsc2017@gmail.com formularul de opţiune (vezi link) pentru aceste forme de învăţământ (formularul va fi disponibil pe site şi la secretariat).

IMPORTANT!

Pentru a confirma locul, toți candidaţii admiși sunt obligați PÎNĂ MARȚI, 19 SEPTEMBRIE, ORELE 14:00 să aducă la secretariatul facultăţii (sala 624) sau să trimită online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON),

în contul FJSC (ID) deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502 - în caz contrar pierd locul.

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2017@gmail.com.

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

Barem admitere ID

postat 13 sept. 2017, 05:13 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 13 sept. 2017, 05:14 ]

Baremul pentru examenul de admitere la programul Învățământ la distanță (ID) - 13 septembrie 2017.

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Programare săli de examen - admitere pentru programului Învățământ la Distanță (ID) - 13 septembrie, ora 10.00

postat 12 sept. 2017, 05:49 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 12 sept. 2017, 05:50 ]

Examenul de admitere pentru programul ID va avea loc pe 13 septembrie, la ora 10.00, la următoarea adresă: FJSC, etajul 6, Complex „Leu”, Bd. Iuliu Maniu 1-3.

Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația/legitimațiile de concurs și cartea de identitate, să ajungă cu o oră  înainte (09:00) de începerea examenului.
Se recomandă candidaților să nu aibă asupra lor mijloace electronice, să aibă mai multe pixuri albastre sau negre.

Vă rugăm să consultați listele atașate pentru repartizarea pe săli.

Centralizare înscrieri admitere, 11 sept. - sesiunea septembrie 2017

postat 11 sept. 2017, 07:46 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 sept. 2017, 07:46 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Centralizare înscrieri admitere, 8 sept. - sesiunea septembrie 2017

postat 8 sept. 2017, 10:10 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 8 sept. 2017, 10:10 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Centralizare înscrieri admitere, 7 sept. - sesiunea septembrie 2017

postat 7 sept. 2017, 06:55 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 sept. 2017, 06:56 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Centralizare înscrieri admitere, 6 sept - sesiunea septembrie 2017

postat 7 sept. 2017, 02:01 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 sept. 2017, 02:02 ]

 Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Centralizare înscrieri admitere, 5 sept - sesiunea septembrie 2017

postat 5 sept. 2017, 06:38 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 5 sept. 2017, 06:40 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

ADMITERE - sesiunea septembrie 2017

postat 4 aug. 2017, 05:22 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 13 sept. 2017, 05:10 ]

Perioada de înscriere - 4-12 septembrie (duminică, 10 septembrie nu se fac înscrieri).
10.00-14.00, sala 624 (etajul 6, Complex „Leu”, Bd. Iuliu Maniu 1-3)
Examen - 13 septembrie
Contestații - în 48 de ore din momentul afișării rezultatelor.

Locuri - sesiunea septembrie 2017 - Învățământ la Distanță - ID
 • CRP - 65 LOCURI
 • Jurnalism - 35 LOCURI
 • PublicitateE - 27 LOCURI

Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul de înscriere.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale FJSC, la nivel licență, vor aduce un singur dosar, dar vor plăti taxele de examen aferente examenelor multiple și vor primi mai multe legitimații de concurs.

Acte necesare la înscriere:

 1. Fișa de înscriere Admitere Licență 2017 (click pe link);
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie sau adeverinţă, în original și copie (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere, în original și copie ; 
 4. Certificatul de căsătorie, în original și copie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 7. B.I sau C.I  în copie;
 8. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sumele se depun in contul Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502)
 9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Dosar plic alb (necompletat de către candidați);

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces, în original și copie, ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget,  iar copia la cealaltă facultate.

Taxa de înscriere

-          150 lei pentru admiterea la o singură specializare

-          250 lei pentru admiterea la două specializări

-          350 lei pentru admiterea la trei specializări


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere – Licență 2017

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.


Pentru informații și detalii, vă rugăm să ne scrieți pe adresa admiterefjsc2017@gmail.com

1-10 of 256