Rezultate - studiile universitare de doctorat, septembrie 2022

postat 23 sept. 2022, 05:04 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 sept. 2022, 05:04 ]
                     CONFIRMAREA LOCURILOR - Buget

Confirmările locurilor se vor face la sala 620, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

26 SEPTEMBRIE 2022 

INTERVAL ORAR         10.00 – 15.00

27 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR        10.00 – 15.00

Candidații admiși vor aduce la sediul facultății:

·       dosar plic - de carton  (necompletat de către candidați);

·       cerere/fişă de înscriere;

·         certificat de naştere, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, în original 

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, în original  (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere - depusă la dosarul de înscriere


În urma ședinței CSUD din data de 23 septembrie Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării i s-a mai alocat încă 1 loc de buget.


ĉ
Web Editor FJSC,
23 sept. 2022, 05:04
ĉ
Web Editor FJSC,
23 sept. 2022, 05:04
ĉ
Web Editor FJSC,
23 sept. 2022, 05:04