Alegeri 2015****************************************************************
Candidaturile pentru reprezentanții FJSC în Senatul UB se vor depune în perioada 29 octombrie - 31 octombrie 2015, la secretariat decanat (doamna secretară Dorina Arambașa), cu număr de înregistrare, în următorul interval orar:
29 octombrie și 30 octombrie - orele 10:00-14:00
31 octombrie - orele 10:00-14:00

Alegerile pentru reprezentanții în Senatul UB din partea FJSC vor avea loc în data de 02 noiembrie 2015, între orele 11:00-15:00, la sediul facultății. Participă la vot toate cadrele didactice titulare din facultate.

Numărul de locuri alocate FJSC: 4 locuri în Senat pentru cadre didactice și 1 loc pentru studenți.

***************************************************************************************

Alegerile pentru directorii de departament, consiliul departamentului și consiliul facultății au fost reprogramate, prin votul consiliului profesoral din data de 19 octombrie pentru data de 23 octombrie, ora 14.00.
Alegerile vor avea loc la sediul facultății, sălile 612 și 614.

***************************************************************************************


Alegerile pentru directori de departament, consiliul departamentelor și consiliul facultății vor avea loc luni, 19 octombrie 2015, ora 15.00 la sediul FJSC
.Procedurile de alegeri 2015 în cadrul FJSC

Conform prevederilor art. 127 (2) , Consiliul FJSC, la data de 21 septembrie 2015 a votat următoarele proceduri:

1. Depunerea candidaturilor

Cadrele didactice care doresc sa-si depuna candidatura pentru functia de Director de departament, pentru componenta Consiliului Departamentului si pentru calitatea de Reprezentant al Departamentului in Consiliul Facultatii vor depune candidaturile si proiectul managerial (pentru functia director de department) in perioada 01-10 oct. 2015, la secretariat decanat FJSC , in intervalul orar 10,00-14,00, cu inregistrarea in registrul intern si număr de ordine.

2. Structura ședințelor de alegeri:

a. Sedinta este condusa de decanul de varsta (acesta nu poate avea functia de conducere sau candida la funcții de conducere la nivelul departamentului)
b. Se desemneaza un secretar care va intocmi procesul verbal (conform art. 102 din Carta UB) si va numara voturile impreuna cu presedintele ședintei;
c. Se prezinta raportul Directorului de Departament in functie, urmat de dezbateri;
d. Se prezinta proiectul managerial al candidatului/ei/candidatilor pt functia de Director de Dep, urmat de dezbateri;
e. Votarea pentru alegerea Directorului de Departament; numararea voturilor, comunicarea rezultatelor si al doilea tur de scrutin, daca este cazul;
f. Votarea pentru alegerea membrilor consiliului Departamentului; numararea voturilor, comunicarea rezultatelor si al doilea tur de scrutin, daca este cazul;
g. Alegerea reprezentantilor Departamentului in Consiliul FJSC; numararea voturilor, comunicarea rezultatelor si al doilea tur de scrutin, daca este cazul;

3. În sedința din 21 sept 2015, consiliul FJSC a stabilit următoarele cote de reprezentare în Consiliul FJSC nou ales (conform Cartei UB și a Metodologiei alegerilor la nivelul UB):

-          Departamentul de Jurnalism: 13 reprezentanți

-          Departamentul de Antropologie culturală și comunicare: 8 reprezentanți

-          Studenți: 6 reprezentanți


Mențiune: metodologia alegerilor UB și calendarul alegerilor în cadrul UB se găsesc în submeniu și pe site-ul UB, la link-ul de mai jos.

http://www.unibuc.ro/n/despre/alegeri/Alegeri_2015.php