Anunțuri‎ > ‎

ANUNŢURI ADMITERE LICENŢĂ


Informații ADMITERE 2021

postat 24 feb. 2021, 06:23 de Webdev FJSC   [ actualizat la 15 mar. 2021, 10:43 ]

!!! INFORMAȚII ÎN CURS DE ACTUALIZARE !!!

În această pagină veți găsi informații oficiale despre procesul de admitere la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, sesiunea de vară 2021.
Pe măsură ce ele vor deveni disponibile, le vom posta aici.


Pentru început, în fișierul atașat mai jos se află o scurtă prezentare a facultății noastre.

Rezultate concurs admitere - studii universitare de licență, septembrie 2020

postat 11 sept. 2020, 05:02 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 11 sept. 2020, 05:03 ]

PENTRU CANDIDAȚII ELIGIBILI  ID – 14-15 SEPTEMBRIE 2020 (PÂNĂ LA ORA 16.00).

LOCURI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Candidaţii care au optat pentru locurile la Învățămant la Distanță (ID) au la dispoziţie 2 zile lucrătoare pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON - această sumă reprezintă contravaloarea primei rate din taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2020-2021), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165. Cod Fiscal: 4505502, pe chitanță trebuie sa apară numele complet al candidatului și specializarea aleasă.

Candidații înscriși la 2 sau 3 specializări TREBUIE să aleagă una singură.

Confirmarea locului la taxă se face prin dovada plății.

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la adresa: confirmari2020@fjsc.ro

Listă candidați înscriși la concursul de admitere - septembrie 2020

postat 9 sept. 2020, 08:27 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 9 sept. 2020, 08:27 ]

Vă rugăm să consultați listele atașate pentru repartizarea candidaților înscriși pe specializări.
Aceste liste conțin toți candidații înscriși și validați, atât online cât și fizic - la sediu facultății.
În cazul în care constatați erori în liste vă rugăm să trimiteți email la adresa: admitere2020@fjsc.ro, până mâine, 10.09.2020, ora 12.00.


În atenția candidaților admiși în iulie 2020 - completare dosar

postat 7 sept. 2020, 10:11 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 8 sept. 2020, 02:02 ]

Candidații admiși (buget, cu taxă și învățământ la distanță) în luna iulie la studiile universitare de licență trebuie să aducă în perioada 21-24 septembrie 2020, între orele 10.00-14.00, la sediul facultății următoarele acte:
 - Dosar plic alb (necompletat de către candidați),
 - Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: copia simplă a diplomei de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Pentru studenții ce ocupă un loc la taxă: o copie a foii matricole cu rezultatele din clasele IX-XII  (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
- Carte de identitatecopie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de naştere - copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) -copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original),
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează - documentul din vară de la momentul înscrierii,
- Trei fotografii ¾ cm,
Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, 
Pentru cei care au candidat pe locuri speciale pentru rromi recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

Taxe confirmare

postat 3 aug. 2020, 05:02 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 3 aug. 2020, 05:45 ]

În cazul excepțional în care un candidat se retrage de pe locurile cu taxă, trebuie să o facă în perioada 1-4 septembrie 2020, printr-un email la adresa: confirmari2020@fjsc.ro. Taxa de confirmare a locului i se returnează, dacă se trimite email-ul în intervalul menționat. După această perioadă, taxele nu se mai returnează.

Acte necesare înscrierii și locurile scoase la concurs pentru studiile universitare de licență, septembrie 2020

postat 31 iul. 2020, 02:04 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 2 sept. 2020, 05:04 ]

Calendarul înscrierilor :

 • 2-8 septembrie 2020 – înscrierea candidaților online pe adresa de email: admitere2020@fjsc.ro sau în caz excepțional la sediul facultății
 • În cazul excepțional, în care înscrierea va avea loc la sediul facultății, acest lucru se poate face în intervalul orar 09.00-14.00 (luni-vineri), sâmbătă-duminică nu se fac înscrieri fizic - doar online;
 • Până la 23 septembrie 2020 – rezultate finale.

 

TAXE DE ÎNSCRIERE:

Înscrierea online: 1 specializare -  150 de lei / 2 specializări - 225 de lei / 3 specializări -  300 de lei;

Înscrierea la sediul facultății: 1 specializare - 200 de lei / 2 specializări - 300 de lei/  3 specializări - 400 de lei

 

Dosarul de înscriere (și fizic și online) cuprinde următoarele documente (care vor fi aduse în variantă print sau original numai în cazul înscrierii la sediul facultății. Pentru înscrierea online vor fi încărcate copii digitale ale acestora)

 1. Fişa de înscriere-tip
 2. Eseu motivațional
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul
 4. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 5. Foaia matricolă cu rezultatele din clasele IX-XII  (care să conțină mediile anuale la prima limbă străină studiată în liceu);
 6. Certificatul de naştere;
 7. Certificatul de căsătorie, copie scanată (dacă este cazul);
 8. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 9. O fotografie încărcată online și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse dacă se înscrie la secretariatul facultății;
 10. C.I sau pașaport;
 11. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 12. Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 13. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
 14. Dosar plic alb (necompletat de către candidați) - doar în cazul în care înscrierea se va face la sediul facultății.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

 1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
 4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.

Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.


Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă

Forma de învăţământ

Locuri la BUGET

LOCURI la buget pentru romi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate absolvenților de licee militare

Locuri cu TAXA

1

Științe ale Comunicării

Comunicare și relații publice (ID)

La distanță

0

 

0

0

37

2

Științe ale Comunicării

Jurnalism (ID)

La distanță

0

 

0

0

18

3

Științe ale Comunicării

Publicitate (IF)

Cu frecvență

0

 

1

0

0

4

Științe ale Comunicării

Publicitate (ID)

La distanță

0

 

0

0

19

0

0

1

0

Total

1 loc buget

74 locuri cu taxaRezultate admitere licență, actualizate în data de 28 iulie 2020

postat 28 iul. 2020, 05:30 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 28 iul. 2020, 05:31 ]

În fișierele atașate găsiți listele actualizate pentru toate specializările de la studiile universitare de licență, 28 iulie 2020.

PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXA ȘI ID – PÂNĂ MÂINE, 29 IULIE 2020 ( ORA 14.00) SE VA TRIMITE DOVADA DE PLATĂ A PRIMEI RATE A TAXEI (1000 DE LEI)

Dovada plății trebuie însoțită și de fișa de înscriere.


LOCURI TAXĂ

Taxa se achită în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502.

LOCURI ID

Taxa se achită în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165. Cod Fiscal: 4505502


Rezultate admitere licență, actualizate în data de 24 iulie 2020

postat 24 iul. 2020, 04:12 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 24 iul. 2020, 09:15 de Webdev FJSC ]

În fișierele atașate găsiți listele actualizate pentru toate specializările de la studiile universitare de licență, 24 iulie 2020.

PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXA ȘI ID – ÎNTRE 24-27 IULIE 2020 (PÂNĂ LA ORA 16.00 ÎN ZIUA DE 27 IULIE) SE VA TRIMITE DOVADA DE PLATĂ A PRIMEI RATE A TAXEI (1000 DE LEI)

Dovada plății trebuie însoțită și de fișa de înscriere.


LOCURI TAXĂ

Taxa se achită în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502.

LOCURI ID

Taxa se achită în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165. Cod Fiscal: 4505502


28 IULIE 2020

După achitarea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID. 

Atenție!  Locurile celor care NU au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi aflati pe LISTA DE AȘTEPTARE, conform opţiunilor exprimate. 

Procedură pentru confirmarea locurilor - buget, taxă și ID

postat 21 iul. 2020, 13:45 de Webdev FJSC   [ actualizat la 21 iul. 2020, 13:46 ]

Confirmările se fac la sala 602, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

sau online la adresa de e-mail confirmari2020@fjsc.ro.


PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA BUGET – 22-23 IULIE 2019 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget (în urma reafișării listelor) trebuie să aducă la sediul FJSC, sala 602diploma de bacalaureat în original

Atenție! Candidaţii declarați admişi pe locurile bugetate pierd locul respectiv dacă nu aduc diploma de bacalaureat în original, iar locul lor va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților admiși pe locurile cu taxă.

Program primire diplomă de bacalaureat în original:

Miercuri, 22 iulie 2020, orele 10.00-16.00

Joi, 23 iulie 2020, orele 10.00-16.00

 

PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXA ȘI ID – 22-23 IULIE 2020 (PÂNĂ LA ORA 16.00)

SE VA OPTA PENTRU O SINGURĂ SPECIALIZARE ȘI SE VA ACHITA PRIMA RATĂ A TAXEI (1000 DE LEI)

 

Candidaţii declarați admiși pe locurile cu Taxă sau pe cele de la Învăţământul la Distanţă (ID), care au confirmat prin e-mail opțiunea lor, sunt OBLIGAŢI ca pe 22 și 23 iulie 2020 până la ora 16:00 să depună la secretariatul FJSC sau online la confirmari2020@fjsc.ro (în 23 iulie, tot până la ora 16.00) dovada plății taxei (1000 de lei). Această sumă reprezintă contravaloarea primei rate din taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2020-2021.

Atenție! Fără dovada achitării taxei, candidații declarați admiși pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe LISTA DE AȘTEPTARE

Chitanța poate fi scanată / fotografiată și trimisă online la confirmari2020@fjsc.ro sau adusă la secretariatul facultății, în intervalul 10:00-16:00. ATENȚIE! Pe chitanță trebuie să apară numele candidatului.

Atenție! Odată cu dovada plății taxei, candidaţii declarați admiși pe locurile cu Taxă sau pe cele de la Învăţământul la Distanţă (ID) trebuie să completeze și fișa de înscriere (disponibilă mai jos) și să o depună la secretariatul FJSC sau să o trimită online la confirmari2020@fjsc.ro. 


NOTĂ: În situația puțin probabilă în care un candidat nu se regăsește pe liste deși a trimis confirmare până la termenul menționat anterior (20 iulie, ora 17.00) este rugat să retrimită cu Forward (la adresa confirmari2020@fjsc.romesajul de confirmare trimis inițial/anterior.


LOCURI TAXĂ

Taxa se achită în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502

LOCURI ID

Taxa se achită în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165. Cod Fiscal: 4505502


24 IULIE 2019

După achitarea taxelor se re-afişează lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă sau ID. 

Atenție!  Locurile celor care NU au achitat taxa se vor ocupa de următorii candidaţi aflati pe LISTA DE AȘTEPTARE, conform mediei şi opţiunilor exprimate. 

 

ALEGEREA LIMBII STRĂINE (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, GERMANĂ)

În momentul confirmării locului la buget sau taxă, se va alege limba străină studiată în timpul facultății. Candidații admiși pot alege între limba engleză, limba franceză, limba italiană și limba germană.

Alegeți limba franceză pentru oportunitățile oferite de FJSC!

Dacă ați studiat deja limba franceză (ca limba modernă 1 sau chiar 2) vă încurajăm să luați în considerare opțiunea pentru grupa de franceză unde Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării oferă numeroase oportunități, inclusiv extracurriculare (burse, proiecte, ateliere) prin partenariatele cu instituțiile francofone (Institutul Francez, Agenția Universitară a Francofoniei, universități franceze partenere) și prin programe internaționale. 

1-10 of 385