Anunțuri‎ > ‎

Anunțuri admitere Doctorat

Rezultate - studiile universitare de doctorat, septembrie 2022

postat 23 sept. 2022, 05:04 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 23 sept. 2022, 05:04 ]

                     CONFIRMAREA LOCURILOR - Buget

Confirmările locurilor se vor face la sala 620, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

26 SEPTEMBRIE 2022 

INTERVAL ORAR         10.00 – 15.00

27 SEPTEMBRIE 2022

INTERVAL ORAR        10.00 – 15.00

Candidații admiși vor aduce la sediul facultății:

·       dosar plic - de carton  (necompletat de către candidați);

·       cerere/fişă de înscriere;

·         certificat de naştere, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, în original 

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, în original  (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere - depusă la dosarul de înscriere


În urma ședinței CSUD din data de 23 septembrie Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării i s-a mai alocat încă 1 loc de buget.


Colocviu admitere doctorat - septembrie 2022

postat 12 sept. 2022, 00:22 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 15 sept. 2022, 06:02 ]

Colocviul de admitere pentru studiile universitare de doctorat este programat pentru data de 16 septembrie 2022, ora 09.00,

Programarea o găsiți atașată.

Admitere studii universitare de doctorat, septembrie 2022

postat 27 iul. 2022, 05:13 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 31 aug. 2022, 01:04 ]

Calendarul înscrierilor :

  • 1-11 septembrie 2022 – înscrierea candidaților online - pe adresa de email andreea.mesteru@fjsc.ro;
  • Colocviul de admitere: 12-16 septembrie 2022 - ziua colocviului se va anunța în timp util;
  • Până la 23 septembrie 2022 – rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2022:

Înscrierea online: 300 de lei;


Numărul de locuri scoase la concurs:

 - 5 locuri cu frecvență cu bursă,

 - 5 locuri cu frecvență,

 - 15 locuri cu taxă - pentru anul universitar 2022-2023, taxa de școlarizare este 7000 de lei

Acte necesare la înscrierea online pentru studiile universitare de doctorat -aceste acte se vor aduce, ulterior admiterii, la sediul facultății:

·       cerere/fişă de înscriere – formular tip de la secretariat – la înscriere;

·         certificat de naştere;

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui;

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă;

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, standard minim – nivel B2;

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere ( se plătește în contul : RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502. chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului)

           Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere.


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. 
În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei.

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS): https://unibuc.ro/studii/centre-de-limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-al-universitatii-din-bucuresti/

Rezultate - studiile universitare de doctorat, septembrie 2021

postat 22 sept. 2021, 23:54 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 22 sept. 2021, 23:54 ]

                        CONFIRMAREA LOCURILOR - Buget

Confirmările locurilor se vor face la sala 620, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

24 SEPTEMBRIE 2021 

INTERVAL ORAR         10.00 – 13.00

27 SEPTEMBRIE 2021

INTERVAL ORAR        11.00 – 15.00

Candidații admiși vor aduce la sediul facultății:

·       dosar plic - de carton  (necompletat de către candidați);

·       cerere/fişă de înscriere;

·         certificat de naştere, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, în original 

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, în original  (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere - depusă la dosarul de înscriere


* În urma ședinței CSUD din data de 22 septembrie Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării i s-a mai alocat încă 3 locuri de buget.


                        CONFIRMAREA LOCURILOR - Taxă

Confirmările locurilor se vor face la sala 620, etaj 6, complex "Leu", corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București

24 SEPTEMBRIE 2021 

INTERVAL ORAR         10.00 – 13.00

27 SEPTEMBRIE 2021

INTERVAL ORAR        11.00 – 15.00

Candidații admiși vor aduce la sediul facultății:

·       dosar plic - de carton  (necompletat de către candidați);

·       cerere/fişă de înscriere;

·         certificat de naştere, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, în original și copie simplă (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, în original și copie simplă (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003)- (originalul trebuie prezentat la secretariat unde se va face conformitatea cu actul original);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere - depusă la dosarul de înscriere

·         chitanţa de confirmare a locului în valoare de 1000 de lei ( se plătește în contul : RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502, chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului).


Acte necesare înscrierii și locurile scoase la concurs pentru studiile universitare de doctorat, septembrie 2021

postat 5 aug. 2021, 23:19 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 5 aug. 2021, 23:19 ]

Calendarul înscrierilor :

  • 1-12 septembrie 2021 – înscrierea candidaților online - pe adresa de email andreea.mesteru@fjsc.ro;
  • Colocviul de admitere: 13-17 septembrie 2021 - ziua colocviului se va anunța în timp util;
  • Până la 23 septembrie 2021 – rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2021:

Înscrierea online: 300 de lei;


Numărul de locuri scoase la concurs:

 - 5 locuri cu frecvență cu bursă,

 - 5 locuri cu frecvență/frecvență redusă fără bursă,

 - 15 locuri cu taxă - pentru anul universitar 2021-2022, taxa de școlarizare este 7000 de lei

Acte necesare la înscrierea online pentru admiterea la studiile universitare de doctorat -aceste acte se vor aduce, ulterior admiterii, la sediul facultății:

·       cerere/fişă de înscriere – formular tip de la secretariat – la înscriere;

·         certificat de naştere, în original și copie simplă;

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie simplă;

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original și copie simplă;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, în original și copie simplă

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, în original și copie simplă (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere ( se plătește în contul : RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502. chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului)

           Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere.


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. 
În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS): BD. SCHITU MĂGUREANU NR.1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021/3125454


Colocviul de admitere Doctorat, Miercuri, 16 Septembrie 2020, de la ora 09.00 - Programare pe ore

postat 14 sept. 2020, 03:13 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 14 sept. 2020, 12:05 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Calendarul admiterii

postat 7 sept. 2020, 05:16 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 sept. 2020, 05:16 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

Acte necesare înscrierii și locurile scoase la concurs pentru studiile universitare de doctorat, septembrie 2020

postat 31 iul. 2020, 10:28 de Web Editor FJSC   [ actualizat la 3 aug. 2020, 04:21 ]

Calendarul înscrierilor :

  • 7-11 septembrie 2020 – înscrierea candidaților online - pe adresa de email andreea.mesteru@fjsc.ro;
  • În cazul excepțional, în care înscrierea va avea loc la sediul facultății, acest lucru se poate face în intervalul orar 09.00-14.00 (luni-vineri);
  • Colocviul de admitere: 14-18 septembrie 2020 - ziua colocviului se va anunța în timp util;
  • Până la 23 septembrie 2020 – rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020:

Înscrierea online: 225 de lei;

Înscrierea la sediul facultății: 300 de lei.


Numărul de locuri scoase la concurs:

 - 5 locuri cu frecvență cu bursă,

 - 5 locuri cu frecvență/frecvență redusă fără bursă,

 - 15 locuri cu taxă - pentru anul universitar 2020-2021, taxa de școlarizare este 7000 de lei

Acte necesare la înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de doctorat în cazul în care înscrierea se face la sediul facultății iar pentru depunerea online, toate documentele de mai jos scanate:

·       cerere/fişă de înscriere – formular tip de la secretariat – la înscriere;

·         certificat de naştere, în original și copie simplă;

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie simplă;

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original și copie simplă;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, în original și copie simplă

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, în original și copie simplă (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere ( se plătește în contul : RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502. chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului)

           Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere.


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. 
În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS): BD. SCHITU MĂGUREANU NR.1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021/3125454Metodologia de admitere pentru programul de studii universitare de doctorat în domeniul ȘTIINȚELE COMUNICĂRII, pentru anul 2020-2021

postat 17 iul. 2020, 06:39 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 iul. 2020, 06:40 ]

Metodologia de admitere pentru programul de studii universitare de doctorat în domeniul ȘTIINȚELE COMUNICĂRII este disponibila AICI (click pe link).
Pentru alte informații, vă rugăm să consultați pagina Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării: http://www.fjsc.unibuc.ro/home/doctorat

1-9 of 9