Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Liste actualizate - CRP - 22 iulie

postat de Web Editor FJSC   [ actualizat la ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate. 

Rezultate contestații - specializarea Comunicare și relații publice

postat de Web Editor FJSC   [ actualizat la ]

La specializarea Comunicare și Relații Publice, nu a fost admisă nicio contestație.

Conform Metodologiei organizării și desfășurării concursului de Admitere 2019 la studii universitare de licență aprobată de Senatul Universității din București, “[d]acă nota inițială este mai mică sau egală cu 9,00, după recorectare aceasta se modifică doar dacă diferența este mai mare de un punct. Dacă nota inițială este mai mare decât 9,00, după recorectare, indiferent de mărimea diferenței, nota se modifică”.

 

REZULTATE SPECIALIZARE PUBLICITATE

postat 21 iul. 2019, 04:49 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2019, 05:12 ]

VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DOCUMENTELE ATAȘATE.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (PÂNĂ PE 23 IULIE 2019, ORA 16.00) – SALA 616, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București. Secretariatul este deschis pe 21 iulie 2019 (10.00 – 14.00), 22 iulie 2019 (10.00-14.00) și 23 iulie 2019 (10.00-16.00).

PROCEDURĂ PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR 

SPECIALIZAREA PUBLICITATE

 SALA 616, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

 

ETAPA 1 – PUBLICITATE – 21-23 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA BUGET – 21-23 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget  (Publicitate) TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 616, diploma de bacalaureat în original (în cazul în care diploma nu a fost depusă la înscriere). În cazul în care există probleme legate de obţinerea diplomei în original, candidaţii trebuie să ia legătura cu conducerea facultăţii (admiterefjsc2019@gmail.com). Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

 PENTRU CANDIDAȚII ELIGIBILI PENTRU LOCURILE CU TAXA ȘI ID

– 21-23  IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Candidaţii eligibili pentru locurile cu taxă sau/și pentru cele de la învăţământul la distanţă (ID) pot ocupa locurile cu taxă şi ID în funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune. Aceştia sunt obligaţi ca în 2 zile de la afişarea rezultatelor (PÂNĂ PE 23 IULIE 2019, PÂNĂ LA ORA 16.00) să depună la secretariatul FJSC sau online prin email (la admiterefjsc2019@gmail.com) formularul de opţiune (vezi atașament documentul word, mai jos) pentru aceste forme de învăţământ (formularul este disponibil pe site şi la secretariat); candidaţii care nu depun în termenul stabilit formularul de opţiune nu intră în procesul de repartizare pe locurile cu taxă sau/ și ID. 

 

Candidații admiși la specializarea PUBLICITATE care au trimis deja formularele pentru specializările CRP (Comunicare și relații publice) sau JURNALISM, dar doresc să confirme locul la Publicitate trebuie să trimită formularul de opțiune specificând că renunță la celelalte opțiuni (CRP sau Jurnalism).

  

ETAPA 2 – PUBLICITATE – 24 IULIE 2019

Se va afişa lista candidaţilor admişi pe locurile bugetate şi a acelora care au optat pentru locurile cu taxă sau ID. Se completează lista celor admişi pe locurile cu taxă şi ID în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunii exprimate prin Formularul de opţiune. 

De asemenea, se vor afișa rezultatele contestațiilor și se va afișa lista candidaților eligibili.

 

ETAPA 3 – PUBLICITATE – 24 & 25 IULIE 2019

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2019@gmail.com

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

 ETAPA 4 – PUBLICITATE – 26 IULIE 2019

După primirea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID; locurile celor care nu au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi, conform mediei şi opţiunilor exprimate de pe lista candidaților eligibili. 

REZULTATE SPECIALIZAREA JURNALISM

postat 20 iul. 2019, 08:13 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2019, 01:21 ]

VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DOCUMENTELE ATAȘATE.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (PÂNĂ PE 23 IULIE 2019, ORA 16.00) – SALA 616, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București. Secretariatul este deschis pe 21 iulie 2019 (10.00 – 14.00), 22 iulie 2019 (10.00-14.00) și 23 iulie 2019 (10.00-16.00).

 

PROCEDURĂ PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR 

SPECIALIZAREA JURNALISM

 SALA 616, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

 

ETAPA 1 – JURNALISM – 20-22 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA BUGET – 20-22 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget  (Jurnalism) TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 616, diploma de bacalaureat în original (în cazul în care diploma nu a fost depusă la înscriere). În cazul în care există probleme legate de obţinerea diplomei în original, candidaţii trebuie să ia legătura cu conducerea facultăţii (admiterefjsc2019@gmail.com). Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

 PENTRU CANDIDAȚII ELIGIBILI PENTRU LOCURILE CU TAXA ȘI ID

– 20-22  IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Candidaţii eligibili pentru locurile cu taxă sau/și pentru cele de la învăţământul la distanţă (ID) pot ocupa locurile cu taxă şi ID în funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune. Aceştia sunt obligaţi ca în 2 zile de la afişarea rezultatelor (PÂNĂ PE 22 IULIE 2019, PÂNĂ LA ORA 16.00) să depună la secretariatul FJSC sau online prin email (la admiterefjsc2019@gmail.com) formularul de opţiune (vezi atașament documentul word, mai jos) pentru aceste forme de învăţământ (formularul este disponibil pe site şi la secretariat); candidaţii care nu depun în termenul stabilit formularul de opţiune nu intră în procesul de repartizare pe locurile cu taxă sau/ și ID. 

 

Candidații admiși la specializarea JURNALISM care au optat și pentru specializarea CRP (Comunicare și relații publice) și au confirmat locul la CRP, dar doresc să confirme la Jurnalism, trebuie să trimită formularul de opțiune pentru Jurnalism și vor fi scoși automat de la CRP. Nu puteți ocupa două locuri la două specializări.

 Candidații admiși la specializarea JURNALISM care au optat și pentru specializarea Publicitate sunt rugați să confirme locul la specializarea Jurnalism. Ulterior când se vor afișa rezultatele pentru specializarea Publicitate, pot renunța la locul de la specializarea Jurnalism și confirma locul la Publicitate.

 

 ETAPA 2 – JURNALISM – 23 IULIE 2019

Se va afişa lista candidaţilor admişi pe locurile bugetate şi a acelora care au optat pentru locurile cu taxă sau ID. Se completează lista celor admişi pe locurile cu taxă şi ID în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunii exprimate prin Formularul de opţiune. 

De asemenea, se vor afișa rezultatele contestațiilor și se va afișa lista candidaților eligibili.

 

ETAPA 3 – JURNALISM – 23 & 24 IULIE 2019

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2019@gmail.com

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

 

ETAPA 4 – JURNALISM – 25 IULIE 2019

După primirea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID; locurile celor care nu au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi, conform mediei şi opţiunilor exprimate de pe lista candidaților eligibili. 

Barem Publicitate

postat 20 iul. 2019, 05:07 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 20 iul. 2019, 05:08 ]

Baremul pentru specializarea Publicitate - examen de admitere 20.07.2019.

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

REZULTATE - SPECIALIZAREA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

postat 19 iul. 2019, 09:47 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2019, 01:21 ]

Vă rugăm să consultați documentele atașate.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU MARE ATENȚIE PROCEDURA DE CONFIRMARE. 

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (PÂNĂ PE 22 IULIE 2019, ORA 10.00) – SALA 607, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București. Secretariatul este deschis pe 20 și 21 iulie 2019 (10.00 – 14.00).

PROCEDURĂ PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR 

SPECIALIZAREA COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 SALA 607, ETAJ 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

ETAPA 1 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 19-21 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

 PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA BUGET – 19-21 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget  (Comunicare și relații publice) TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 607, diploma de bacalaureat în original (în cazul în care diploma nu a fost depusă la înscriere). În cazul în care există probleme legate de obţinerea diplomei în original, candidaţii trebuie să ia legătura cu conducerea facultăţii (admiterefjsc2019@gmail.com). Candidaţii admişi pe locurile bugetare, care nu au adus diploma de bacalaureat în original, pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

 PENTRU CANDIDAȚII ELIGIBILI PENTRU LOCURILE CU TAXA ȘI ID

– 19-21 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Candidaţii eligibili pentru locurile cu taxă sau/și pentru cele de la învăţământul la distanţă (ID) pot ocupa locurile cu taxă şi ID în funcţie de locurile disponibile, de medie şi de opţiune. Aceştia sunt obligaţi ca în 2 zile de la afişarea rezultatelor (PÂNĂ PE 21 IULIE 2019, PÂNĂ LA ORA 16.00) să depună la secretariatul FJSC sau online prin email (la admiterefjsc2019@gmail.com) formularul de opţiune (vezi atașament documentul word, mai jos) pentru aceste forme de învăţământ (formularul este disponibil pe site şi la secretariat); candidaţii care nu depun în termenul stabilit formularul de opţiune nu intră în procesul de repartizare pe locurile cu taxă sau/ și ID. 

Candidații admiși la specializarea CRP care au optat pentru două sau trei specializări din cadrul FJSC sunt rugați să confirme locul la specializarea CRP. Ulterior când se vor afișa rezultatele pentru celelalte specializări (Jurnalism și Publicitate), pot renunța la locul de la specializarea CRP și confirma locul la altă specializare.

  ETAPA 2 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 22 IULIE 2019

Se va afişa lista candidaţilor admişi pe locurile bugetate şi a acelora care au optat pentru locurile cu taxă sau ID. Se completează lista celor admişi pe locurile cu taxă şi ID în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunii exprimate prin Formularul de opţiune. 

De asemenea, se vor afișa rezultatele contestațiilor și se va afișa lista candidaților eligibili.

 ETAPA 3 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 22 & 23 IULIE 2019

Candidaţii care au optat pentru locurile cu taxă şi/sau ID au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (500 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul admiterefjsc2019@gmail.com

ATENȚIE!!!  Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

 ETAPA 4 – COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – 24 IULIE 2019

După primirea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID; locurile celor care nu au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi, conform mediei şi opţiunilor exprimate de pe lista candidaților eligibili. 


Barem Jurnalism

postat 19 iul. 2019, 05:20 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 19 iul. 2019, 05:21 ]

Baremul pentru specializarea Jurnalism - examen de admitere 19.07.2019.

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Barem Comunicare și relații publice

postat 18 iul. 2019, 05:35 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 18 iul. 2019, 05:35 ]

Baremul pentru specializarea Comunicare și relații publice - examen de admitere 18.07.2019.

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Programare săli de examen - specializarea PUBLICITATE - 20 iulie, ora 11.00

postat 17 iul. 2019, 02:51 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 17 iul. 2019, 02:52 ]

Examenul pentru specializarea PUBLICITATE va avea loc pe 20 iulie la ora 11.00 la următoarea adresă:
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI (Facultatea de Drept/ Rectorat)
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5 (hartă)

Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația de concurs și cartea de identitate și să ajungă la ora 10,00 la sala de examen.
Se recomandă candidaților să nu aibă asupra lor mijloace electronice și să aibă mai multe pixuri albastre sau negre. 
Vă rugăm să ne semnalați orice eroare la adresa de email admiterefjsc2019@gmail.com până la data de 18 iulie, ora 13.00.

Vă rugăm să consultați listele atașate pentru repartizarea în săli, REPARTIZAREA S-A FĂCUT ÎN ORDINE ALFABETICĂ.

Programare săli de examen - specializarea JURNALISM- 19 iulie, ora 11.00

postat 17 iul. 2019, 02:48 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 17 iul. 2019, 02:48 ]

Examenul pentru specializarea JURNALISM va avea loc pe 19 iulie la ora 11.00 la următoarea adresă:
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI (Facultatea de Drept/ Rectorat)
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5 (hartă)

Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația de concurs și cartea de identitate și să ajungă la ora 10,00 la sala de examen.
Se recomandă candidaților să nu aibă asupra lor mijloace electronice și să aibă mai multe pixuri albastre sau negre. 
Vă rugăm să ne semnalați orice eroare la adresa de email admiterefjsc2019@gmail.com până la data de 18 iulie, ora 13.00.

Vă rugăm să consultați listele atașate pentru repartizarea în săli, REPARTIZAREA S-A FĂCUT ÎN ORDINE ALFABETICĂ.

1-10 of 328