Lansarea selecției Erasmus pentru mobilități de studiu ale studenților în anul universitar 2018-2019

postat 10 mar. 2018, 05:10 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 mar. 2018, 05:11 ]

Pentru mobilitățile de studiu ale studenților pe anul academic 2018-2019, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a primit un număr de 18 locuri finanțate cu grant Erasmus, iar pentru programul de studiu masteral francofon cu diplomă dublă 5 locuri, în cadrul acordului de parteneriat cu Universitatea Lumière Lyon 2.

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să depună la secretarele de an, între 
12 și 23 martie (în zilele și orele destinate lucrului cu publicul), un dosar cuprinzând:

 • o copie după C.I. 
 • CV în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (obligatoriu în format Europass) 
 • o scrisoare de motivație în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (pentru fiecare destinație pentru care optează) 
 • o prezentare a unui plan al programului de studiu (cursuri alese) prevăzut pentru stagiu pentru fiecare destinație pentru care optează
 • certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba străină în care se vor desfășura cursurile

Fiecare student poate face două opțiuni pe care le va menționa pe coperta dosarului.

Secretarele de an vor transcrie mediile școlare pe dosarele depuse.

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2018, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

 • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă străină depus la dosar)
 • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu)
 • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
 • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Criteriile de departajare sunt în ordine:

 • 1.    punctajul obținut la interviu
 • 2.    punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice
 • 3.    punctajul obținut pentru situația școlară

Precizări:

Studenții selectați din anul I (licență) vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe).

Studenții din anii terminali în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master/doctorat, cu condiția admiterii la aceste programe.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecarea pe semestrul al II-lea, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant.

Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2018 - 2019, este de 500 € / lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croația, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia și de 450 € / lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu/bursier.

Vă rugăm să consultați documentele atașate care cuprind afișul general de selecție, lista destinațiilor, conform cu acordurile bilaterale încheiate, și informații despre universitățile partenere utile pentru întocmirea unui plan al programului de studiu prevăzut pentru stagiu.

 

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București ARIEL.

Program cu publicul:  luni – vineri, între orele 10.00 – 18.00

Mai multe informații la:

http://centrul-ariel.ro/contact/


Prof. univ. Dr. Mirela LAZĂR 
Coordonatoare Programe Erasmus+
 

miralazar05@yahoo.com
Ĉ
Webmaster FJSC,
10 mar. 2018, 05:10
ĉ
Webmaster FJSC,
10 mar. 2018, 05:10
Ċ
Webmaster FJSC,
10 mar. 2018, 05:10