Admitere studii universitare de doctorat, septembrie 2022

postat 27 iul. 2022, 05:13 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 31 aug. 2022, 01:04 ]

Calendarul înscrierilor :

  • 1-11 septembrie 2022 – înscrierea candidaților online - pe adresa de email andreea.mesteru@fjsc.ro;
  • Colocviul de admitere: 12-16 septembrie 2022 - ziua colocviului se va anunța în timp util;
  • Până la 23 septembrie 2022 – rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2022:

Înscrierea online: 300 de lei;


Numărul de locuri scoase la concurs:

 - 5 locuri cu frecvență cu bursă,

 - 5 locuri cu frecvență,

 - 15 locuri cu taxă - pentru anul universitar 2022-2023, taxa de școlarizare este 7000 de lei

Acte necesare la înscrierea online pentru studiile universitare de doctorat -aceste acte se vor aduce, ulterior admiterii, la sediul facultății:

·       cerere/fişă de înscriere – formular tip de la secretariat – la înscriere;

·         certificat de naştere;

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui;

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă;

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, standard minim – nivel B2;

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere ( se plătește în contul : RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502. chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului)

           Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere.


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. 
În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei.

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS): https://unibuc.ro/studii/centre-de-limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-al-universitatii-din-bucuresti/

ĉ
Web Editor FJSC,
31 aug. 2022, 01:03